MIVB Brussel FOTO MIVB

‘Eindelijk’ 50 autoluwe wijken in Brussel na akkoord

Ook de nieuwe Brusselse regering is akkoord met het ambitieuze mobiliteitsplan Good Move. Het aantal auto’s moet de komende tien jaar met een kwart omlaag, terwijl de hoeveelheid fietsers moet verviervoudigen. De stad wil ook vijftig autoluwe wijken creëren. 

De vorige administratie was al akkoord gegaan, maar moest het lot van het plan in handen leggen van de bestuurders die na de gewestverkiezingen van 26 mei aantraden. Nadien vond ook nog een openbare consultatieronde plaats. 8.000 mensen namen deel aan een online enquête. En de negentien gemeenten en honderden organisaties en verenigingen stuurden hun opmerkingen door.

Vijftig autoluwe wijken

De Brusselse regering en de overheidsdienst Brussel Mobiliteit werkten op basis van de ontvangen opmerkingen aan de definitieve versie van het mobiliteitsplan. Dat keurde de regering donderdag goed. Een belangrijke stap: sinds 2016 is aan het plan gewerkt.

Doelstelling is dat uitstoot tegen 2030 met 35 procent daalt

Met Good Move wil de Brusselse regering het gebruik van de eigen auto tegen 2030 laten dalen met 24 procent. Het doorgaand verkeer moet met 34 procent afnemen. Het is de bedoeling dat het fietsgebruik verviervoudigt en dat er vijftig autoluwe wijken komen. Doelstelling is dat uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent daalt.

Uit de openbare consultatieronde kwam naar voren dat Brusselaars veel meer aandacht willen voor verkeersveiligheid. In de tweede versie van het plan staat Vision Zero, waarbij gestreefd wordt naar nul verkeersdoden en -gewonden in 2030, dan ook als expliciete doelstelling. Ook de plannen voor een algemene 30 kilometer-zone in het hele gewest worden verder vastgelegd.

Muurvast

De Vlaamse minister voor mobiliteit, Lydia Peeters, is daar overigens geen voorstander van. Lokale bestuurders kunnen die afweging beter zelf maken, vindt ze. En als ze het willen, hebben ze daar volgens haar voldoende mogelijkheden toe.

Het verkeer in en rond de Belgische hoofdstad staat geregeld muurvast. De negentien gemeenten die samen het gewest vormen werken vaak langs elkaar heen. Parkeren kost doorgaans een stuk minder dan in andere grote steden in West-Europa.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

'Eindelijk' 50 autoluwe wijken in Brussel na akkoord - VerkeersNet
MIVB Brussel FOTO MIVB

‘Eindelijk’ 50 autoluwe wijken in Brussel na akkoord

Ook de nieuwe Brusselse regering is akkoord met het ambitieuze mobiliteitsplan Good Move. Het aantal auto’s moet de komende tien jaar met een kwart omlaag, terwijl de hoeveelheid fietsers moet verviervoudigen. De stad wil ook vijftig autoluwe wijken creëren. 

De vorige administratie was al akkoord gegaan, maar moest het lot van het plan in handen leggen van de bestuurders die na de gewestverkiezingen van 26 mei aantraden. Nadien vond ook nog een openbare consultatieronde plaats. 8.000 mensen namen deel aan een online enquête. En de negentien gemeenten en honderden organisaties en verenigingen stuurden hun opmerkingen door.

Vijftig autoluwe wijken

De Brusselse regering en de overheidsdienst Brussel Mobiliteit werkten op basis van de ontvangen opmerkingen aan de definitieve versie van het mobiliteitsplan. Dat keurde de regering donderdag goed. Een belangrijke stap: sinds 2016 is aan het plan gewerkt.

Doelstelling is dat uitstoot tegen 2030 met 35 procent daalt

Met Good Move wil de Brusselse regering het gebruik van de eigen auto tegen 2030 laten dalen met 24 procent. Het doorgaand verkeer moet met 34 procent afnemen. Het is de bedoeling dat het fietsgebruik verviervoudigt en dat er vijftig autoluwe wijken komen. Doelstelling is dat uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent daalt.

Uit de openbare consultatieronde kwam naar voren dat Brusselaars veel meer aandacht willen voor verkeersveiligheid. In de tweede versie van het plan staat Vision Zero, waarbij gestreefd wordt naar nul verkeersdoden en -gewonden in 2030, dan ook als expliciete doelstelling. Ook de plannen voor een algemene 30 kilometer-zone in het hele gewest worden verder vastgelegd.

Muurvast

De Vlaamse minister voor mobiliteit, Lydia Peeters, is daar overigens geen voorstander van. Lokale bestuurders kunnen die afweging beter zelf maken, vindt ze. En als ze het willen, hebben ze daar volgens haar voldoende mogelijkheden toe.

Het verkeer in en rond de Belgische hoofdstad staat geregeld muurvast. De negentien gemeenten die samen het gewest vormen werken vaak langs elkaar heen. Parkeren kost doorgaans een stuk minder dan in andere grote steden in West-Europa.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.