Nieuwe aanbesteding Zuidasdok, kosten lopen op tot 1 miljard

Het project Zuidasdok aan de Zuidas in Amsterdam gaat tussen de 700 miljoen en een miljard euro meer kosten. Het contract met de bouwcombinatie ZuidPlus is ontbonden en het project wordt opnieuw aanbesteed in deelprojecten. Daardoor zal het project veel langer gaan duren en pas tussen 2032 en 2036 worden opgeleverd. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur.

“Het beëindigen van het contract met de huidige aannemer en het opnieuw aanbesteden in deelpakketten betekent dat er naar verwachting per pakket een aannemer met de benodigde expertise in concurrentie kan worden aangetrokken. Gelet op het belang van de snelle realisatie van de OV-terminal zal aanbesteding daarvan snel opgepakt worden”, schrijft ze in haar brief aan de Tweede Kamer.

Snelle aanpak

De bouwcombinatie ZuidPlus, bestaande uit Heijmans, Fluor en Hochtief, is in juni vorig jaar weggelopen uit de onderhandelingen en gestopt met het werk. De combinatie gaf aan het werk niet te kunnen en willen uitvoeren binnen de eerder gemaakte afspraken en eiste een half miljard meer dan het bedrag dat in het contract was opgenomen.

In opdracht van het ministerie is daarna een onderzoek gestart naar nut en noodzaak van het project. Dit onderzoek werd in de afgelopen maanden uitgevoerd onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker. Zij bepleit om door te gaan met de realisatie van het project, zij het ‘met een eenmalige extra budgetbijdrage.’ Niets doen is volgens haar geen optie, omdat de knelpunten op de A10 en met name de OV-terminal ‘een snelle aanpak vereisen.’

Versoberingen

Uit de gedane actualisatie van de kosten baten-analyse blijkt volgens Van Nieuwenhuizen dat ‘doorgaan met het huidige project Zuidasdok voor de maatschappij als geheel meer baten dan kosten oplevert’. “De welvaart van Nederland groeit door voortzetting van het huidige project Zuidasdok”, aldus de bewindsvrouw.

Daarmee wordt de complexiteit teruggedrongen en wordt de beheersbaarheid vergroot

Volgens Dekker zijn er ‘geen verantwoorde versoberingen’ te vinden. Een snelle realisering van de zuidelijke tunnel is nodig om het vijfde en zesde spoor zo snel mogelijk te bouwen. Deze sporen brengen verdere verlichting voor het OV-knooppunt, maken andere investeringen in het spoor in en rond Amsterdam mogelijk en het leveren forse capaciteitsvoordelen op voor het nationale en internationale spoorverkeer.

Het financieel tekort wordt geschat tussen de zeven ton en een miljard euro. Dat moet goed komen, aldus Van Nieuwenhuizen. “Rijk en regio gaan de komende periode in gesprek om de meerkosten zorgvuldig te harden en over de invulling van het advies om een eenmalige extra budgetbijdrage te doen, buiten de Bestuursovereenkomst uit 2012 om.”

Opnieuw aanbesteed

Om het project ‘beter beheersbaar’ te maken hebben de gezamenlijke opdrachtgevers besloten om het project in delen uit te voeren in plaats van integraal. “Daarmee wordt de complexiteit teruggedrongen en wordt de beheersbaarheid vergroot door het verminderen van de onderlinge afhankelijkheden van de verschillende projectonderdelen”, schrijft de minister.

Doordat het project in werkpakketten wordt opgedeeld en opnieuw aanbesteed zal de totale realisatietijd van het project toenemen. “De huidige verwachting is dat het laatste pakket in de periode 2032 -2036 wordt opgeleverd”, stelt ze. Een aangepaste planning wordt op zijn vroegst in de tweede helft van 2020 verwacht.

Beëindiging

Bij de nieuwe aanpak is in juridische zin sprake van ‘een wezenlijke wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke aanbesteding’. Daarom hebben de gezamenlijke opdrachtgevers ‘besloten tot het beëindigen van het contract met de huidige aannemer en het opnieuw aanbesteden van de scope van Zuidasdok in hanteerbare deelpakketten’.

De bouwcombinatie ZuidPlus zal nog wel een aantal werkzaamheden voortzetten. Onder meer het inschuiven van dekken van de Brittenpassage tijdens buitendienststellingen in 2020 en 2021 en het leveren van een definitief ontwerp voor de OV-terminal.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

1 reactie op “Nieuwe aanbesteding Zuidasdok, kosten lopen op tot 1 miljard”

Pat Rick|30.03.20|16:20

vreemd dat ze deze autosnelweg opnieuw willen aanleggen, terwijl andere delen van Nederland geen autosnelweg hebben en hierop ontzettend lang moeten wachten (N50 bij Kampen, N18 bij Enschede).
En in 2036 zijn de meeste auto’s toch autonoom en electrisch, dus voor de schone lucht en files hoef je het niet te doen.

Benieuwd wat de kostenstijging drijft. Was men iets vergeten, te optimistisch of is men meer risicobewust? Een miljard bij de oorspronkelijke 1,9 miljard is een groot verschil!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Nieuwe aanbesteding Zuidasdok, kosten lopen op tot 1 miljard - VerkeersNet

Nieuwe aanbesteding Zuidasdok, kosten lopen op tot 1 miljard

Het project Zuidasdok aan de Zuidas in Amsterdam gaat tussen de 700 miljoen en een miljard euro meer kosten. Het contract met de bouwcombinatie ZuidPlus is ontbonden en het project wordt opnieuw aanbesteed in deelprojecten. Daardoor zal het project veel langer gaan duren en pas tussen 2032 en 2036 worden opgeleverd. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur.

“Het beëindigen van het contract met de huidige aannemer en het opnieuw aanbesteden in deelpakketten betekent dat er naar verwachting per pakket een aannemer met de benodigde expertise in concurrentie kan worden aangetrokken. Gelet op het belang van de snelle realisatie van de OV-terminal zal aanbesteding daarvan snel opgepakt worden”, schrijft ze in haar brief aan de Tweede Kamer.

Snelle aanpak

De bouwcombinatie ZuidPlus, bestaande uit Heijmans, Fluor en Hochtief, is in juni vorig jaar weggelopen uit de onderhandelingen en gestopt met het werk. De combinatie gaf aan het werk niet te kunnen en willen uitvoeren binnen de eerder gemaakte afspraken en eiste een half miljard meer dan het bedrag dat in het contract was opgenomen.

In opdracht van het ministerie is daarna een onderzoek gestart naar nut en noodzaak van het project. Dit onderzoek werd in de afgelopen maanden uitgevoerd onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker. Zij bepleit om door te gaan met de realisatie van het project, zij het ‘met een eenmalige extra budgetbijdrage.’ Niets doen is volgens haar geen optie, omdat de knelpunten op de A10 en met name de OV-terminal ‘een snelle aanpak vereisen.’

Versoberingen

Uit de gedane actualisatie van de kosten baten-analyse blijkt volgens Van Nieuwenhuizen dat ‘doorgaan met het huidige project Zuidasdok voor de maatschappij als geheel meer baten dan kosten oplevert’. “De welvaart van Nederland groeit door voortzetting van het huidige project Zuidasdok”, aldus de bewindsvrouw.

Daarmee wordt de complexiteit teruggedrongen en wordt de beheersbaarheid vergroot

Volgens Dekker zijn er ‘geen verantwoorde versoberingen’ te vinden. Een snelle realisering van de zuidelijke tunnel is nodig om het vijfde en zesde spoor zo snel mogelijk te bouwen. Deze sporen brengen verdere verlichting voor het OV-knooppunt, maken andere investeringen in het spoor in en rond Amsterdam mogelijk en het leveren forse capaciteitsvoordelen op voor het nationale en internationale spoorverkeer.

Het financieel tekort wordt geschat tussen de zeven ton en een miljard euro. Dat moet goed komen, aldus Van Nieuwenhuizen. “Rijk en regio gaan de komende periode in gesprek om de meerkosten zorgvuldig te harden en over de invulling van het advies om een eenmalige extra budgetbijdrage te doen, buiten de Bestuursovereenkomst uit 2012 om.”

Opnieuw aanbesteed

Om het project ‘beter beheersbaar’ te maken hebben de gezamenlijke opdrachtgevers besloten om het project in delen uit te voeren in plaats van integraal. “Daarmee wordt de complexiteit teruggedrongen en wordt de beheersbaarheid vergroot door het verminderen van de onderlinge afhankelijkheden van de verschillende projectonderdelen”, schrijft de minister.

Doordat het project in werkpakketten wordt opgedeeld en opnieuw aanbesteed zal de totale realisatietijd van het project toenemen. “De huidige verwachting is dat het laatste pakket in de periode 2032 -2036 wordt opgeleverd”, stelt ze. Een aangepaste planning wordt op zijn vroegst in de tweede helft van 2020 verwacht.

Beëindiging

Bij de nieuwe aanpak is in juridische zin sprake van ‘een wezenlijke wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke aanbesteding’. Daarom hebben de gezamenlijke opdrachtgevers ‘besloten tot het beëindigen van het contract met de huidige aannemer en het opnieuw aanbesteden van de scope van Zuidasdok in hanteerbare deelpakketten’.

De bouwcombinatie ZuidPlus zal nog wel een aantal werkzaamheden voortzetten. Onder meer het inschuiven van dekken van de Brittenpassage tijdens buitendienststellingen in 2020 en 2021 en het leveren van een definitief ontwerp voor de OV-terminal.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

1 reactie op “Nieuwe aanbesteding Zuidasdok, kosten lopen op tot 1 miljard”

Pat Rick|30.03.20|16:20

vreemd dat ze deze autosnelweg opnieuw willen aanleggen, terwijl andere delen van Nederland geen autosnelweg hebben en hierop ontzettend lang moeten wachten (N50 bij Kampen, N18 bij Enschede).
En in 2036 zijn de meeste auto’s toch autonoom en electrisch, dus voor de schone lucht en files hoef je het niet te doen.

Benieuwd wat de kostenstijging drijft. Was men iets vergeten, te optimistisch of is men meer risicobewust? Een miljard bij de oorspronkelijke 1,9 miljard is een groot verschil!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.