Fietsgarage Mahlerplein Amsterdam BEELD Vervoerregio Amsterdam

RAI Vereniging: coronacrisis verandert mobiliteit blijvend

Fietsgarage Mahlerplein Amsterdam BEELD Vervoerregio Amsterdam

De coronacrisis heeft ingrijpende en blijvende gevolgen voor de mobiliteit in Nederland. Mensen zullen vaker thuis werken dan voorheen, maar er ontstaat ook meer behoefte aan individueel vervoer per auto of fiets. Dat concludeert RAI Vereniging-voorzitter Steven van Eijck op basis van een onderzoek naar het reis- en thuiswerkgedrag van reizigers.

Deze studie werd uitgevoerd door Maurice de Hond en kent twee belangrijke conclusies: mensen gaan vaker thuis werken en reizigers hebben meer behoefte aan individueel vervoer. Sinds de coronacrisis werkt 56 procent van de respondenten thuis; dit was voor de crisis 6 procent. Voor 38 procent van de ondervraagden is niets veranderd. Bij een verdere versoepeling van de lockdownmaatregelen blijft 26 procent van alle respondenten in de toekomst ook vaker thuis werken.

“Het aandeel thuiswerkers groeit van 6 naar 26 procent. Dat is goed nieuws, te meer omdat een belangrijk deel van deze groep automobilisten betreft. Een kwart van alle automobilisten blijft vaker thuiswerken, waardoor de filedruk mogelijk blijvend afneemt. Als deze groep automobilisten twee dagen per week thuis werkt, hebben we 10 procent minder verkeer op de weg per week. Niet alleen voldoende om een groot deel van de files op te lossen, maar levert ook een potentiële besparing op van ruim 0,4 megaton CO2 per jaar.”

Auto, motor of fiets

De andere grote ontwikkeling is dus dat mensen meer behoefte hebben gekregen aan individueel vervoer. Dat komt er vooral op neer dat veel mensen die nu met het openbaar vervoer reizen, aangeven dat in de toekomst niet meer te zullen doen. Zij pakken dan liever de fiets, auto of motor. Van de ondervraagde OV-reizigers zegt 20 procent dit te gaan doen; 28 procent twijfelt nog.

Zij die willen overstappen, kiezen vooral voor de auto. Dit geldt voor 63 procent. 18 procent kiest voor de fiets, 1 procent kiest in de nabije toekomst voor de motor en 15 procent is er nog niet uit, maar wil wel individueel gaan reizen. Van Eijck acht de verschuiving naar de auto onwenselijk. “We moeten voorkomen dat OV-reizigers straks massaal de auto instappen en wij alsnog met z’n allen in de file blijven staan.”

Smaakt naar meer

Volgens de RAI Vereniging heeft de huidige situatie als voordeel dat het laat zien hoe het ook kan op het gebied van mobiliteit. “De coronacrisis heeft in zeer korte tijd de meerwaarde van flexibilisering van onderwijs en werk op de mobiliteit en onze leefomgeving aangetoond. De files zijn nagenoeg verdwenen en de uitstoot van schadelijke stoffen en CO2 is flink teruggelopen. In feite krijgen we een blik op onze toekomst waarin een groot deel van onze mobiliteit geen uitstoot meer heeft.”

Van Eijck: “Dit smaakt naar meer en we moeten nu het moment aangrijpen om ons mobiliteitssysteem verder te flexibiliseren en te vergroenen. Dat betekent onder meer blijven inzetten op stimuleren van thuiswerken en elektrificatie. Ook moeten OV-partijen maximaal de ruimte krijgen voor oplossingen om zoveel mogelijk OV-reizigers veilig en comfortabel te vervoeren.”

“Op de lange termijn moet de flexibilisering en vergroening worden ondersteund door investeringen in  de aanpak van knelpunten in onze infrastructuur, aanleg van vervoershubs, Mobility as a Service (MaaS) en invoering van een systeem van betalen naar gebruik, vindt de Rai Vereniging. “Extra aandacht voor tweewielers, zoals de fiets, scooter of motor, is daarbij van belang, zodat ook deze groep meer ruimte krijgt.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Vincent Krabbendam

3 reacties op “RAI Vereniging: coronacrisis verandert mobiliteit blijvend”

Peter Aansorgh|14.05.20|10:34

Meer auto’s op de weg lijkt me een probleem. In het buitenland mogen automobilisten met een B-rijbewijs op een 125cc motor of scooter. Bij ons moet je daar drie rij-examens voor doen (theorie, voertuigbeheersing en verkeersdeelname). Op zich lijkt het me niet verstandig om iemand zonder training op een evenwichtsvoertuig te zetten, maar wij overdrijven. Een B-Rijbewijs met een dag training en certificaat zou een goede tussenoplossing zijn. Motoren geven minder file’s en parkeerproblemen.

Peter Aansorgh|14.05.20|10:32

Nog meer auto’s op de weg lijkt me een probleem. In het buitenland mogen automobilisten met het B-rijbewijs op een 125cc motor of scooter. Bij ons moet je daar een rijbewijs voor halen, met een theorie-examen en twee praktijkexamens (voertuigbeheersing en verkeersdeelname) Op zich lijkt het me een slecht idee om iemand zonder training op een motorfiets te zetten, maar onze methode gaat wel erg ver. Wellicht zou een B-Rijbewijs en een dag training met certificaat een goede tussenoplossing zijn.

Niels Couvreur|14.05.20|10:15

Interessant tuk

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.