SER: stimuleer thuiswerken en spreiding van arbeidstijden

Fietsers, zebrapad en tram in Rotterdam BEELD VerkeersNet

Faciliteer in deeltijd thuiswerken van werknemers en de spreiding van arbeidstijden, maak een goede combinatie tussen online en fysiek onderwijs en stimuleer het gebruik van de tweewieler. Die aanbevelingen krijgt het Kabinet van de Denktank Coronacrisis, een initiatief van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Het Kabinet vroeg advies omdat vanaf 1 september de zomervakantie voorbij is en naast scholen veel bedrijven weer opstarten. Zou iedereen dan weer tegelijk het OV in stappen, of de auto pakken, dan kan dat chaotische situaties opleveren, is de angst.

Het advies van de denktank is gebaseerd op het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Specifiek de werkgroep Auto en OV stelde het advies op. Betrokken zijn onder meer vertegenwoordigers van werkgevers en werknemersorganisaties, maar bijvoorbeeld ook de VNG.

Ploegendiensten

Om ook op langere termijn het verkeer te kanaliseren en duurzaamheid te bevorderen, stelt de denktank voor om het thuiswerken te blijven stimuleren en om de mogelijkheden hiervoor te verbeteren. Zo kunnen satellietkantoren op centrale plekken in steden of dorpen worden gestimuleerd, in samenwerking met organisaties of bijvoorbeeld bibliotheken. Ook is het belangrijk, aldus de opstellers, dat er wordt geïnvesteerd in kinderopvang en sluitende dagarrangementen. Dit om thuiswerken mogelijk te maken voor ouders met thuiswonende kinderen.

Ook zouden werkenden hun arbeidstijden meer over de dag kunnen spreiden om te voorkomen dat zij in de spits moeten reizen, luidt een ander advies. Zo kun je denken aan tijdelijk meer of minder werken, variatie in aanvangs- en eindtijden, roosters en ploegendiensten.

Prijsprikkels

Daarnaast adviseert de denktank een goede combinatie tussen online en fysiek onderwijs te maken, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in opleiding en het type student en de werkdruk van de docent. Stimuleer de kwaliteit van online onderwijs door op korte termijn te investeren, klinkt het ook, en verruim het tijdsslot voor het fysieke onderwijs (in het MBO, HBO en WO) en zo nodig voor kinderopvang. Maak het gebruik van fietsen mogelijk.

De denktank vindt het eveneens belangrijk dat de komende maanden wordt ingezet op onder meer een belevingsonderzoek naar het thuiswerken. Ook zien de leden veel in het introduceren van ‘positieve prijsprikkels’ om de spits te ontlasten.

Momentum

Minister Cora van Nieuwenhuizen reageerde instemmend op de voorstellen. Het is volgens haar geen goede ontwikkeling dat er nu weer files ontstaan op de wegen. Ze wil het momentum niet verliezen nadat die wegen wekenlang veel minder druk waren.

Ze wil “vuistregels” opstellen die werkgevers kunnen gebruiken. Het kabinet heeft hier al met werkgeversorganisaties over gesproken. Vervolggesprekken met verschillende sectoren worden nu ook al gepland.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.