Van Brienenoordbrug foto Gemeente Rotterdam/Eric Fecken

‘Rijkswaterstaat heeft administratie infrastructuur niet op orde’

Rijkswaterstaat heeft ook na 2021 fors meer geld nodig voor beheer, onderhoud, vervanging en renovatie van infrastructuur. Dat blijkt uit extern onderzoek dat het kabinet heeft laten instellen. Uit dat onderzoek komt ook naar voren dat Rijkswaterstaat slecht overzicht heeft op de bruggen, tunnels en viaducten die het beheert. Dat is cruciaal om goed zicht te hebben op de kosten.

Van Veldhoven en Van Nieuwenhuizen staan voor een grote opgave. Veel infrastructuur is verouderd, en veroudert bovendien snel door zowel de groei van het aantal weggebruikers als van het gewicht van voertuigen. Er moet al veel vervangen of gerenoveerd worden, en dat zal zo alleen maar meer worden.

Onzekerheden

Met die vaststelling in het achterhoofd hebben de bewindspersonen een extern onderzoek naar de ontwikkeling van de laten instellen. De eerste, voorlopige inzichten hebben ze in een brief gedeeld met de Tweede Kamer. Het gaat bij Rijkswaterstaat om een bedrag tussen de 1 en 1,4 miljard euro per jaar tussen 2022-2025. Dit is exclusief het inlopen van uitgesteld onderhoud.

Voor de periode na 2025 verwachten minister en staatssecretaris ook tekorten, maar de onzekerheden zijn ‘op dit moment nog te groot om deze te kwantificeren.’ Het zijn echt nog voorlopige cijfers. De onderzoekers zijn nog bezig en hebben zich eerst gebaseerd op ‘de meest recente cijfers’. Eind 2020 moet er een definitief financieel plaatje liggen.

Onvoldoende

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat Rijkswaterstaat de administratie waarin informatie over het areaal is opgenomen, ‘onvoldoende op orde’ heeft. Die gegevens zijn onmisbaar bij het maken van betrouwbare begrotingen. De omissie komt volgens de onderzoekers onder meer omdat de informatie ‘niet eenduidig’ in de administratie van Rijkswaterstaat is vastgelegd.

“De vanuit de historie gevormde, wijze van sturing en procesinrichting heeft er aan bijgedragen dat de medewerkers van Rijkswaterstaat lokaal hun eigen methoden en systemen hebben ontwikkeld om deze informatie vast te leggen”, zo verwoorden Van Veldhoven en Van Nieuwenhuizen de kritiek. “Hierdoor is de beschikbare informatie niet op centraal niveau optelbaar, toegankelijk en navolgbaar.”

Niet opgelost

Rijkswaterstaat heeft volgens hen in de tussentijd ‘hard gewerkt’ om zoveel mogelijk van de bevindingen op te volgen. “Niet alles is gerealiseerd, maar er is een flinke slag gemaakt, waarmee de kwaliteit van de ramingen ook sterk is verbeterd. Daarmee is echter het onderliggende probleem nog niet structureel opgelost.” Daarom komt er een plan van aanpak. Hierin wordt onder meer gekeken naar een ‘meer centrale aansturing en registratie van de informatie en kennis.’

“Onze organisatie bestaat uit allemaal regio’s en de verschillende systemen die overal gehanteerd worden, passen niet goed in elkaar”, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. “Om hier iets aan te doen wordt inderdaad een plan van aanpak gemaakt. Dat wordt eind dit jaar met de Kamer gedeeld.”

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.