Zetel RLI BEELD Google Maps

Deze mensen gaan het ministerie van IenW adviseren

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) krijgt nieuwe leden: Pallas Agterberg, Jeanet van Antwerpen, Jantine Kriens, Emmy Meijers, Karin Sluis en Erik Verhoef. De ministerraad heeft besloten hen voor te dragen voor benoeming. Zij treden per 1 augustus 2020 voor een periode van vier jaar toe tot de raad.

De Rli is een van de onafhankelijke strategische adviesraden van de regering en het parlement. De Rli adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De Rli werkt op de (fysieke) beleidsterreinen van de ministeries van IenW, EZK, LNV en BZK.

Agterberg is directeur strategie van Alliander, het bedrijf dat de distributie van energie verzorgt in delen van Nederland. Zij vervult toezichthoudende functies bij Stichting OnePlanet Research en MVO Nederland.

Van Antwerpen is algemeen directeur van de Schiphol Area Development Company, het bedrijf dat werklocaties ontwikkelt rondom Amsterdam en Schiphol. Zij is tevens lid van de raad van commissarissen van AT Osborne en Woningcorporatie Dunavie.

Rijkswaterstaat

Kriens was algemeen directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en wethouder in Rotterdam. Zij is lid van de raad van commissarissen van de Bank Nederlandse gemeenten.

Meijers is algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Zij was eerder programmadirecteur voor het Deltaprogramma en directeur Water en Scheepvaart bij Rijkswaterstaat.

Sluis is algemeen directeur van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Zij is lid van het Topteam van de Topsector Water en van de raad van toezicht van Saxion Hogescholen.

SWOV

Verhoef is voltijds hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit. Hij is tevens lid van de Raad van advies Verkeers- en vervoersmodellen van Rijkswaterstaat, Fellow van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en lid van de raad van toezicht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

De raad bestaat uit tien leden, inclusief de voorzitter. De leden zijn voor vier jaar benoemd bij koninklijk besluit op basis van hun brede maatschappelijke kennis en ervaring. Ze komen uit de kring van het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.