Speed-pedelec op fietspad. BEELD Provincie Groningen

Fietsersbond vraagt investeringen in veiligere fietsinfrastructuur

Er moeten serieuze investeringen worden gedaan in veiligere fietsinfrastructuur en gepaste maatregelen voor senioren. Daarmee kan de stijging van het aantal 70-plussers dat om het leven komt op de fiets worden gekeerd. De Fietsersbond stelt dat senioren kwetsbaar zijn in het verkeer, onder andere omdat hun reactiesnelheid afneemt en ze zichzelf moeilijker kunnen opvangen bij een val of een aanrijding dan jongere mensen.

Een analyse van het CBS heeft uitgewezen dat het aantal dodelijke slachtoffers onder automobilisten tussen 1999 en 2019 flink is afgenomen. Ook fietsers overlijden minder vaak na een ongeluk, al is de daling wel minder sterk. Maar toch is het opvallend dat het aantal 70-plussers dat omkwam met de fiets in dezelfde periode is gestegen met 68 procent.

Een eenduidige oorzaak daarvoor is volgens het CBS moeilijk aan te wijzen. Wel komen ongelukken met dodelijke afloop vaker voor op 50 km- en 80 km-wegen. De Fietsersbond denkt dat de oorzaak kan liggen in slecht onderhoud, drukte, onoverzichtelijke kruisingen of de hoge snelheid van het gemotoriseerde verkeer.

Lagere snelheid

Hoewel de oorzaak moeilijk vast te stellen is, heeft de Fietsersbond enkele ideeën voor de oplossing. Als eerste zouden auto’s minder hard moeten rijden in de bebouwde kom. Op veel plekken mogen auto’s nu 50 kilometer per uur, maar bij een snelheid van 30 kilometer per uur is de kans op een dodelijke afloop aanzienlijk kleiner. Zo is bijvoorbeeld de remweg al beduidend korter bij een lagere snelheid. Volgens Veilig Verkeer Nederland is de totale remweg bij 50 kilometer per uur ongeveer twee keer zo lang als wanneer auto’s maar 30 kilometer per uur rijden.

Bovendien moet er dus veel meer geïnvesteerd worden in het huidige fietsnetwerk in Nederland, dat meer dan 150.000 kilometer bedraagt. Op dit moment trekt het kabinet daar 50 miljoen euro per jaar voor uit, maar de Fietsersbond vraagt om ‘serieuze investeringen’. Verder zijn er nog extra maatregelen uit te voeren om de wegen vriendelijker te maken voor oudere fietsers. Dan gaat het bijvoorbeeld om het weghalen van paaltjes, het aanpassen of verharden van bermen en het veiliger maken van oversteekplaatsen door een rustpunt in het midden van de weg te plaatsen.

70-plussers

Overigens erkent het CBS in de analyse dat de Nederlandse demografie is veranderd in de afgelopen twee decennia. Het aantal ouderen is gestegen en ze zijn ook meer gaan fietsen. Dit komt mede door de komst van de e-bike. Maar zelfs wanneer deze cijfers worden gecorrigeerd, stijgt het aantal verkeersdoden.

“Dat zijn er te veel”, benadrukt de Fietsersbond. De bond wijst terug naar maatregelen die in de afgelopen twintig jaar richting automobilisten zijn genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. “Ook voor fietsers kunnen dergelijke maatregelen bijdragen aan de veiligheid. Zo leren ouderen tijdens de fietslessen van de Fietsersbond beter omgaan met hun elektrische fiets en vragen we aandacht voor de driewielfiets en andere hulpmiddelen om fietsen veiliger te maken voor senioren.”

Lees ook:

Aantal 70-plussers dat met fietsongeval overlijdt stijgt met 70 procent

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.