autokilometers, snelweg

Pilot: verandert reisgedrag door variabele bijtelling op privékilometers?

De vaste bijtelling die zakelijke reizigers moeten betalen voor privégebruik van hun leaseauto, stimuleert geen ander reisgedrag in de vrije tijd. Een pilot van de Vereniging Zakelijke Reizigers (VZR) moet uitwijzen of variabele bijtelling voor privégebruik van de zakelijke wagen automobilisten wél overhaalt om het gedrag te wijzigen. Deelnemers betalen dan per gereden privékilometer in plaats van het betalen van een vast bedrag per maand.

De pilot is 1 augustus gestart en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Mobiliteitsalliantie. Door verschillende proeven willen die partijen ervaring opdoen met alternatieve vormen van vervoer en betaling. Die pilots staan bovendien beschreven in het Deltaplan 2030, een plan van de brede mobiliteitssector met ideeën om Nederland ook in de toekomst bereikbaar te houden.

Privékilometers

De Mobiliteitsalliantie zet onder andere in op een eerlijk betaalsysteem. Nu zijn er geen financiële stimulansen die het gebruik van een zakelijke auto voor privéritten stimuleren. Zakelijke reizigers rijden gemiddeld 13.000 kilometer per jaar voor privédoeleinden. Maar iemand die veel privékilometers aflegt met zijn leaseauto, betaalt net zoveel bijtelling als iemand die minder rijdt. De overheid en de Mobiliteitsalliantie willen juist aanmoedigen dat reizigers met een auto van de zaak hun privékilometers op een meer duurzame manier afleggen.

Een variabele bijtelling zou een mogelijke manier kunnen zijn om dit te bewerkstelligen, omdat automobilisten die minder kilometers afleggen dan ook minder hoeven te betalen. Andersom is natuurlijk ook het geval. “Automobilisten worden gestimuleerd om na te denken over hun reisgedrag wanneer dat direct van invloed is op hun eigen portemonnee en het gebruik van de auto”, aldus VZR. In de pilot wordt van circa 100 zakelijke reizigers bijgehouden wat het effect is op het aantal gereden kilometers in de vrije tijd.

Belastinginkomsten

Er wordt door VZR nauw samengewerkt met Stichting Keurmerk Ritregistratiesysteem (SKRRS) en verschillende daarbij aangesloten RRS-leveranciers. Zo is volgens de vereniging de sluitendheid van de ritregistratie verzekerd en is de privacy van privéritgegevens gewaarborgd. Daarnaast hopen de betrokken partijen door deze pilot inzicht te krijgen in de effecten hiervan op de auto-gerelateerde belastinginkomsten en naar de fraudegevoeligheid van een toekomstig op te zetten afrekensysteem.

Het was de bedoeling om in totaal vijf pilots te voeren, waarmee het ministerie erachter wilde komen waardoor gebruikers flexibeler worden in hun reis- en vervoersgedrag. Alleen een pilot met verhandelbare parkeerrechten is afgerond. Het streven was ook om te onderzoeken in hoeverre werknemers met een auto van de zaak bij zakelijke ritten kiezen voor een andere vervoersmiddel dan de auto als zij daartoe fiscaal worden gestimuleerd. Dit bleek te complex.

Klimaatakkoord

Naast het Regeerakkoord is ook de wens uitgesproken in het Klimaatakkoord om de autobelastingen in Nederland anders te willen inrichten. Zo staat hierin onder andere beschreven: “Onder een nieuw stelsel moet iedereen die gebruik maakt van infrastructuur in redelijkheid bijdragen aan de kosten. Betalen naar gebruik levert volgens het PBL potentieel een bijdrage aan minder files en uitstoot.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.