Rechter, rechtbank en uitspraak (Bron: iStock / Wavebreakmedia (onbeperkt gebruik)

Raad van State verwerpt bezwaren voor verbreding A27

De A27 tussen Houten en Hooipolder mag worden verbreed. Ruim veertig omwonenden en bedrijven hebben bot gevangen bij de Raad van State, die heeft geoordeeld dat vrijwel al hun bezwaren ongegrond zijn. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de weg verbreden, omdat de snelweg nu al het verkeer op bepaalde plekken niet aankan. 

Dit tracébesluit leidde echter tot tientallen bezwaren, bijvoorbeeld over de slechtere luchtkwaliteit, een hogere filedruk, meer geluidshinder of een verslechterde zichtbaarheid van de reclamemasten. Maar de rechtbank was het daarmee niet eens en daardoor kunnen de aanbesteding en voorbereiding van de uitvoering van start gaan.

Bomen planten

Niet alle bezwaren zijn weerlegd. De eigenaar van de percelen ten oosten van knooppunt Noordeloos gaf namelijk aan het oneens te zijn met de aanplanting van nieuwe bomen. Het bedrijf vreest dat de nieuwe bomen het zicht wegnemen op het wegrestaurant dat op zijn grond is gevestigd. Het planten van nieuwe bomen is echter noodzakelijk om de bomen te compenseren die juist gekapt worden voor de verbreding.

De minister heeft hiervoor van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de opdracht gekregen om voor een deel van deze geplande nieuwe bomen nogmaals te bekijken of deze wel nodig zijn. Verder dient de ambtsvrouw duidelijk te maken op welke wijze ze de belangen van het bedrijf heeft meegenomen bij haar beslissing voor een deel van de ‘compensatiebomen’ op deze plek. Daarvoor krijgt de minister twintig weken de tijd. Dit tussenbesluit heeft echter geen betrekking op het tracé van de A27 zelf.

Toename verkeer

Het is de ambitie om de A27 te verbreden omdat de weg de verkeersdrukte nu al niet meer aankan. Daardoor is de reistijd in de spits veel hoger dan gewenst. Voor de toekomst wordt alleen maar meer verkeer verwacht en dus nog meer hinder en files. Daarom wil het ministerie de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder in beide richtingen verbreden door middel van deels extra rijstroken en deels spitsstroken.

“De A27 is een belangrijke verkeersader en al jaren een groot knelpunt. Het is belangrijk dat we met dit Tracébesluit nu aan slag kunnen. Met deze verbreding verbetert de doorstroming en verminderen we het sluipverkeer in de regio”, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen.

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.