Ook zonder thuiswerkadvies werken veel werknemers meer dan de helft van de tijd thuis. Beeld: IenW, Tineke Dijkstra Fotografie

Voordelen van thuiswerken voor het woon-werkverkeer

Ook zonder thuiswerkadvies werken veel werknemers meer dan de helft van de tijd thuis. Beeld: IenW, Tineke Dijkstra Fotografie

Twee miljard minder afgelegde kilometers voor woon-werkverkeer, zeker één miljard aan financiële baten per jaar en een afname van het aantal verkeersdoden en zwaargewonde verkeersslachtoffers. Dit zijn enkele voordelen als thuiswerken na de coronacrisis een blijvertje is. Dat blijkt uit een berekening van CE Delft in opdracht van Natuur en Milieu.

De onderzoekers hebben berekend wat de impact is wanneer 12 procent van de beroepsbevolking na de coronacrisis één dag in de week thuis blijft werken. Meer en meer onderzoeken wijzen namelijk uit dat thuiswerken voorlopig niet gaat verdwijnen. Werknemers zijn steeds vaker positief en de productiviteit zou zelfs stijgen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

Woonwerk-verkeer

Er zijn dus ook verschillende maatschappelijke baten voor het verkeer. Wanneer een op de tien werkende Nederlanders één dag per week niet naar kantoor komt om te werken, scheelt dat ruim twee miljard kilometers per jaar voor woon-werkverkeer. Wanneer Nederlanders zelfs anderhalve dag hun werkzaamheden vanuit huis verrichten, komen daar nog eens één miljard kilometers bij. Bovendien zorgt dit ervoor dat forenzen beduidend minder tijd kwijt zijn aan hun rit.

Door slechts een dag thuis te werken kan ongeveer 52 miljoen uur per jaar bespaard worden. In het scenario waarbij mensen anderhalve dag aan de keukentafel aan de slag gaan, neemt dit toe tot jaarlijks 78 miljoen uur. Vorig jaar waren alle werkende Nederlanders in totaal ruim 1,6 miljard uren kwijt aan hun reistijd. En hoewel dit op jaarbasis dus slechts gaat om een fractie van de totale afstand en tijd die mensen besteden aan hun woon-werkverkeer, heeft thuiswerken toch baten.

Rekeningrijden

Ook aan de vermindering van congestie. Dit stelde minister Cora van Nieuwenhuizen in ieder geval onlangs in het programma Dit is de Dag. Ze zei dat de coronacrisis haar zelfs van het rekeningrijden zou kunnen afhelpen, omdat het fileprobleem is opgelost wanneer 10 tot 15 procent van alle auto’s tijdens de spits verdwijnt. Ze benadrukte ook dat de werkgevers hier de sleutel in handen hebben, omdat zij ervoor kunnen zorgen dat medewerkers minder in de auto hoeven te stappen of op een ander moment. Door de coronacrisis heeft iedereen hier ervaring mee kunnen opdoen en de minister benadrukte dan ook dat ze een stuk van het thuiswerken na de crisis wil vasthouden.

Er werden wel snel vragen gesteld over deze uitspraak door Rutger Schonis, Tweede Kamerlid voor de D66. Hierin herinnert hij de minister aan de afspraken die gemaakt zijn in het Klimaatakkoord. Rekeningrijden kan volgens hem filevorming verhelpen, maar betalen naar gebruik leidt ook naar een eerlijke kostenverdeling. Schonis wil weten of Van Nieuwenhuizen dit herkent. Naar betalen naar gebruik wordt onderzoek gedaan.

Uitstoot en verkeersveiligheid

In het onderzoek van CE Delft is niet gekeken naar de gevolgen voor drukte op de weg bij het thuiswerken, maar naar andere maatschappelijke effecten. Zo zullen de uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen behoorlijk verminderen, omdat forenzen simpelweg minder vaak in de auto stappen. Daarnaast zullen er minder zwaargewonden vallen door verkeersongevallen en ook het aantal doden zal afnemen. Bovendien zal het financieel nog wat opleveren, namelijk zeker 1,17 miljard euro. Wanneer één op de tien werknemers anderhalve dag vanaf huis werkt, neemt dit toe naar 1,66 miljard euro.

Overigens plaatsen de onderzoekers zelf enkele kanttekeningen bij de berekeningen. Ze geven bijvoorbeeld aan dat minder reistijd tot gevolg kan hebben dat mensen juist meer in hun vrije tijd gaan reizen. Bovendien is het eveneens in te denken dat forenzen een langere afstand tussen hun woonplaats en werkplaats accepteren, wanneer ze niet langer elke dag op kantoor worden verwacht. Verder is de impact op de gezondheid van thuiswerken niet meegenomen.

Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek

Natuurlijk is het nog maar de vraag of werkend Nederland daadwerkelijk bereid is op lange termijn een thuiskantoor in te richten. Gedragsverandering is moeilijk te bewerkstelligen en mensen zijn over het algemeen gewoontedieren. Maar inmiddels duurt de crisis lang genoeg om toch verandering van gedrag tot gevolg te kunnen hebben. Van het aantal zakelijke reizigers verwachtte 75 procent al in juni dat de manier van werken in de toekomst gaat veranderen, zo blijkt uit het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek 2020 (NZMO).

Dit onderzoek is in mei en juni uitgevoerd onder 2.800 zakelijke reizigers en 800 werknemers. Van alle zakelijke reizigers zei 80 procent in mei en juni in ieder geval deels thuis te werken. En ook de werkgevers gaven aan dat zeker 66 procent van de medewerkers thuis aan het werk was – een verdubbeling van het percentage ten opzichte van de situatie vóór de coronacrisis. Op de langere termijn is de verwachting dat nog geen massale terugkeer naar kantoor zal plaatsvinden en dit wordt door het kabinet ook ontmoedigd.

Meer auto’s

Een andere kanttekening dient geplaatst te worden bij de negatieve gevolgen van deze crisis op het OV-gebruik. Het openbaar vervoer lijkt harder te worden getroffen dan andere modaliteiten. En met name nu het kouder wordt, bestaat de mogelijkheid dat reizigers in de auto stappen ten koste van het OV. Dat blijkt ook uit het NZMO. Van de reizigers die vooral de auto namen voor corona, verwacht 39 procent verandering. Het gaat dan om vaker thuiswerken, maar ook minder externe afspraken en de shift naar de fiets. Bij OV-reizigers is dat percentage nog hoger.

Van alle forenzen die eerder de tram, bus of metro pakten, verwacht 45 procent verandering. Bij de treinreizigers is dat zelfs 66 procent. Deze twee doelgroepen stellen dat ze waarschijnlijk vaker de auto of de fiets zullen pakken. Ze zijn in juni ook gevraagd een voorspelling te doen voor de rest van het jaar. De treinreizigers verwachten nog ongeveer 1,2 dagen per week thuis te blijven werken tot eind 2020. Bus-, tram- en metroreizigers denken gemiddeld 0,6 dagen per week minder met deze vervoersmiddelen te reizen. Hierdoor zou het aantal automobilisten juist kunnen toenemen.

Op 15 september wordt de tweede meting van het NZMO gepresenteerd. Het is mogelijk om u hiervoor gratis aan te melden voor dit gratis online event

banner-NZMO_2020_468x60-1

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

3 reacties op “Voordelen van thuiswerken voor het woon-werkverkeer”

Pat Rick|09.09.20|13:19

Een uitgelezen kans om de Lelylijn aan te leggen en deze door te trekken als snelle trein naar Bremen/Hamburg en dan verder naar de Kopenhagen/Malmö via de Fermarnbelttunnel (in aanleg). Het belang van de Wunderline wordt groter en afspraken met Duitsland moeten moeten zorgen voor investeringen vanuit DeutschlandTakt. Groningen moet bereikbaar zijn binnen 1 uur en een kwartier en grote plaatsen zoals Drachten verdienen een station.

Pat Rick|07.09.20|12:49

Laat er ook een soort Randstadrail/metro voor A’dam zijn. Dit heeft effectief geholpen in de region Rotterdam/Den Haag. De Hoekselijn is succesvol gebleken met veel meer reizigers dan gepland. Het OV moet een autoloze lifestyle mogelijk maken. Kijk naar New York of Singapore. Het OV moet zodra een vaccine beschikbaar is nog meer mensen aantrekken met meer frequenties. Trein maar vooral metro kan hiervoor zorgen. Men moet zorgen dat forensen snel, vaker kunnen reizen, bijv door Wobke-Wiebes-fonds

Pat Rick|07.09.20|12:47

De metropoolregio Amsterdam heeft 2,5 miljoen mensen. Stockholm heeft met 2 miljoen een uitgebreidere metro, dit vaak is uithakt in het hardste steen. De lijnen lopen tot 35 km buiten het centrum. Warschau met 2,7 miljoen heeft pas sinds 1995 metro en nu al meer bereik. Boekarest is kleiner en armer en heeft toch meer metro. Het ontbreekt aan een integrale visie op OV in die regio, die systematisch gerealiseerd wordt. Zoals er al eerder is geconstateerd is er te weinig samenhang in OV-projecten

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.