Laadinfrastructuur elektrische auto

‘Overheid moet burgers veel meer betrekken bij omslag naar duurzaamheid’

De overheid schiet tekort in het betrekken van burgers bij het tegengaan van klimaatverandering, beheer van de openbare ruimte en behoud van biodiversiteit. Dat constateert het PBL met zijn tweejaarlijkse rapport ‘Balans van de Leefomgeving’.

Enerzijds is het gangbare overleg met sociale partners en maatschappelijke organisaties ‘niet toereikend’ om burgers te motiveren in beweging te komen, schrijven de onderzoekers. Anderzijds wordt simpelweg ‘te veel van individuele burgers verwacht’.

Een beter milieu begint bij jezelf

“Kreeg de burger in de jaren tachtig de opdracht ‘Een beter milieu begint bij jezelf’. Aan het begin van de jaren twintig van de eenentwintigste eeuw is duidelijk dat de grote opgaven in de leefomgeving niet louter bij individuele burgers kunnen worden neergelegd.”

De onderzoekers adviseren een tweesporenoplossing. Enerzijds moet de overheid burgers meer in beweging krijgen, hen stimuleren om initiatieven te ontplooien en met hen samenwerken. Inzicht krijgen in wat burgers beweegt is het startpunt. Anderzijds moet de overheid richting geven, regie nemen en burgers faciliteren en ontzorgen.

Kanteling

“Het is zaak dat er meer aandacht komt voor de verschillen in de samenleving, en voor wat mensen willen, weten en kunnen met betrekking tot de leefomgeving”, zegt PBL-directeur Hans Mommaas in een verklaring. “Een echte kanteling richting een betere leefomgeving is alleen mogelijk als de bredere samenleving in beweging komt.”

De onderzoekers geven zelf het goede voorbeeld. Voor het eerst hebben ze onderzocht hoe burgers hun leefomgeving ervaren. Zij vinden ‘in grote meerderheid’ de kwaliteit van de leefomgeving belangrijk, maar maken zich zorgen over de betaalbaarheid van het beleid en over de verdeling van de lusten en lasten. Ook hebben ze stimulans nodig om te komen tot duurzaam gedrag.

Bekijk het rapport hier.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier is binnen ProMedia Group als redacteur en presentator verantwoordelijk voor evenementen, tv-uitzendingen en andere video-content, zoals webinars en online congressen. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor de Personenvervoer en Verkeer-vakbladen VerkeersNet, OVPro en TaxiPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.