Presentatie NZMO door Eric Vousten

Besef komt ook bij werknemers: zakelijke mobiliteit verandert

De gevolgen van de coronacrisis dringen inmiddels ook bij de zakelijke reiziger door. Ruim de helft van alle forenzen verwacht dat zijn reiswijze en de reisfrequentie over zes maanden nog anders is dan vóór afgelopen maart. Zij verwachten dan nog steeds vaker thuis te werken, minder kilometers af te leggen en minder vaak in het openbaar vervoer te stappen. Werkgevers leken zich al eerder bewust van die ontwikkeling: de totale mobiliteitsbehoefte neemt waarschijnlijk af. Dat is een conclusie uit het Nationale Zakelijke Mobiliteitsonderzoek (NZMO).

De resultaten van de tweede meting van het NZMO zijn binnen en daaruit blijkt dat meer reizigers op termijn een verandering verwachten dan drie maanden terug. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat het door corona afgedwongen nieuwe mobiliteitsgedrag blijvend is, al kan alleen de praktijk dit daadwerkelijk uitwijzen. Wel volgt in november een derde meting. De resultaten van de eerste en tweede meting werden dinsdag gepresenteerd door Eric Vousten van VMS | Insight. Bekijk hier de presentatie terug.

Andere manier van reizen

In het onderzoek is gekeken naar het gebruik van auto, trein, tram, bus en metro en fiets voor zakelijke ritten. Met name treinreizigers denken dat hun routines wijzigen, namelijk bijna driekwart van alle respondenten. Ook de meerderheid van de forenzen die de tram, bus of metro pakken en het gros van de fietsers houdt rekening met een andere manier van reizen. Forenzen met een auto van de zaak of een privéauto verwachten het snelste weer te kunnen reizen zoals voor de crisis, al is ook hier respectievelijk 44 en 52 procent nu van mening dat de wijze van verplaatsing zal veranderen.

Het besef dat deze periode van thuiswerken nog wel een tijdje kan voortduren, leek bij werkgevers eerder te komen dan bij werknemers. In mei en juni gaf nog ruim 63 procent aan te denken dat zakelijke mobiliteit er anders uit zou zien. Dat percentage is in de tweede meting zelfs iets gedaald. Vooral iets meer kleine bedrijven denken dat de situatie over zes maanden wel eens genormaliseerd zou kunnen zijn.

Wagenpark

Een aanzienlijk deel van de werkgevers gaat er bovendien van uit dat de grootte van het wagenpark afneemt. In totaal gaat het om 2,5 auto’s minder per bedrijf. Vooral grote organisaties zien die ontwikkeling. Bij de eerste meting dacht 28 procent van alle bedrijven met meer dan 500 medewerkers dat het wagenpark zou slinken en dat is nu aanzienlijk toegenomen tot 45 procent. Dit komt vooral omdat bedrijven menen zakelijke mobiliteit anders te gaan invullen, waarbij medewerkers vaker thuiswerken en een flexibele schil wordt ingezet.

De bedrijven verwachten veelal over te stappen op mobiliteitsbudgetten en poolauto’s, terwijl ook een fiets van de zaak en een mobiliteitskaart aantrekkelijke opties lijken te zijn. Een opvallende trendbreuk met de eerdere meting is dat de afname van het wagenpark inmiddels niet zozeer wordt veroorzaakt door krimp of economische onzekerheid, maar juist omdat de totale mobiliteitsbehoefte waarschijnlijk gaat afnemen.

Dit kan een gevolg zijn van het toegenomen thuiswerken en de gewenning van mensen om bijvoorbeeld op afstand te vergaderen via een live verbinding. Ten tijde van de tweede meting hadden mensen hier alweer meer ervaring mee dan in juni en thuiswerken lijkt te zijn geaccepteerd en vooral ook omarmd. Bij de eerste meting verwachtte nog geen 50 procent dat de totale mobiliteitsbehoefte zou afnemen, terwijl dit bij de tweede meting is toegenomen naar 70 procent.

Hoofdvervoermiddel

Onder werknemers lijken met name automobilisten vast te willen houden aan hun reguliere vervoersmiddel. Ruim 85 procent van de zakelijke autoreizigers verwacht dat de wagen over zes maanden nog steeds het hoofdvervoermiddel zal zijn. Bij trein, tram, bus en metro is dat anders. Eenderde van de treinreizigers denkt over zes maanden vaker een ander vervoersmiddel te kiezen en dat neemt zelfs toe tot 38 procent voor reizigers die een andere OV-voertuig pakken. Zij verwachten ook flink minder te gaan reizen. Treinforenzen schatten nu in over zes maanden gemiddeld 2,3 dagen per week in de trein te zitten, tegenover gemiddeld 3,8 dagen per week in 2019.

Als zakelijke forenzen bereid zijn om over te stappen op een andere modaliteit, lijkt de fiets de grote winnaar. Auto en OV zullen allebei naar alle waarschijnlijkheid ook over enkele maanden nog minder gebruikt te worden. De fiets is het enige vervoersmiddel dat juist meer zal worden gebruikt. Iets dat lijkt te worden gestimuleerd door werknemers, aangezien een fors groter deel van de bedrijven nu aangeeft de gezondheid van de medewerkers een belangrijke factor te vinden bij het inrichten van zakelijke mobiliteit.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer heeft het meeste te lijden onder de crisis, zelfs al is ook een groot deel van de reizigers blij dat het iedereen weer toegestaan is om in de bus, tram, trein of metro te stappen. Maar een deel blijft het OV voorlopig ontwijken, deels door de mondkapjesplicht en deels vanwege een ongemak om op plekken te komen met veel mensen. Zij kiezen dan liever voor alternatieven. De fiets heeft de voorkeur, maar ook auto wordt sneller gepakt.

Het valt aan de andere kant op dat bijna de helft van alle forenzen aangeeft het openbaar vervoer te willen pakken als de werkgever toestemming geeft buiten de spits te reizen. Ook de oude voordelen van het openbaar vervoer, zoals kunnen werken tijdens het reizen, worden nog steeds sterk gewaardeerd.

NZMO

Het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek (voorheen Nationaal Zakenauto Onderzoek) onderzoekt sinds 2009 zakelijke mobiliteit in Nederland en geeft inzicht in wensen en eisen, maatregelen en gedrag vanuit reizigers en werkgevers. De partners zijn Automobiel Management, VNA, RDC, NS en RET. Het onderzoek geeft inzicht en duiding op de invloed van het coronavirus op mobiliteit. Dit jaar zijn er drie metingen: in mei-juni, augustus-september en november.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.