Verkeersbord voor 30 kilometer per uur in een wijk

Licht op groen voor 30 kilometer per uur als norm in bebouwde kom

Verkeersbord voor 30 kilometer per uur in een wijk

Een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op wegen binnen de bebouwde kom, tenzij sneller rijden noodzakelijk is voor de doorstroming én de veiligheid niet in gevaar komt. Dat wordt het uitgangspunt in Amersfoort voor nieuwe wegen of wegen die aangepakt worden. Bovendien moet de gemeente kijken waar en op welk termijn ook in andere straten de maximumsnelheid verlaagd kan worden. Een motie hiervoor van D66 en GroenLinks is aangenomen.

Negentien raadsleden stemden voor, dertien tegen. Vooral door het veiligheidsargument konden de twee partijen op bijval rekenen voor hun motie. Volgens de twee raadsleden is de kans op en de impact van verkeersongelukken bij lagere snelheden dan 50 kilometer per uur veel lager dan wanneer de maximumsnelheid hoger ligt. Bovendien brachten zij in dat fietsers en voetgangers zo meer ruimte krijgen en dat ligt in lijn met het Fietsplan van de stad.

Reactie wethouder

De motie werd vooraf ontraden door wethouder Hans Buijtelaar (VVD) van verkeer en vervoer. Hij benadrukte dat 30 kilometer op heel veel plekken in Amersfoort al normaal is. Een hogere snelheid is op bepaalde plekken nodig voor de doorstroming. Wanneer automobilisten langzamer moeten rijden, kan het gebeuren dat zij ervoor kiezen om een andere route te nemen. De wethouder waarschuwde verder dat een nieuwe standaard niet nadelig mag uitpakken voor de aanrijtijden voor de hulpdiensten en geen hindernis mag vormen voor het openbaar vervoer.

Daar bracht Dirk-Joost van Hamersveld (D66) tegenin dat daar in de motie rekening mee was gehouden. Hij en GroenLinks-raadslid Dillian Hos vragen namelijk om onderzoek te doen naar de mogelijke uitbreiding van straten waar automobilisten niet harder mogen rijden dan 30 kilometer per uur. In dit onderzoek, waarvan zij hopen dat het voor mei 2021 aan de raad kan worden voorgelegd, moeten de gevolgen voor busvervoer en hulpdiensten worden meegenomen.

Extra maatregelen

Er waren ook andere partijen die de aanpassing van de standaard niet noodzakelijk vonden, omdat er al zo veel wegen zijn waar de snelheid is begrensd op 30 kilometer per uur. Bovendien zijn beschikbare middelen een hindernis, omdat voor zo’n aanpassing enkele verkeerskundige maatregelen noodzakelijk zijn. De nieuwe maximumsnelheid zal daarom in eerste instantie vooral worden ingevoerd op nieuwe wegen of na werkzaamheden aan een gebied.

Maar voor die projecten wil het duo van GroenLinks en D66 dat er kritisch gekeken wordt naar eventuele argumenten om van de snelheidsnorm af te wijken. Dit is mogelijk op wegen waar de veiligheid van de voetganger, fietser en bestuurder van een scootmobiel niet in gevaar komt, bijvoorbeeld door vrijliggende fiets- en voetpaden of veilige oversteken vanwege een verkeerslicht. De verkeersveiligheid heeft prioriteit. “Het gaat om omdenken. We denken niet meer automatisch vanuit doorstroming, maar eerst vanuit veiligheid”, aldus D66-raadslid Hos.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Licht op groen voor 30 kilometer per uur als norm in bebouwde kom”

Cor vd wildenberg|29.10.20|23:18

Zeer mee eens,minder doden,minder invaliden,minder verdriet.,top !!!!!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.