Pechstrook. Foto: Agentschap Wegen en Verkeer

Vormen reddingsstrook voortaan verplicht bij files

Vanaf deze maand is het verplicht om tijdens filevorming een reddingsstrook te creëren in het midden van de weg in België. Op deze manier wil het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een betere doorgang voor de hulpdiensten creëren.

Concreet houdt de maatregel in dat voertuigen op de linkerrijstrook uiterst links moeten rijden en voertuigen aan de rechterkant uiterst rechts moeten houden. De plicht geldt niet alleen als er hulpdiensten in aankomst zijn, maar altijd bij langzaam rijdend of stilstaand verkeer.

Overschrijden zijstrook in geval van nood

De plicht geldt op alle wegen met twee rijbanen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Als er een vluchtstrook beschikbaar is, mag deze niet gebruikt worden voor de corridor in het midden. “Bestuurders dienen zich naar de zijkant te begeven, maar wel binnen de grenzen van de rijbaan”, verklaart het ministerie.

Er mag wel van de grenzen van de rijbaan afgeweken worden als de hulpdiensten van achteren naderen. In het uiterste geval mag dan ook de fietsstrook naast de weg gebruikt worden  als zich daar geen weggebruikers bevinden. Met de invoering van de reddingsstrook in het midden volgt België een hele rits aan andere Europese landen zoals Duitsland, Oostenrijk, het Luxemburg, de Tsjechië en Hongarije.

In dit filmpje van de overheid is uitgebeeld hoe een reddingsstrook gemaakt moet worden.

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

2 reacties op “Vormen reddingsstrook voortaan verplicht bij files”

Bart Voordeckers|08.10.20|09:50

Er bestaan slechts fietspaden (geschilderd of aangegeven met een bord), waarop het uiteraard verboden is te rijden of stil te staan met een (vracht)wagen) en fietssuggestiestroken. Deze fietssuggestiestroken hebben geen bijzonder statuut en maken integraal deel uit van de rijbaan.
Het artikel spreekt bovendien van een verplichting op wegen met 2 rijbanen. Het gaat evenwel om rijbanen met minimaal 2 rijstroken in dezelfde rijrichting.

Bart Voordeckers|08.10.20|09:44

Er zitten toch wel een paar vreemde passages in dit artikel. Deze maatregel is niet ingevoerd door het departement Mobiliteit & Openbare Werken (Vlaams Gewest), maar wel door middel van een wetsvoorstel in de federale kamer. Het Departement MOW is wegbeheerder en informeert dan ook enkel. De zin “In het uiterste geval mag dan ook de fietsstrook naast de weg gebruikt worden als zich daar geen weggebruikers bevinden.” klopt absoluut niet. Een ‘fietsstrook’ bestaat niet in de Belgische wegcode.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.