Amsterdam weert touringcars steeds vaker uit binnenstad

Touringcars zullen in toenemende mate uit het stadshart van Amsterdam worden geweerd. De gemeenteraad heeft ingestemd met dit voorgestelde touringcarbeleid. De bussen moeten hierdoor steeds vaker aan de randen van de stad blijven en zijn alleen welkom in het centrum als ze aan strenge eisen voldoen. 

Hoewel Amsterdam zelf inziet dat touringcars een belangrijke rol spelen bij de bereikbaarheid van de stad, wil de gemeente de overlast van dit soort voertuigen in bepaalde delen van de stad voorkomen. De bussen zouden namelijk zorgen voor schadelijke uitstoot, risico voor kades, oude bruggen en de smalle straten in Amsterdam en voor parkeer- en omgevingshinder. Er kunnen ook verkeersconflicten ontstaan doordat de passagiers van de touringcar uitstappen, maar op een plek waar ze in de weg staan voor fietsers.

Strenge voorwaarden

Met dit besluit wil Amsterdam die overlast aanpakken. In de Agenda wordt gesproken van een ‘restrictieve aanpak van touringcaroverlast’. De bussen worden zoveel mogelijk aan de randen van Amsterdam opgevangen en komen dus alleen als dat past en onder strenge voorwaarden verder de stad in. Het ‘eindbeeld’ is een touringcarvrij stadshart en een maximaal touringcarluw centrum in 2022, en een touringcarluw gebied tussen de sS100 en de ring A10 in 2025.

Het volledig weren van touringcars binnen de A10 is niet gewenst, omdat uit verkeerskundig onderzoek is gebleken dat er dan als vervanging meer kleinere (taxi)bussen, taxiritten, minibusjes gaan rijden en de piekdrukte in het OV gaat toenemen. Dit zal extra verkeersbewegingen en dus extra overlast tot gevolg hebben. Bovendien zouden door zo’n besluit met name twee kwetsbare doelgroepen getroffen worden, namelijk ouderen en (basisschool)leerlingen.

Maatregelen

Met acht maatregelen wordt invulling gegeven aan het nieuwe beleid in Amsterdam. Daarbij zijn volgens de gemeente twee belangrijke momenten te onderscheiden. De eerste in 2022, wanneer een aantal touringcarroutes in het centrum wordt opgeheven, om zo het centrum – binnen de S100 – grotendeels touringcarvrij te maken. Het tweede sleutelmoment is het verplichte netwerk van touringcarroutes binnen de A10 vanaf 2025.

De maatregelen zijn ingedeeld in drie fases. In de eerste fase gaat het om het opvangen van de bussen aan de randen van de stad en het concentreren op de hoofdroutes. Het gaat dan om het inperken van het aantal routes en het aanleggen van speciale touringcarhaltes langs de routes. Daaropvolgend worden de voertuigen alleen nog toegelaten ‘als het past en ze voldoen aan strenge eisen’. Hierin richt de gemeente zich op de herijking van de 7,5 ton-zone en het uitwerken van de ambities voor uitstootvrije bussen. Verder stimuleert de gemeente het gebruik van de speciale parkeerplaatsen, zodat chauffeurs hun touringcar niet meer op straat parkeren.

De laatste fase betreft het naleven van de regels voor de faciliteiten. Het gaat dan over haltemanagement voor efficiënt haltegebruik en het inzetten op informatie gestuurde en intelligente handhaving. Amsterdam denkt de maatregelen door te voeren in een tempo om aan de ene kant bewoners concrete resultaten bieden, maar zodat ook de touringcarbranche en de grote publiekstrekkers de tijd krijgen om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe maatregelen.

Beleid

Het weren van touringcars in de Amsterdamse binnenstad is niet nieuw, maar gaat hiermee wel een volgende fase in. Door het bestaande beleid is het aantal bussen in de stad al verminderd. Maar onder normale omstandigheden rijden er per dag gemiddeld zo’n 625 touringcars het gebied binnen de weg S100 in, ofwel zo’n 220.000 voertuigbewegingen per jaar. Toch is dit slechts 0,3 procent van het totale verkeer in de stad.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

2 reacties op “Amsterdam weert touringcars steeds vaker uit binnenstad”

Pat Rick|14.10.20|10:31

Meer ambitie is nodig bij vervoersregio MRA, provincie en de regio, anders loopt het verkeer rond A’dam vast. Toeristen moeten metro ook kunnen nemen om zich binnen de stad snel te verplaatsen binnen de metropoolregio. De dagelijkse files (pre-corona) op de A4, A5, A7, A8, A9 en A10 moeten grotendeels worden opgelost door metrolijnen, zoals de provincie NH bestudeert. En dit zijn eigenlijk het no-regret projecten.

Pat Rick|14.10.20|10:29

Dat is vreemd dat collectief vervoer nu aangepakt wordt. Indirect moedigen ze autogebruik aan als ze geen hoogfrequent OV alternatief als metro aanbieden. Amsterdam moet vergeleken worden als een metropool als Vancouver, met een vergelijkbaar mild klimaat en met hetzelfde inwonersaantal. Dit is een decennium later begonnen met hun metro, maar hebben nu wel 60% meer (80km met 53 stations) netwerk. Dus het kan wel! Toeristen moeten niet in een tram worden gestopt die dan door de stad sukkelt.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.