Spitsmijden project A2 brabant FOTO Provincie Noord Brabant

‘Toekomstige mobiliteit vraagt omslag in denken en handelen’

Spitsmijden project A2 brabant FOTO Provincie Noord Brabant

Alleen het verbeteren van het bestaande mobiliteitssysteem is niet voldoende om de provincie Noord-Brabant de komende jaren bereikbaar te houden. De manier van vervoer moet de komende jaren drastisch veranderen. Dan denkt de provincie bijvoorbeeld aan slimme en gedeelde manieren van reizen of intelligente transportsystemen. Om vorm te geven aan deze overgang heeft de provincie het Beleidskader mobiliteit: koers 2030′ opgesteld.

Dit Beleidskader is naar de Provinciale Staten gestuurd. Hierin zijn vijf ambities opgesteld waarmee de provincie een veilig, schoon, stil, gezond, betrouwbaar en samenhangend mobiliteitssysteem wil realiseren. “Om zo’n integraal systeem van vervoersmiddelen, mobiliteitsdiensten en infrastructuur werkelijk­heid te laten worden, moeten we afscheid nemen van de gebaande paden en een omslag maken in denken en handelen”, aldus gedeputeerde Christophe van der Maat. Naast de ambities zijn er ook een fors aantal doelstellingen geformuleerd.

Betrouwbaar reizen

Er wordt veel waarde gehecht aan een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem. De provincie waarschuwt dat het bestaande systeem tegen zijn grenzen aanloopt, waardoor files toenemen, het OV-systeem kraakt en negatieve gevolgen merkbaar zijn voor de verkeersveiligheid en de leefomgeving. Door een herijking van het systeem moet dat veranderen.

Enkele doelstellingen op dit vlak zijn bijvoorbeeld dat de reistijd in 95 procent van de gevallen volgens voorspelling verloopt en dat er structureel minder files staan in 2030. Meer inwoners en ondernemers moeten tevreden zijn over het de benodigde reistijd, zo staat in het Beleidskader.

Zij kunnen bovendien over tien jaar flexibel gebruikmaken van een groot aantal verschillende modaliteiten. Het aantal multimodale ketenverplaatsingen in personen- en goederenvervoer moet in 2030 verdubbeld ten opzichte van 2019 zijn. Reizigers moeten gemakkelijk kunnen overstappen en binnen het goederenvervoer verschuift de modal shift van weg naar water en spoor.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijk speerpunt in dit plan van de provincie, omdat het aantal verkeersdoden in Noord-Brabant al enkele jaren toeneemt en het veiligheidsgevoel van weggebruikers afneemt. De provincie noemt dit ‘onacceptabel’ en het komende decennium wordt aangegrepen om deze twee trends te keren. Het aantal verkeersdoden moet de komende tien jaar zeker halveren en inwoners moeten zich weer veiliger gaan voelen.

Daarvoor zullen tientallen maatregelen worden genomen, waaronder meer educatie en voorlichting en extra handhaving. Er wordt in dit specifieke geval ook ingezet op verdere stimulering en facilitering van de ontwikkeling van rijtaakondersteunende systemen. Bij binnensteden zal vaker gekozen worden voor autoluwe binnensteden en een lagere maximumsnelheid in centra en woonwijken.

Duurzaamheid

Een doelstelling op het gebied van schoon verkeer is dat de uitstoot van broeikasgassen in de zuidelijke provincie de komende tien jaar zeker met 50 procent vermindert, terwijl het gebruik van duurzame energie met eenzelfde percentage toeneemt. De overlast van verkeer wordt aangepakt door in te zetten op stille voertuigen en infrastructuur. Actieve mobiliteit, dus lopen of fietsen, moet een groter aandeel krijgen in het totaal aantal verplaatsingen.

Bovendien wil de provincie dat mobiliteit over tien jaar toegankelijk is voor zo veel mogelijk mensen. De provincie heeft de doelstelling dat alle onderwijs-, zorg-, werk-, recreatie-, natuur- en dagelijkse voorzieningen en sociale contacten in 2030 goed bereikbaar zijn voor iedereen. Dit hoeft niet meer door de eigen auto, want er zijn veel alternatieven hiervoor. Iedereen heeft goede toegang tot kloppende en begrijpelijke reisinformatie.

Aanpassingen

De provincie benadrukt dat de ambities en doelstellingen vaststaan, maar de route nog niet. “Dat is afhankelijk van omstandigheden en inzichten die we onderweg tegenkomen. De mobiliteitstransitie kent immers nog vele onzekerheden. We zijn koersvast op onze ambities en doelen; de weg ernaar toe is een adaptief programma waarin we tijdig bijsturen wanneer dat nodig is”, aldus de provincie.

Maar de provincie denkt in ieder geval dat digitalisering en dataficering een grote rol spelen. Die maken het mogelijk dat beslissingen in de toekomst steeds meer genomen kunnen worden op basis van (realtime) data. Of verbeteringen op het gebied van slim verkeersmanagement, gedragsverandering, samenwerking met werkgevers en de inzet van nieuwe technologieën. De dataveiligheid en privacy van reizigers staan hierbij voorop.

Samenwerking

Er wordt verder nadrukkelijk de samenwerking met het Rijk en de Brabantse gemeenten gezocht, om maatwerk te kunnen leveren. Want vanwege de verschillen per regio, heeft ook elke regio zijn eigen opgaven. Daarom is met de vier Brabantse regio’s een regionale mobiliteitsagenda ontwikkeld, op weg naar een omgevingsagenda waarin alle beleidsvelden een plek krijgen en gekeken wordt naar integrale gebiedsopgaven. Er is daarnaast sprake van mobiliteitsopgaven die in alle regio’s aan de orde zijn. Die worden in samenhang met elkaar benaderd door de provincie.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “‘Toekomstige mobiliteit vraagt omslag in denken en handelen’”

Mike Bérénos|15.10.20|12:27

https://www.linkedin.com/posts/mike-b%C3%A9r%C3%A9nos-66b35234_een-toekomst-voor-mobiliteit-activity-6720229844552060928-_Hv3
Dit is wel gedurfd. Toch wat overeenkomsten.
Verder zonder woorden.
Mike Bérénos

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.