Motie aangenomen: 30 kilometer per uur wordt het nieuwe 50

De leidende maximumsnelheid binnen de bebouwde kom wordt teruggebracht van 50 naar 30 kilometer per uur. De Tweede Kamer heeft ingestemd met dit voorstel van GroenLinks en SGP. Een limiet van 50 kilometer per uur is nog toegestaan op doorgaande wegen als de verkeersveiligheid niet in gevaar is. Zo hopen de partijen het aantal verkeersdoden te doen dalen. Uitzonderingen zijn nog wel mogelijk, bijvoorbeeld op doorgaande wegen of plekken waar dit veilig kan.

De veiligheid gaat erop vooruit als automobilisten binnen de bebouwde kom minder hard rijden. Vooral kinderen hebben weinig kans om te overleven bij een botsing waarbij de auto 50 kilometer per uur rijdt. “De kans op ongelukken is 3,5 keer kleiner als we iets zachter rijden. Veel veiliger voor voetgangers, fietsers en kinderen”, verklaart Suzanne Kröger van GroenLinks.

Zijn er nog wel steden en dorpen waar de maximumsnelheid op wegen binnen de bebouwde kom naar beneden kan? En is het plaatsen van borden voldoende? Wat moeten gemeenten doen om ervoor te zorgen dat automobilisten minder hard gaan rijden. Luister maandag naar het VerkeersNet Journaal, waar we uitgebreid op dit thema ingaan.

Risico

De snelheidsverlaging in Nederland is al langer onderwerp van gesprek, om de verkeersveiligheid te verbeteren. CBS-cijfers laten zien dat in 2019 meer dan 250 voetgangers en fietsers zijn overleden. SWOV heeft bovendien de huidige maximumsnelheid van 50 kilometer per uur aangemerkt als risico voor het vervoer van kinderen naar de kinderopvang of naar scholen.

Buitenlandse ervaringen met een lagere snelheid hebben goede resultaten opgeleverd. De Scandinavische steden Oslo en Helsinki hebben deze maatregel eerder doorgevoerd en in die twee steden is in 2019 geen enkele fietser of voetganger overleden. Begin 2020 tekenden 140 landen de Stockholm Declaration waarmee zij aangaven voor de invoering van een maximumsnelheid te zijn.

Kader

Ook verschillende organisaties zijn voorstander, zoals de RAI Vereniging, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Verenigde Naties. Ook de Fietsersbond is verheugd en benadrukt dat de nieuwe snelheidsnorm niet zomaar een kwestie is van andere bordjes ophangen. Directeur Esther van Garderen: “Gemeenten moeten echt goed kijken naar de inrichting van straten waar je 30 mag. Als een straat nog steeds de uitstraling heeft van een 50-weg, dan blijven mensen in de verleiding komen om harder te rijden.”

Volgens de directeur gaat het invoeren van een nieuwe norm gepaard met een nieuwe manier van naar de ruimte kijken. Daarom wil de Fietsersbond het op Europees niveau voor elkaar krijgen dat er Intelligente Snelheids Adaptatie in auto’s en motoren wordt ingevoerd.

Verantwoordelijkheid gemeenten

Tegelijkertijd is minister Cora van Nieuwenhuizen niet voor deze maatregel. Ze liet eerder weten dat het besluit voor de maximumsnelheid hoofdzakelijk bij de gemeentes ligt. Zo werd onlangs in Amersfoort een voorstel aangenomen om de snelheidsnorm aan te passen. De Fietsersbond brengt hier tegenin dat dit tot nog toe slechts deels gebeurt. Van Nieuwenhuizen stelde ook dat op een groot deel van de wegen binnen de bebouwde kom al een limiet van 30 kilometer per uur geldt.

Lees ook:

Licht op groen voor 30 kilometer per uur als norm in bebouwde kom

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

3 reacties op “Motie aangenomen: 30 kilometer per uur wordt het nieuwe 50”

Edo Esveldt|08.12.21|16:43

Maar wat als veel elektrische fietsers de auto’s links inhalen bij 30 km per uur. Levensgevaarlijk.

Thomas Dijker|29.10.20|16:04

Als ik de motie lees (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z19682&did=2020D42366), dan sluit de inhoud daarvan toch wel heel matig aan op wat beweerd wordt in dit artikel. Ik raad u aan het artikel te herzien.

gerko vos|29.10.20|12:11

Niet onbelangrijk bij deze maatregel: HOE GAAT DIT GEHANDHAAFD WORDEN ??
In mijn gemeente Haarlem heeft de regiopolitie Kennemerland al enige tijd geleden verklaard niet te handhaven in 30 km/u gebieden.
Een tweede vraag: gaat de rijksoverheid budget beschikbaar stellen om de noodzakelijke maatregelen uit te voeren?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.