Verkeersbord: gevaar overstekende kinderen

Leuven weert bouwverkeer rondom schoolomgevingen

De Belgische stad Leuven heeft afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat zware vrachtauto’s en ander bouwverkeer schoolomgevingen zoveel mogelijk vermijden. Leuven heeft daarvoor het charter werftransport ondertekend, waarmee het zich met de bouwsector verbindt aan afspraken om dit werfverkeer te weren. Er worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over alternatieve en veiligere routes.

“Kinderen en jongeren moeten veilig naar school kunnen fietsen. Het weren van vrachtwagens en werfverkeer is daarbij cruciaal”, aldus de Leuvense schepen van Mobiliteit David Dessers. “Door het charter werftransport te ondertekenen engageren we ons om zware vrachtwagens en werfverkeer – verkeer bij bouw- of wegwerkzaamheden – te weren uit schoolomgevingen. Het is een belangrijke stap om schoolroutes en -omgevingen verkeersveiliger te maken. Een veilige schoolomgeving is immers een prioriteit.”

Tijden

De afspraken houden onder andere in dat transportvoertuigen schoolomgevingen zo veel mogelijk moeten vermijden tussen 07.30 en 08.30 uur en tussen 15.30 en 16.30 uur. Bovendien bevat het charter een lijst met routes die geschikt en juist ongeschikt zijn voor werfverkeer. De voertuigen moeten altijd zo lang mogelijk gebruikmaken van het hoger gelegen wegennet. Verder dient het werftransport met tractoren de bebouwde kom en schoolomgevingen zoveel mogelijk te vermijden.

“Elke ouder wil zijn kind veilig aan de schoolpoort brengen en de scholen werken daar hard aan, onder andere door vrijwilligers in te zetten op oversteekplaatsen. Ook de kinderen zelf spreken ons er wel eens over aan. Een veilige schoolomgeving is dan ook een prioriteit, zowel voor de stad als voor de Leuvense scholen. De scholen reageren alvast erg positief op de ondertekening van dit charter door de stad”, meent schepen van onderwijs Lalynn Wadera.

Bouwsector

Het stadsbestuur zal de afspraken uit het charter aankaarten bij de bouwsector en de handelaars en met hen overleggen over alternatieve, veiligere routes voor het transport. Verder zal de politie bijvoorbeeld bij vergunningsaanvragen voor de inname van het openbaar domein altijd dit charter meegeven. Op termijn wil de stad dat dit ook gebeurt bij de andere vergunningsaanvragen.

“Als scholen of buurtbewoners tijdens de begin- en einduren van een school toch werfverkeer zien, kunnen ze contact opnemen met de dienst mobiliteit van de stad. Ook aannemers en bouwheren kunnen hier terecht zodat in onderling overleg goede afspraken kunnen gemaakt worden”, aldus Dessers. Samen met de aannemers zoekt de stad dan naar alternatieve routes waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers vermeden worden. De stad zal zelf ook het goede voorbeeld geven, door het ophalen van afval aan te passen aan de schooluren.

Initiatief

Dit charter komt uit de koker van de Vlaamse overheid en verschillende bouworganisaties. “Met dit charter werftransport maken we samen met het stadsbestuur goede afspraken voor een leefbare en veilige schoolomgeving. We zijn tevreden dat wordt gekozen voor een pragmatische aanpak waarbij de veiligheid van de schoolgaande kinderen op de eerste plaats komt, en het de aannemers niet onmogelijk wordt gemaakt om in Leuven te werken”, aldus Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie. “De stad voorziet daarvoor een goede voorbereiding met alternatieve routes.”

Jurgen Hamelryck van Confederatie Bouw Vlaams-Brabant vult aan: “Leuven is een studentenstad waar zachte mobiliteit goed ingeburgerd is. Het is dan ook belangrijk, als beroepsfederatie, om onze aannemers attent te maken op de veiligheid van zwakke weggebruikers. We zijn ons ervan bewust dat de stad een belangrijke rol kan spelen als aanspreekpunt voor onze aannemers om samen naar alternatieve routes voor werftransport te zoeken. Een goede samenwerking tussen de verschillende partijen zal zorgen voor een veilige én vlotte bevoorrading van onze werven.”

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.