Verkeersongevallen België

Ook in België pleidooi voor 30 kilometer per uur als norm

Bron: archief Verkeersnet.nl

Het aantal dodelijke slachtoffers op de Belgische wegen is in de eerste negen maanden van 2020 afgenomen en ook het aantal gewonden is flink gedaald. De groep fietsers en voetgangers blijft echter bovenmatig vertegenwoordigd in de aantallen. Volgens gouverneur Cathy Berx is de veiligheid van actieve weggebruikers het beste te verbeteren door de maximumsnelheid standaard vast te stellen op 30 kilometer per uur.

De ongevallencijfers werden onlangs gepubliceerd in een rapport van het Vias Institute. Er vielen 59 doden minder op de Belgische wegen en het aantal gewonden daalde met 20 procent. Een concrete afname van bijna 7.000. Berx laat weten blij te zijn over de daling, maar benadrukt ook het aantal mensen dat het leven laat op de weg of ernstig gewond raakt voor haar onaanvaardbaar hoog blijft.

Actieve weggebruikers

Ze noemt het ‘tragisch en wrang’ dat vooral fietsers en voetgangers vaak overlijden of gewond raken, omdat zij het verkeer veel veiliger maken voor alle weggebruikers. “Actieve weggebruikers vormen immers nagenoeg geen risico voor andere weggebruikers. Zij zijn geen risico voor anderen, maar lopen het grootste risico in het bijzonder door gemotoriseerd verkeer. Ook daarom is het onaanvaardbaar dat we net binnen deze categorie weggebruikers bovenmatig veel verkeersslachtoffers tellen.”

De beste oplossing is dan volgens haar ook om de maximumsnelheid te verlagen. Ze probeert lokale besturen er actief van te overtuigen om 30 kilometer per uur de norm te maken. “De ontmoetingssnelheid verhogen naar 50 of 70 kilometer per uur veronderstelt dat de weg zo is ingericht dat hij veilig is voor álle weggebruikers.”

“En een weg is in principe veilig voor alle weggebruikers als hij vooral veilig is voor de actieve weggebruikers: concrete voorbeelden zijn vrije, gescheiden fietspaden, geen conflicterende kruispunten. Enkel wanneer er aan die voorwaarden voldaan is, kan de ontmoetingssnelheid opgetrokken worden.”

Fietsersbond

De gouverneur is niet de enige die geschrokken is van de cijfers. De Belgische Fietsersbond liet zich deze week kritisch uit over de fietsveiligheid, nadat het rapport uitwees dat in het derde kwartaal van 2020 17 fietsdoden vielen. Met andere woorden: om de 5 dagen kwam een fietser om in het verkeer. “Dat fietsveiligheid niet meer met stip op 1 staat op de onderzoeksagenda van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid, vinden we blijkbaar normaal”, aldus de organisatie.

De bond dringt aan op het belang van een concreet fietsveiligheidsplan. De organisatie eist dat fietsveiligheid prioriteit krijgt in de onderzoeksagenda en vraagt de overheid om organisaties zoals Fietsberaad de opdracht te geven om onderzoek te doen naar oorzaken van ongevallen. Verder moet fietsveiligheid centraal komen te staan in de rij-opleiding, moet de handhaving beter en dient de overheid versneld werk te maken van de beloofde fietsinfrastructuur.

Cijfers ongevallen

Ook gouverneur Berx vindt dat de ambitie verder moet reiken. “De enig aanvaardbare doelstelling voor het verkeer is en blijft nul slachtoffers. Elk verkeersslachtoffer door een ongeval is er één te veel. Als Scandinavische landen erin slagen om hun verkeer te organiseren zonder dodelijke slachtoffers, dan moeten wij dat evenzeer kunnen en vooral ook doen.”

Die aantallen zijn in België nog niet bereikt. Het rapport van het Vias Institute wijst uit dat er op de Belgische wegen in de eerste negen maanden van dit jaar 303 verkeersdoden vielen ten opzichte van 362 in 2019. Dat is een daling van 16 procent. Het aantal gewonden daalde van 34.876 naar 27.961 stuks. De daling is voor een deel te verklaren door de coronacrisis en de lockdown. Daardoor gingen minder mensen de weg op. Het instituut noemt het dan ook zorgwekkend dat de ernst van de ongevallen niet verminderd is, ondanks de lockdown.

Daarnaast is het een verontrustende trend dat de rust op de Belgische wegen niet heeft gezorgd voor een daling van het aantal verkeersdoden ter plaatse op de autosnelwegen. Dit waren er tussen januari en september 2020 namelijk 59 en dat is hoger dan in 2018, 2017 en 2016. Alleen vorig jaar lag dit aantal iets hoger. “Op de autosnelwegen is sinds 2015 geen structureel dalende trend in het aantal verkeersdoden meer waar te nemen”, aldus het Vias Institute

Aanpak

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet wil voor de aanpak vooral inzetten op het bestrijden van recidive en de straffeloosheid van verkeersinbreuken. “Een op de drie bestuurders moet elk jaar gecontroleerd worden om de drama’s te vermijden die elk jaar veroorzaakt worden door overdreven snelheid, rijden onder invloed van alcohol of het gebruik van de gsm achter het stuur. Ik wil daarnaast inzetten op alternatieve straffen zoals verkeerscursussen, die complementair zijn met boetes en een verval van recht tot sturen.”

Lees ook:

Motie aangenomen: 30 kilometer per uur wordt het nieuwe 50

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.