Straat in Brussel (Bron: Flickr/ Leszek Kozlowski)

Brusselse regering zet volgende stap voor slimme kilometerheffing

De Brusselse regering is tot een akkoord gekomen over een nieuwe verkeersbelasting, die niet langer het bezit van een auto maar juist het gebruik daarvan belast. Deze slimme kilometerheffing voor het Brusselse gewest is goedgekeurd ter overleg, zodat nu de overleggen gestart kunnen worden met overheden op federaal en regionaal niveau en met sociaal-economische partners. Het SmartMove-model wil de regering vanaf 2022 gaan invoeren.

Het doel van deze slimme kilometerheffing is het verminderen van het autoverkeer in de hoofdstad. Het model dat Brussel wil invoeren is gebaseerd op een variatie volgens het aantal gereden kilometers, het tijdstip van de verplaatsing (spitsuren, daluren of nacht) en het vermogen van het voertuig. Op die manier kunnen bestuurders goedkoper uit zijn als ze minder kilometers rijden, de spitsuren vermijden of een alternatief vervoersmiddel kiezen.

Toekomst

Met behulp van SmartMove wil de regering in Brussel het verkeer in de Belgische hoofdstad beter, gecontroleerd en gedoseerd door de stad leiden. Uiteindelijk is het doel om het totale aantal individuele verplaatsingen met de auto met een kwart te laten dalen en te zorgen voor een meer leefbare, gezondere en welvarende stad.

Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz: “Brussel heeft, als hoofdstad van België en Europa, nood aan een eenvoudiger, rechtvaardiger en gunstiger belastingstelsel dat vertrekt van elke gebruiker van het Brusselse wegennet. Zo werkt Brussel aan een stad waarin de mens centraal staat, waar de luchtkwaliteit verbetert en waar het fijn is om te leven, te werken, te ondernemen en te genieten.”

Files

Files zijn een groot probleem in Brussel, met vandaag de dag gemiddeld 45 minuten extra reistijd per dag per bestuurder. Dit komt volgens de OESO overeen met een economisch verlies van 1 à 2 procent van het BNP, een verlies tussen de 850 miljoen en 1,7 miljard euro. En files zijn niet alleen negatief voor de economie.

Ook het milieu wordt hard getroffen door de uitstoot van broeikasgassen en vervuilende stoffen van dagelijkse opstoppingen. De regering laat weten dat de slechte luchtkwaliteit verantwoordelijk is voor ongeveer 1.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in onze hoofdstad. Dit vraagt volgens de Brusselse overheid om een structurele oplossing.

Gefaseerde invoering

Deze fiscale hervorming in Brussel zal verlopen in verschillende fases. Het akkoord van de Brusselse regering is een eerste stap, waarna werk kan worden gemaak van een vernieuwde verkeersfiscaliteit en de lancering van SmartMove. Het overleg met alle belanghebbenden dat nu gehouden zal worden, is een volgende, invloedrijke stap.

Dit is namelijk nodig om te komen tot een breed gedragen kader dat de regering begin 2021 zal voorstellen aan het Brussels parlement. De rest van 2021 zal vervolgens in het teken staan van de operationalisering en een testfase. De Brusselse regering voorziet de definitieve invoering van SmartMove in de loop van 2022.

App

Cruciaal voor het invoeren van de slimme kilometerheffing is de SmartMove-app. Na het registreren van de nummerplaat, zal die het te innen bedrag berekenen op basis van de gereden afstand, het tijdstip van verplaatsing en het vermogen van de wagen. Dit is mogelijk dankzij de ANPR-cameratechnologie die vandaag al wordt ingezet binnen de Low Emission Zone (LEZ).

De app maakt het daarnaast mogelijk om alternatieven voor de wagen te vergelijken, de reiskosten bij te houden, de impact op de luchtkwaliteit en op het klimaat te berekenen en uiteraard om een zo slim mogelijke reiskeuze te maken op basis van realtime informatie.

“Deze technologische innovatie plaatst de mens centraal binnen een moderne, stedelijke context. Mensen hebben de stad binnenkort als het ware in hun broekzak. Met deze Europese primeur werken we opnieuw, stap voor stap, richting onze eigen Smart City. Met SmartMove is Brussel wereldwijd een trendsetter,” aldus Bernard Clerfayt, Brussels minister voor Digitalisering.

Inwoners

Het nieuwe model moet de huidige verkeersbelastingen voor Brusselaars vervangen en de jaarlijkse verkeersbelasting wordt dan afgeschaft. De belasting op inverkeerstelling (BIV) blijft alleen behouden voor luxewagens. Op deze manier worden automobilisten hopelijk overgehaald om de auto vaker te laten staan.

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt: “Door het gebruik in plaats van het bezit te belasten, stimuleren we autobestuurders om een alternatief vervoermiddel te overwegen. En door het verkeer te heroriënteren en gedoseerd door de stad te leiden, zet de Brusselse regering verder in op een vlotte mobiliteit binnen onze hoofdstad, één van de grote objectieven binnen het mobiliteitsplan ‘GoodMove’.”

Alternatieven

Om verder meer mensen uit de auto te krijgen, investeert het gewest in verschillende alternatieven. Het OV wordt uitgebreid met 30 procent buscapaciteit, er staan projecten op de agenda voor nieuwe tramlijnen en de uitbreiding van het metronetwerk en het is de wens om de voetgangersvriendelijke ‘Stad 30’ in te voeren. Bovendien is het de ambitie om extra te investeren in fietspaden. Daarnaast krijgt Mobility as a Service een belangrijke rol.

Hoewel er vanuit de politiek veel kritiek komt op de maatregel, zijn wel degelijk partijen te spreken over de slimme kilometerheffing. Een daarvan is de Belgische Fietsersbond. Het pakt namelijk de filedruk aan en mobiliteitsexperts zouden het erover eens zijn dat kilometerheffing een betere stimulans is voor een aanpassing van het mobiliteitsgedrag.

De bond noemt het verder jammer dat n het Vlaamse regeerakkoord niets meer te vinden is over de over die kilometerheffing. “We hopen dat de nieuwe Vlaamse regering deze stap van de Brusselse regering aangrijpt om de discussie opnieuw te voeren. De motie gisteren in het Vlaams Parlement doet ons jammer genoeg vrezen dat we ons aan een rondje politieke spelletjes mogen verwachten in de komende maanden en jaren.”

Lees ook:

Brusselse tolheffing moet half miljard opleveren

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.