Overheidssteun voor kleine ondernemer vanwege zero emissiezones

Verschillende gemeenten hebben plannen om vanaf 2025 zero emissiezones in te voeren en dit betekent dat de stadslogistiek vanaf dat moment uitstootvrij moet zijn. Om die transitie in goede banen te leiden, zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven toe om kleine ondernemers met een financiële bijdrage te helpen bij de overstap op een uitstootvrije bestelbus.

Bovendien gaat ze in gesprek met gemeenten over ontheffingen voor ondernemers die door overmacht niet op tijd een emissievrij voertuig tot hun beschikking hebben. Dit schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Zo geeft ze invulling aan een motie van VVD-Kamerlid Erik Ziengs.

Wagenpark

In de motie kaartte de VVD’er aan dat de invoering van zero emissie-zones ondernemers nogal voor een uitdaging plaatst. Het huidige wagenpark bestaat namelijk uit ongeveer 950.000 bestelauto’s, waarvan de helft in de klasse Euro 4 of lager valt. Naar verwachting zijn er over over vier jaar circa 50.000 emissievrije bestelauto’s beschikbaar. In 2030 zijn dat waarschijnlijk 115.000 stuks.

Het is dus maar de vraag in hoeverre de transitie haalbaar én betaalbaar is, mede door de huidige coronacrisis. Daarom verzocht Ziengs de staatssecretaris om ondernemers te ondersteunen met middelen en met de gemeenten te overleggen over een eenduidig lokaal beleid voor ondernemers die buiten hun schuld niet op tijd kunnen overstappen op een emissievrije bestelbus.

Extraatje

Van Veldhoven heeft met MKB Nederland alvast afgesproken dat er een financieel steuntje in de rug beschikbaar komt voor eigenaren van bestelbussen uit Euroklasse 4. Hoe dat er precies uit komt te zien, is echter nog niet bekend. Daarvoor wordt nu inbreng gevraagd. Ze zal dit meenemen als ze de mogelijkheden in kaart brengt, die moeten voldoen aan de Europese staatssteunregels en de budgettaire kaders die zijn overeengekomen in het Klimaatakkoord.

Ze is het bovendien eens met de VVD’er dat het erg belangrijk is om eenduidige regels in heel Nederland te hebben wat betreft ontheffingen voor de zero emissiezones. Niet alleen voor gemeenten, maar ook voor ondernemers. Daarom gaat ze hierover de komende tijd in overleg met alle gemeenten die plannen hebben om direct vanaf 2025 een zero emissiezone voor stadslogistiek in te stellen. Na de zomer verwacht de ambtsvrouw de Tweede Kamer opnieuw te kunnen informeren over alle mogelijkheden en de haalbaarheid hiervan.

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.