Nieuwe bewegwijzering regionale fietsroutes (foto: Piet Stolk)

Nieuwe bewegwijzering voor regionale snelfietsroutes

Foto: Piet Stolk

Voldoet de huidige fietsbewegwijzering nog wel voor de – met name – snellere fietser? Die vraag vormde vier jaar geleden de start voor de verdere ontwikkeling van fietsbewegwijzering voor hoogwaardige, regionale fietsroutes. Nu is een landelijk gedragen uitvoeringsnorm een feit.

Snelfietsroutes zijn in opkomst en fietsers hebben regelmatig een hogere snelheid, door de populariteit van elektrische fietsen en speed pedelecs. Daardoor wordt al langer gekeken of andere borden nodig zijn. De ontwikkeling van deze nieuwe bewegwijzering startte in 2016 door een vraag van de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. Snel werd het initiatief ook omarmd door de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) en de partijen binnen Tour de Force.

Snelfietsroutes

Om erachter te komen welke manier van bewegwijzeren het beste werkt op snelfietsroutes, is onderzoek gedaan onder gebruikers en wegbeheerders. Denk hierbij aan het gebruik van de juiste kleur, vorm en contrast en het inzetten van vooraankondigingsborden en routevervolgborden. In twee pilots werd getest op welke manier die nieuwe bewegwijzering het meest effectief is.

Dit heeft ertoe geleid dat nu een uitvoeringsnorm van bewegwijzering voor hoogwaardige regionale fietsroutes is ontwikkeld én vastgesteld. De CROW-richtlijn wordt binnenkort aangevuld. Die richtlijn is door iedereen en overal toepasbaar, met als doel veiligheid, uniformiteit en continuïteit.

Gekleurd kader

De nieuwe uitvoeringsvorm draagt optimaal bij aan het tijdig waarnemen en herkennen van de weg van A naar B voor de (snellere) fietser, zo laat de NBd weten. Die uitvoeringsnorm bestaat uit een voorwegwijzer, een beslisser en een bevestigingsbord, voorzien van een gekleurd kader met F-nummer. De eerste nieuwe borden zijn al geplaatst op de hoogwaardige regionale fietsroute F344 tussen Deventer en Apeldoorn. Daarnaast heeft de NBd ook al vanuit diverse delen van het land aanvragen ontvangen voor de vormgeving van bestaande en nog te realiseren regionale fietsroutes.

Door de samenwerking van de NBd, de samenwerkende partijen in Tour de Force en CROW, wordt het huidige advies breed gedragen. De nieuwe bewegwijzering is bovendien getest in twee pilots. Een eerste proef op de demonstratieroute Tilburg-Loon op Zand-Waalwijk wees uit dat het toepassen van een voorwegwijzer vóór de kruising en een bevestigingsbord na de kruising een positief effect heeft op de tijdige leesbaarheid en daarmee op de verkeersveiligheid. Zeker op locaties waar de snelheden ook hoger kunnen liggen dan gemiddeld, vooral in het buitengebied.

Kleurgebruik

In de tweede proef werden de eerdere aanbevelingen gebruikt voor verdere optimalisaties. De NBd kwam in 2018 met diverse ontwerpen waarop, naast de bestemming en het unieke F-nummer, ook kleurgebruik was opgenomen. Deze ontwerpen zijn getest op de fietsroutes Apeldoorn-Deventer, Utrecht-De Bilt, Eindhoven-Veldhoven. Adviesbureau Goudappel liet ruim 2.100 respondenten uit heel Nederland enquêtes invullen voor representatieve resultaten.

Verder won de NBd adviezen in voor de praktische toepasbaarheid van de onderzoeksaanbevelingen voor F-nummering en kleurgebruik. Er werd een beroep gedaan op TNO voor aanbevelingen over de toe te passen kleuren en experts op het gebied van gedragsbeïnvloeding werden ondervraagd over het toepassen van nummers en de analogie met A/N-wegen.

Op basis van alle uitkomsten is het advies van de werkgroep Wayfinding van Tour de Force voorgedragen aan het CROW Platform Bewegwijzering voor de Richtlijn Bewegwijzering. In dit advies heeft de bordenfamilie (voorwegwijzer, beslisser en bevestigingsbord) een normaal formaat voorwegwijzer, met een gekleurd kader met F-nummer en een langer tekstvak, dat links is uitgelijnd.

Lees ook:

Bron foto: Piet Stolk (NBd)

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Nieuwe bewegwijzering voor regionale snelfietsroutes - VerkeersNet
Nieuwe bewegwijzering regionale fietsroutes (foto: Piet Stolk)

Nieuwe bewegwijzering voor regionale snelfietsroutes

Foto: Piet Stolk

Voldoet de huidige fietsbewegwijzering nog wel voor de – met name – snellere fietser? Die vraag vormde vier jaar geleden de start voor de verdere ontwikkeling van fietsbewegwijzering voor hoogwaardige, regionale fietsroutes. Nu is een landelijk gedragen uitvoeringsnorm een feit.

Snelfietsroutes zijn in opkomst en fietsers hebben regelmatig een hogere snelheid, door de populariteit van elektrische fietsen en speed pedelecs. Daardoor wordt al langer gekeken of andere borden nodig zijn. De ontwikkeling van deze nieuwe bewegwijzering startte in 2016 door een vraag van de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. Snel werd het initiatief ook omarmd door de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) en de partijen binnen Tour de Force.

Snelfietsroutes

Om erachter te komen welke manier van bewegwijzeren het beste werkt op snelfietsroutes, is onderzoek gedaan onder gebruikers en wegbeheerders. Denk hierbij aan het gebruik van de juiste kleur, vorm en contrast en het inzetten van vooraankondigingsborden en routevervolgborden. In twee pilots werd getest op welke manier die nieuwe bewegwijzering het meest effectief is.

Dit heeft ertoe geleid dat nu een uitvoeringsnorm van bewegwijzering voor hoogwaardige regionale fietsroutes is ontwikkeld én vastgesteld. De CROW-richtlijn wordt binnenkort aangevuld. Die richtlijn is door iedereen en overal toepasbaar, met als doel veiligheid, uniformiteit en continuïteit.

Gekleurd kader

De nieuwe uitvoeringsvorm draagt optimaal bij aan het tijdig waarnemen en herkennen van de weg van A naar B voor de (snellere) fietser, zo laat de NBd weten. Die uitvoeringsnorm bestaat uit een voorwegwijzer, een beslisser en een bevestigingsbord, voorzien van een gekleurd kader met F-nummer. De eerste nieuwe borden zijn al geplaatst op de hoogwaardige regionale fietsroute F344 tussen Deventer en Apeldoorn. Daarnaast heeft de NBd ook al vanuit diverse delen van het land aanvragen ontvangen voor de vormgeving van bestaande en nog te realiseren regionale fietsroutes.

Door de samenwerking van de NBd, de samenwerkende partijen in Tour de Force en CROW, wordt het huidige advies breed gedragen. De nieuwe bewegwijzering is bovendien getest in twee pilots. Een eerste proef op de demonstratieroute Tilburg-Loon op Zand-Waalwijk wees uit dat het toepassen van een voorwegwijzer vóór de kruising en een bevestigingsbord na de kruising een positief effect heeft op de tijdige leesbaarheid en daarmee op de verkeersveiligheid. Zeker op locaties waar de snelheden ook hoger kunnen liggen dan gemiddeld, vooral in het buitengebied.

Kleurgebruik

In de tweede proef werden de eerdere aanbevelingen gebruikt voor verdere optimalisaties. De NBd kwam in 2018 met diverse ontwerpen waarop, naast de bestemming en het unieke F-nummer, ook kleurgebruik was opgenomen. Deze ontwerpen zijn getest op de fietsroutes Apeldoorn-Deventer, Utrecht-De Bilt, Eindhoven-Veldhoven. Adviesbureau Goudappel liet ruim 2.100 respondenten uit heel Nederland enquêtes invullen voor representatieve resultaten.

Verder won de NBd adviezen in voor de praktische toepasbaarheid van de onderzoeksaanbevelingen voor F-nummering en kleurgebruik. Er werd een beroep gedaan op TNO voor aanbevelingen over de toe te passen kleuren en experts op het gebied van gedragsbeïnvloeding werden ondervraagd over het toepassen van nummers en de analogie met A/N-wegen.

Op basis van alle uitkomsten is het advies van de werkgroep Wayfinding van Tour de Force voorgedragen aan het CROW Platform Bewegwijzering voor de Richtlijn Bewegwijzering. In dit advies heeft de bordenfamilie (voorwegwijzer, beslisser en bevestigingsbord) een normaal formaat voorwegwijzer, met een gekleurd kader met F-nummer en een langer tekstvak, dat links is uitgelijnd.

Lees ook:

Bron foto: Piet Stolk (NBd)

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.