Den Haag spits kruising verkeerslichten BEELD IenW, Tineke Dijkstra Fotografie

Minister: auto blijft ook in de toekomst dominant

Nederland, Zuid Holland, Den Haag, 03-12-2013 .Verkeer en vervoer, kruising Zuid-Hollandlaan met de Koningskade , in de ochtendspits zijn mensen lopend en fietsend onderweg naar hun werk, autos, motoren, vrachtwagen, bus, vele soorten verkeer komen samen op dit kruispunt, verkeer wacht voor de stoplichten, verkeerslichten reguleren de verkeersstromen, overzichtsfoto over het plein, fietspad, zebrapad, oversteekplaatsen, […]

Ook in de toekomst blijft de auto het dominante vervoermiddel. Dit is een van de conclusies die Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen trekt in haar ‘Toekomsperspectief Automobiliteit 2040’, dat vorige week naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In het toekomstperspectief schetst de (demissionaire) minister de ontwikkeling van het mobiliteitssysteem in Nederland in de komende 20 jaar. De kern van dit systeem is volgens de minister dat het multimodaal is georganiseerd, dus inclusief het OV en andere vormen van vervoer. De auto is en blijft een belangrijk onderdeel van dat mobiliteitssysteem, schrijft Van Nieuwenhuizen.

Groei

Naar verwachting neemt onze behoefte aan mobiliteit verder toe, vooral die van automobiliteit. De effecten van de coronacrisis zijn hierin echter nog niet meegenomen voegt Van Nieuwenhuizen eraan toe. Zonder nieuw beleid stijgt de automobiliteit het sterkst in stedelijke gebieden, tot wel met 40 procent tot 2040.

De verwachte groei kan een extra impuls gaan krijgen doordat voertuiginnovaties (rijtaakondersteuning, automatisering, comfort) en nieuwe vervoerdiensten (deelauto’s, ritdeling) het steeds aantrekkelijker maken om auto’s te gebruiken. Daarnaast wordt het gebruik gestimuleerd omdat de gebruikskosten kunnen gaan dalen bij elektrificatie van het wagenpark. Innovaties als zelfrijdende auto’s kunnen ertoe leiden dat mensen veel vaker de auto pakken. Alles bij elkaar opgeteld mag worden verwacht dat het autogebruik niet extreem zal veranderen en eerder zal stijgen dan zal dalen, denkt Van Nieuwenhuizen.

Keerzijde

Met de groei van de rol van de auto is echter ook de keerzijde steeds duidelijker geworden. Het autoverkeer neemt veel plaats in en veroorzaakt hinder (geluid, luchtkwaliteit, veiligheid), wat vooral in dichtbevolkte gebieden overlast geeft. Hierdoor staat de positie van de auto in deze gebieden steeds meer ter discussie. ‘De grote vraag anno nu is dus hoe we de kwaliteiten van de auto kunnen blijven benutten, maar de negatieve effecten van de auto kunnen terugdringen’.

Van Nieuwenhuizen geeft hierbij een aantal oplossingen. Uiteraard staat thuiswerken hoog op het lijstje, maar ook een betere benutting van de wegcapaciteit, een redesign van het wegennet en het benutten van nieuwe vervoersconcepten gekoppeld aan de auto behoren volgens haar tot de mogelijkheden. “Ook zal er werk gemaakt moeten worden van de verdere vergroening van het wagenpark, onder meer door het stimuleren van elektrisch rijden en daarvoor te investeren in de laadinfrastructuur.”

Gros kilometers

Ook nu heeft de auto een dominante positie. Met de auto worden de meeste kilometers afgelegd (zo’n 80 procent), waarvan zo’n 55 procent als bestuurder en zo’n 25 procent als passagier. Dit is de laatste decennia vooral ten koste gegaan van het gebruik van de fiets (nu zo’n 5 tot 10 procent) en het OV (nu zo’n 10 tot 15 procent).

De minister concludeert tot slot dat er beleid nodig is ‘dat vooral is gericht op het kunnen blijven benutten van de auto als wezenlijk element in het mobiliteitssysteem’.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Michael Van Wijngaarden

2 reacties op “Minister: auto blijft ook in de toekomst dominant”

Hans Westerink|28.01.21|12:34

Het zou toch verfrissend zijn geweest als de minister had geconcludeerd dat er beleid nodig is ‘dat vooral gericht is op het beter benutten van de fiets als wezenlijk element in het mobiliteitssysteem’.

Henk Angenent|28.01.21|11:55

Tja, wij van de vroem-vroem-partij adviseren vroem-vroem.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.