Autodeler zwaait naar een fietsers (bron: Autodelen.net)

Groei autodelen nauwelijks gehinderd door corona

Het ledenaantal en de hoeveelheid wagens van de meeste autodeelbedrijven in België is ondanks corona gewoon gestegen. Op 1 januari 2021 telde België 150.000 autodelers, vooral in Vlaanderen en in Brussel. Dat is een stijging van 30 procent ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit het jaarrapport autodelen 2020 van het netwerk Autodelen.net. Ook het aantal beschikbare deelauto’s nam toe.

Door de lockdowns en corona bleven mensen meer thuis en in sommige periodes daalde het gebruik van deelauto’s dus met 80 procent. Maar toch werd er nog steeds ruim 710.000 keer een wagen gedeeld. Belgen blijken deze vorm van vervoer prima te kunnen vinden voor allerlei soorten ritten. De huur wisselt van slechts drie kwartier tot wel 30 uur.

De toekomst van deelvervoer wordt dit jaar behandeld tijdens het MaaS Congres 2021 op 16 en 17 maart. Projectleiders van de zeven nationale MaaS-pilots delen hun kennis van het afgelopen jaar en blikken vooruit. Verder kijken verschillende experts naar de uitdagingen, maar ook vooral de kansen van corona op de verdere uitrol van Mobility as a Service.

Experimenteerfase voorbij

Deze vorm van vervoer lijkt de experimenteerfase voorbij te zijn, meent Autodelen.net, een Belgisch netwerk voor deelvervoer. In Vlaanderen is het aandeel autodelers op de totale bevolking met een rijbewijs bijna 2 procent en in Brussel zelfs al 8 procent. In Wallonië is nog het meeste te winnen, maar ook daar nam het aantal leden afgelopen jaar met 7.000 mensen toe. Dat is een stijging van circa 15 procent.

Alle segmenten van autodelen lijken steeds meer mensen te bereiken. Het roundtrip autodelen groeit al jaren met tussen de 15 en 25 procent en ondanks corona zet die stijging in 2020 door. Daarom spreekt Autodelen.net over ‘duurzame groei’. De sterkste groei is gemeten bij het free floating autodelen. Ten opzichte van 2019 steeg het aantal klanten met 30 procent naar 80.000 gebruikers.

Het particulier kostendelend autodelen zit eveneens in de lift. Particulieren of organisaties maken dan samen gebruik van voertuigen, waarbij de eigenaar een prijs per kilometer vraagt. De vaste kosten worden gedeeld met de andere leden van de groep. “Dit Vlaamse fenomeen is aan een ware opmars bezig in Brussel en Wallonië waar het aantal particuliere autodelers het laatste jaar telkens verdubbelde”, aldus Autodelen.net.

Tijdelijk effect

Het is de verwachting dat het aantal ritten in 2020 beduidend hoger zou zijn geweest, zonder het verbod op niet-essentie?le verplaatsingen. “Logisch”, oordeelt directeur Jeffrey Matthijs. “Doordat niet-essentiële verplaatsingen verboden zijn of worden afgeraden, verplaatsen mensen zich gewoon veel minder en dit heeft uiteraard gevolgen voor het gebruik van deelwagens. Globaal gezien is de relatieve groei ongeveer op het niveau van andere jaren.” De organisatie heeft hoge verwachtingen voor de toekomst van deelvervoer na de crisis.

Matthijs denkt dat er meerdere redenen zijn om aan te nemen dat deze deelmobiliteit de komende jaren verder groeit. “Er was vorig jaar een onderzoek van Autodelen.net, Ferm en VVSG, waaruit blijkt dat 40 procent van de meer dan 4.000 respondenten zichzelf ziet autodelen binnen de vijf jaar.” Ander onderzoek onder 1.000 respondenten concludeerde dat een op de tien Vlamingen van plan was lid of klant te worden van een autodeelorganisatie.

Kansen bij zakelijke reizigers

Autodelen.net heeft geen cijfers over die bereidheid bij inwoners uit Brussel en Wallonië, maar denkt dat hier vergelijkbare gevoelens bestaan. Ook in die gebieden steeg het aantal leden vorig jaar namelijk flink. De organisatie roept autodeelaanbieders op te kijken naar bedrijfsklanten. Zij zijn een perfecte aanvulling op particuliere gebruikers om de gewenste hoge bezetting van de deelwagens te bereiken. Voor bedrijven is het interessant omdat het goedkoop en duurzaam alternatief is voor de eigen wagen.

Het is eveneens cruciaal dat lokale besturen de verdere groei van autodelen ondersteuning. Praktijkvoorbeelden laten zien dat het gebruik stijgt in steden waar overheden dit hoog op de agenda plaatsen en waar zij investeren in autodeeldiensten, financie?le incentives voor autodelers instellen en aangepaste parkeermaatregelen invoeren. Inmiddels zijn er in Vlaanderen ruim veertig lokale overheden die een autodeelactieplan hebben opgesteld of aan het opstellen zijn.

Copyright foto: Autodelen.net

Banner MaaS Congres 2021 mail

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.