Fietspad naast autoweg in Breda richting rotonde

Hoe staan de politieke partijen tegenover rekeningrijden?

Bron: Inge

Wel of geen rekeningrijden? Wordt de verlaging van de maximumsnelheid tussen 06.00 en 19.00 uur gehandhaafd? En trekken de politieke partijen de komende jaren de portemonnee voor nieuwe infrastructuur? VerkeersNet keek naar de verkiezingsprogramma’s van verschillende politieke partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. 

De plannen en effecten van zes andere partijen kwamen al in een eerder artikel aan bod. Die partijen zijn namelijk ingegaan op het verzoek van de PBL om de programma’s door te berekenen. Maar natuurlijk hebben de andere partijen ook plannen voor mobiliteit. In totaal zijn de programma’s van dertien partijen bekeken, namelijk VVD, DENK, Forum voor Democratie, PVV, Partij voor de Dieren, SGP en 50PLUS. Die laatste heeft in het programma niets opgenomen over mobiliteit.

Rekeningrijden

In tegenstelling tot de partijen die hun programma lieten doorberekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving, is het overgrote deel van deze partijen meer autogericht. Rekeningrijden wordt door DENK, het Forum voor Democratie en de PVV van de hand gewezen. De eerste hiervan wil de lasten voor automobilisten juist verlichten. De huidige regeringspartij VVD wil wel dat emissieloze auto’s op basis van het aantal gereden kilometers gaan bijdragen aan het onderhoud en de aanleg van wegen, maar spitsheffing is uitgesloten.

Veel van deze partijen willen daarnaast extra investeren in nieuwe infrastructuur. Hoewel PVV in het programma summier is over het thema mobiliteit, is de partij van plan om blijvend te investeren in goede en veilige wegen. De FvD en VVD willen allebei juist meer geld steken in nieuwe verbindingen. FvD zet vooral in op ‘missing links’, terwijl VVD voorrang bepaalt op basis van knelpunten. “Investeringen worden gedaan waar deze het meest effectief zijn.”

Maximumsnelheid

De partijen die tegen rekeningrijden zijn, blijken ook niet echt voorstanders van de beperking van de maximumsnelheid tussen 06.00 en 19.00 uur. VVD houdt een slag om de arm en zegt dat de maximumsnelheid weer omhoog mag als de stikstofuitstoot voldoende is teruggebracht. Maar DENK vindt dat de maatregel direct mag worden teruggedraaid. Een overgang naar duurzame mobiliteit is nodig, maar zonder dat de automobilist hiervan de dupe wordt.

Voor het Forum voor Democratie is het belangrijk om ‘de auto niet dwars te zitten’. Dat houdt onder andere in dat de verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen moet worden teruggedraaid. In het programma spreekt de partij zelfs over een ‘maximumsnelheid naar Duits model’. Dit betekent op bepaalde trajecten helemaal geen beperking voor de snelheid.

Gemotoriseerd verkeer terugdringen

Heel anders ziet het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren eruit. Deze partij wil juist de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer terugdringen. Dit betekent dat binnensteden zo veel mogelijk autovrij worden, dat zo snel mogelijk 30 kilometer per uur de norm wordt binnen de bebouwde kom en dat automobilisten die hun auto vaak gebruiken meer belasting gaan betalen.

De PvdD trekt geld uit voor veilige, snelle fietspaden en wil verkeerslichten zo instellen dat fietsers en voetgangers eerder groen licht krijgen. Voor extra autowegen komt geen geld beschikbaar. Ook de nieuwe partij VOLT heeft de fiets centraal gesteld als duurzaam vervoermiddel. Dit betekent dus meer snelfietspaden aanleggen en meer autoluwe steden. VOLT wijst erop dat dit in verschillende andere steden een succes is.

Deze nieuwkomer zet verder in op een goed Europees netwerk van hogesnelheidstreinen en de verdere ontwikkeling van de hyperloop, de magneetzweeftrein die snelheden kan behalen van 1.200 kilometer per uur. De FvD is eveneens voorstander van deze vernieuwing en wil onderzoek naar nieuwe vormen van transport, zoals hyperloops en hogesnelheidstreinen.

Nuchtere kijk op mobiliteit

De SGP stelt dat een nuchtere kijk op mobiliteit noodzakelijk is. Aan de ene kant is mobiliteit onmisbaar, maar er moeten tegelijkertijd maatregelen worden genomen om mobiliteit te remmen. Dit vanwege doelstellingen voor bijvoorbeeld leefbaarheid, veiligheid, schone lucht. Dit vereist vooral keuzes in het ruimtelijk beleid, zodat mensen bijvoorbeeld dichter bij het werk gaan wonen.

De christelijke partij wil kilometerbeprijzing invoeren, omdat het “een van de weinige instrumenten is om de filedruk daadwerkelijk te beperken en autogebruik te ontmoedigen.” Daarnaast dient het Rijk werk te maken van extra fietsinfrastructuur en een beter fiscaal beleid voor de fiets. Voor investeringen in mobiliteit is in ieder geval voldoende budget nodig in het Infrastructuurfonds.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.