A4 Ketheltunnel, snelweg

Mobiliteitsalliantie presenteert 7-puntenplan voor nieuwe kabinet

Foto: ProMedia / VK

Een coalitie van 25 partijen uit de mobiliteitssector wil het nieuwe kabinet werk uit handen nemen en heeft alvast de mobiliteitsparagraaf geschreven voor het nieuwe Regeerakkoord. Hierin staan zeven punten, die volgens de Mobiliteitsalliantie noodzakelijk zijn om Nederland klaar te maken voor de mobiliteit van morgen.

De coalitie adviseert het nieuwe kabinet om vervoersstromen beter aan elkaar te knopen én om in te zetten op spreiding. Daarnaast blijven nieuwe investeringen broodnodig. Nederland bevindt zich qua investeringen op Europees gebied in de middenmoot. Om Nederland aantrekkelijk te laten zijn voor bedrijven, moet er echter volgens de partijen tot 2040 drie miljard extra per jaar naar mobiliteit. “Met die middelen kunnen investeringen worden gedaan waarmee we èn bestaande achterstanden in onderhoud aan wegen en OV infrastructuur wegwerken èn waarmee we internationaal weer voorop komen te lopen.”

Doelstellingen

Niet alleen hebben mensen een grote behoefte om zich straks weer vrij te bewegen, maar een goede mobiliteit draagt ook bij aan het behalen van verschillende andere beleidsdoelen. “Investeren in mobiliteit is onmisbaar voor de woningbouwopgave, versterkt onze economie, draagt bij aan een beter klimaat en maakt het mogelijk om maatschappelijk mee te doen”, aldus Frits van Bruggen, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie.

De plannen van de Mobiliteitsalliantie gaan onder meer over het flexibeler inrichten van werk-, school- en reistijden en een schaalsprong in de fiets- en OV-infrastructuur, omdat die een antwoord bieden op de schaarse ruimte in de steden. Knelpunten op de weg moeten worden aangepakt. Dit kan door de doorstroming op handelsverbindingen met omringende landen aan te pakken.

De auto en het OV moeten goede opties zijn voor een reis, zowel binnen Nederland als naar het buitenland. De uitrol van laadinfrastructuur voor zero emissie voertuigen wordt versneld.

Betalen naar gebruik

Alle 25 partijen zijn voorstander van een spoedige invoering van betalen naar gebruik en Verkeersveiligheid moet een nationale prioriteit worden. Dit laatste is belangrijk omdat het aantal verkeersslachtoffers toeneemt, terwijl al enige tijd wordt ingezet op een daling. Dit vraagt om een extra jaarlijkse investering van 300 miljoen euro.

De Mobiliteitsalliantie wil daarnaast de portemonnee trekken voor hubs voor personen- en goederenvervoer om bestaande infrastructuur beter te benutten en het comfort voor reizigers en vervoerders te verhogen. Als laatste is Mobility as a Service (MaaS) een speerpunt. Als het aan de samenwerkende organisaties ligt komt er een geïntegreerd mobiliteitssysteem met open standaarden, een MaaS-afsprakenstelsel en financiële ondersteuning voor marktpartijen om te investeren in de digitale transitie.

Middelen

Steven van Eijck, vice-voorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “De voortekenen voor meer investeringen in een betere bereikbaarheid van Nederland zijn gunstig. Niet alleen vanwege de lage rente, maar ook omdat bijna alle politieke partijen komende jaren volop extra willen investeren in bereikbaarheid. Dit is een belangrijke steun in de rug voor ons pleidooi, maar de bloemen worden pas bij de finish uitgereikt.”

Lees ook:

Mailheader MaaS Congres 2021

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.