Bezoekers op Hoek van Holland Strand (bron: ANP)

‘Bezoekersstromen blinde vlek in mobiliteit’

HOEK VAN HOLLAND - Drukte op het strand van Hoek van Holland. De politie riep mensen op dit weekend niet meer naar het strand van Hoek van Holland te komen, omdat het te druk werd. Volgens de politie kan er op de volle parkeerplaatsen onvoldoende afstand worden gehouden. ANP ROBIN UTRECHT

In plannen en beleid om reisgedrag te veranderen staat vaak de forens centraal. Terwijl gemiddeld zeker 50 procent van het verkeer bestaat uit incidentele reizigers. Om juist ook deze verkeersstromen te kunnen sturen en incidentele reizigers mee te nemen in de mobiliteitstransitie, ontwikkelde De Verkeersonderneming een aanpak gericht op bezoekers.

Enkele jaren terug zijn de verkeersstromen in de Maastunnel in Rotterdam geanalyseerd. Toen bleek al dat maar liefst 65 procent van het verkeer in de tunnel maximaal één keer per maand werd gezien. Recent onderzoek op de A15 tijdens de spits toonde vergelijkbare aantallen. Bezoekersstromen lijken nog een blinde vlek in mobiliteit.

Het is dan ook een gemiste kans dat weinig bereikbaarheidsorganisaties en overheden hun pijlen op bezoekers richten. “De mobiliteitstransitie gaat niet alleen over bewoners, werkgevers en logistieke partijen. De transitie gaat ook over de stroom bezoekers die, waar ze ook naartoe gaan, heel grote aantallen vertegenwoordigen op de weg en in het OV”, aldus Hans Stevens, programmamanager bij De Verkeersonderneming.

Toerisme

De bezoekersaanpak bestaat uit een aantal stappen, waaronder de maturity quick scan. Met deze scan onderzoekt De Verkeersonderneming of de organisatie rijp is om met de bezoekersstroom aan de slag te gaan. Deze aanpak is gericht op publiekstrekkers. Dat kunnen aan de ene kant bedrijven zijn, zoals een vliegveld, een groot voetbalstadion of een ziekenhuis, maar ook een gemeente die eigenaar is van een strand of natuurgebied. Met deze scan krijgen zij inzicht in hun eigen rol en de impact op de bereikbaarheid en leefbaarheid van de omgeving.

Zo kunnen de partijen op zoek naar kansen en mogelijkheden. En dat is volgens Stevens noodzakelijk. “Als publiekstrekkers niet zelf aan de slag gaan met mobiliteit, komt er vroeg of laat een moment dat de overheid dit met regelgeving gaat doen. Dan valt te denken aan een verhoging van de parkeertarieven, milieu-eisen of een spitsheffing en dit maakt de locatie voor reizigers minder goed bereikbaar en dus minder aantrekkelijk. Dat moment kunnen we met een aanpak zoals die van De Verkeersonderneming voor zijn.”

Spreiding

Incidentele reizigers hebben meerdere motieven om op pad te gaan. Het kan bijvoorbeeld om familiebezoek of een ziekenhuisafspraak gaan. Een groot deel bestaat echter uit toeristen. Die groep bezoekers kan veel impact hebben op leefomgeving en de samenleving. Een rapport van de Raad van Leefomgeving en Infrastructuur wees onlangs op de mogelijke kansen en risico’s van meer toerisme. Het is daarom belangrijk om deze groepen te spreiden, maar ook om de bewoners mee te nemen in beleid.

De Verkeersonderneming deed vorige zomer kwalitatief onderzoek naar de bezoekersstromen in Hoek van Holland, om te kijken in hoeverre vanuit mobiliteit een bijdrage geleverd kan worden aan de ambities van het gebied. Hieruit bleek dat er zes typen bezoekers van Hoek van Holland te onderscheiden zijn. Mensen die de badplaats nu niet bezoeken, doen dat veelal niet om de simpele reden dat het nooit bij hen is opgekomen om er naartoe te gaan.

Van de huidige bezoekers komt negentig procent het liefst met de auto. Voor Hoek van Holland is dit relevante input. Die streeft ernaar om ook bezoekers in andere delen van het jaar te verleiden de badplaats te bezoeken en zoeken tegelijkertijd hoe andere vervoermiddelen dan de auto te stimuleren onder bezoekers.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Veel publiekstrekkers zijn nauwelijks bezig met mobiliteitsalternatieven of überhaupt met de mobiliteitsbewegingen die zij veroorzaken. Vaak gebeurt dit pas als ze met problemen worden geconfronteerd. Stevens wijst er echter op dat de stad en regio rondom Rotterdam en Den Haag steeds drukker worden. “We willen deze organisaties aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Het kan daarnaast financieel aantrekkelijk zijn. Momenteel wordt de rit met de auto soms gestimuleerd vanwege de inkomsten die geparkeerde auto’s opleveren, maar de verwachte regulering zou daar wel eens roet in het eten kunnen gooien. In de aanpak kijkt De Verkeersonderneming hoe een organisatie aan de slag kan met alternatieven en hoe de grond anders te gebruiken valt. “Als het positief uitpakt voor de bedrijfsvoering – en dat zou goed kunnen – is dit zelfs interessant uit economisch oogpunt.”

Landelijke schaal

De Verkeersonderneming opereert in de regio Rotterdam-Den Haag, maar deze aanpak is opschaalbaar. Er wordt al met interesse naar gekeken, bijvoorbeeld door het ministerie. Zij zien in dat mobiliteit ingezet kan worden om toerisme beter te verspreiden en zo knelpunten in het netwerk te voorkomen.

Andersom kunnen toerisme en mobiliteit elkaar eveneens versterken. Het is belangrijk dat toeristen goede reisinformatie krijgen over minder bekende toeristische bestemmingen, zodat ze die ook kunnen bezoeken. Stevens: “Spreiding van mobiliteit leidt tot spreiding van toerisme, maar spreiding van toerisme leidt ook tot spreiding van mobiliteit. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille.”

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.