autokilometers, snelweg

Autobranche pleit voor snelle invoering betalen naar gebruik

autokilometers, snelweg

Autobelastingen spelen een cruciale rol in de vergroening van het verkeer, maar het huidige fiscale stelsel in Nederland is grillig, werkt averechts en schiet steeds meer tekort. Dat oordeelt een coalitie van de RAI Vereniging, ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu en de VNA. Die organisaties pleiten voor een zo snel mogelijke invoering van betalen naar gebruik.

“Het huidige autobelastingsysteem is complex, remt vergroening en maakt de markt grillig. En daardoor is de autokoper afwachtend. Bovendien is het huidige systeem onhoudbaar als het gaat om de overheidsinkomsten”, aldus de coalitie. Zij hebben gewerkt aan een uitgewerkt, haalbaar en betaalbaar plan voor de hervorming van de autobelastingen.

Dit plan presenteren zij woensdag aan de informateur en alle politiek partijen. De vijf willen dat de autobelastingen in Nederland eenvoudig, stabiel en voorspelbaar worden gemaakt, om op die manier bij te dragen aan de klimaatdoelen. Dit plan houdt bovendien mobiliteit voor iedere Nederlander betaalbaar en bereikbaar.

Tarief per kilometer

Dit kan door zo snel mogelijk betalen naar gebruik in te voeren, ofwel rekeningrijden. Daarbij kiest de coalitie voor een variant waarin het tarief per kilometer wordt gebaseerd op de CO2-emissie van het voertuig. De invoering van dit nieuwe stelsel moet volgens de opstellers zo snel mogelijk in een kaderwet worden vastgelegd om een soepele overgang voor iedereen mogelijk te maken.

De nieuwe vorm van belastingen zijn noodzakelijk om te voldoen aan de klimaateisen. De huidige regels hebben er namelijk voor gezorgd dat Nederland een van de oudste en meest vervuilende wagenparken van West-Europa bezit. Het wordt dus een behoorlijke uitdaging om de klimaatdoelen te behalen, vooral nu die met de Europese Green Deal onlangs verder zijn aangescherpt. De CO2-uitstoot moet in 2030 met 55 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990.

Korte termijn

Er zijn in de afgelopen jaren al enkele onderzoeken naar betalen naar gebruik gedaan, maar de definitieve keuze moet door het nieuwe kabinet worden gemaakt. En lang niet alle politieke partijen zijn voor deze vorm van belasten, bleek eerder dit jaar uit de partijprogramma’s. Zelfs als de politiek wel dit jaar nog besluit om van betalen naar gebruik realiteit te maken, zal het invoeren hiervan minimaal 8,5 jaar kosten.

Voor de komende jaren zijn dan ook nog verschillende andere maatregelen noodzakelijk. Voor de periode tussen 2022 en 2030 stellen de vijf organisaties een snelle instroom van nulemissievoertuigen voor, zodat het aantal fossiele kilometers structureel omlaag gaat. De coalitie noemt een gezonde tweedehands automarkt essentieel voor het versnellen van EV-acceptatie. Momenteel is er te te weinig vraag onder particulieren naar elektrische wagens op de tweedehandsmarkt, waardoor veel ex-lease auto’s worden geëxporteerd.

Daarnaast is sturing op gedrag noodzakelijk: de overheid moet prikkels inbouwen in het huidige fiscale systeem om bewuste keuzes te maken in aankoop en reisbewegingen. De laatste maatregel betreft het gericht inzetten van verantwoorde biobrandstoffen en synthetische brandstoffen op plekken waar nulemissie nog niet mogelijk is.

Effectiever en goedkoper

De vijf partijen wijzen erop dat dit plan goedkoper en effectiever is dan de voorstellen van de studiegroep Van Geest. Het voorstel van deze groep ligt al op de formatietafel, terwijl de maatregelen van deze coalitie minder marktverstorend zijn. Tegelijkertijd behaalt het plan een hogere cumulatieve CO2-reductie van 5,6 Mton tegen 75 procent van de kosten van Van Geest.

Het plan wordt verder gesteund door vijf politici of voormalige politici. Het gaat om Anne-Marie Jorritsma (VVD), Menno Snel (D66), Jolande Sap (GroenLinks), Karien van Gennip (CDA) en Sharon Dijksma (PvdA). Zij hebben in het proces meegedacht en steunen aanpak en plan op persoonlijke titel.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.