Autodeler zwaait naar een fietsers (bron: Autodelen.net)

‘Schorsing gunning Vlaamse Mobiliteitscentrale biedt kansen’

De nieuwe Vlaamse mobiliteitsvisie ‘basisbereikbaarheid’ zou eigenlijk op 1 januari 2022 ingevoerd worden. Onrust rondom de gunning van de zogenaamde Mobiliteitscentrale, de toekomstige Mobility as a Service-dienst van de Vlaamse overheid, zette die datum al op losse schroeven. Nu de Raad van State heeft besloten de gunning te schorsen, lijkt het er volgens het Vlaamse netwerk Autodelen.net op dat de hervorming van het OV voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. Tegelijkertijd ziet dit netwerk juist kansen om van basisbereikbaarheid een succes te maken.

Met de nieuwe mobiliteitsvisie basisbereikbaarheid wil de Vlaamse overheid het openbaar vervoer centraal zetten, vooral afgestemd op behoeftes van de reizigers. Dit betekent minder aanbod op plekken waar de vraag klein is, om juist meer te kunnen investeren in lijnen waar de vraag groot is. Die visie zet sterk in op het combineren van verschillende vervoermiddelen. Binnen deze visie wordt de mobiliteitscentrale op termijn onder meer verantwoordelijk voor het informeren van reizigers over het openbaar vervoer in Vlaanderen, het in kaart brengen van routes en de aankoop van tickets voor het openbaar vervoer.

De Vlaamse regering gunde de opdracht voor de mobiliteitscentrale onlangs, maar één van kandidaten stapte naar de Raad van State en vroeg om een schorsing van de gunning. De uitspraak van de Raad van State viel ten voordeel van de kandidaat uit.  Maar: “Uitstel is gelukkig geen afstel”, aldus Autodelen.net. “Wij roepen minister Peeters en haar administratie op om dit moment aan te grijpen als een opportuniteit om van basisbereikbaarheid een succes te maken.”

Kansen

De schorsing biedt volgens de organisatie de regering de gelegenheid om drie zaken op te pakken. Dan gaat het in eerste instantie om de uitrol van kwalitatieve auto- en fietsdeelsystemen. Autodelen.net denkt dat vanwege de impact van de coronacrisis en de levering van deelvoertuigen, een opstart van het zogenaamde ‘Vervoer op Maat’ (VoM) op zijn vroegst pas mogelijk zou zijn vanaf de tweede helft van 2022.

“In die zin betekent de schorsing een mooie kans om met een volwaardig aanbod van VoM-deelsystemen te starten. Bovendien betekent de schorsing dat er kansen zijn om het netwerk van mobipunten zo groot mogelijk te maken tegen de start van basisbereikbaarheid. Die mobipunten zijn het cement om het nieuwe vervoerssysteem te laten werken. Het moet dan ook de ambitie zijn om tegen de invoering zoveel mogelijk van de 1000 aangekondigde mobipunten operationeel te hebben.”

Wensen gebruikers

Bovendien krijgt de regering zo meer tijd om voor de VoM-systemen, waaronder ook deelvoertuigen horen, meer rekening te houden met de wensen van gebruikers aan de ene kant een de aanbieders aan de andere kant. Volgens het Vlaamse netwerk worden de deelsystemen nu gezien als OV, terwijl ze juist aanvullend hierop zijn. Besparingen op het OV zijn dan ook een verkeerde keuze.

“Een goed deelsysteem kan immers pas werken bij een goed openbaar vervoernetwerk. Door het uitstel is er nu tijd om constructief in dialoog te treden met de aanbieders van gedeelde mobiliteit. Deze laatste zijn alvast bereid om samen naar oplossingen te zoeken.”

Integratie

Door de uitstel kan de regering meer tijd nemen voor de integratie binnen de mobiliteitscentrale. In de afgelopen weken bleek dat een volwaardige integratie vanaf 1 januari 2022 nog niet mogelijk is en Autodelen.net benadrukt dat dit tijd kost. Veel aanbieders weten niet hoe die integratie in de praktijk zal verlopen en welke technische vereisten noodzakelijk zijn.

Het netwerk grijpt nog eens de kans om de Vlaamse regering te wijzen op vergelijkbare initiatieven over de grens. Vooral het MaaS-platform Yelbi uit Berlijn is een goed voorbeeld, denkt Autodelen.net. “Dat voorbeeld blinkt uit in duidelijkheid voor de gebruiker, iets wat in Vlaanderen een aandachtspunt is gezien er naast het snelgroeiende regulier aanbod van deelmobiliteit vanuit de overheid nog VoM-deelsystemen bijkomen.”

Consultatie

Als laatste dient de overheid met alle stakeholders in gesprek te gaan om zo de uitrol van basisbereikbaarheid te optimaliseren. Hierbij moet de gebruiker centraal staan. “Immers, ‘the proof of the pudding is in the eating’ en het zal uiteindelijk de Vlaming zijn die beslist of basisbereikbaarheid een succes wordt. De vraag is niet wanneer basisbereikbaarheid er komt, maar of het voldoende aangepast zal zijn aan de noden van de uiteindelijke gebruikers.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.