Actieve mobiliteit op fietspad in Noord-Holland (bron: prov N-H)

Lopen en fietsen krijgen vaste plek in mobiliteitsplannen Noord-Holland

Fietsen en lopen zijn belangrijk voor de mobiliteit van de toekomst, maar actieve mobiliteit heeft nog lang niet altijd een centrale plek in het beleid. De provincie Noord-Holland wil daar verandering in brengen. Vervoerwijzen waarvoor spierkracht nodig is, zoals lopen en fietsen, krijgen een vaste plek in de plannen voor het verkeer in deze provincie.

Actieve mobiliteit verdient volgens de provinciale overheid een volwaardige positie in het mobiliteitssysteem, naast het wegverkeer en het OV. Deze vervoerwijzen zijn een onmisbare schakel in de transitie naar duurzame mobiliteit in het algemeen. De provincie wil het aantal fossiele brandstofkilometers beperken om klimaatverandering tegen te gaan en stimuleert de ontwikkeling en het gebruik van schonere vervoermiddelen en slimmere verkeerssystemen.

Extra wegen

Bovendien benadrukt de provincie dat de drukte op Noord-Hollandse wegen de komende jaren alleen maar zal toenemen. Het is noodzakelijk dat meer mensen gaan wandelen, fietsen en bijvoorbeeld steppen. Noord-Holland wil en kan de toekomstige files en volle bussen en treinen niet alleen oplossen met extra wegen.

Plannen om actieve mobiliteit voorop te zetten staan beschreven in het document ‘Actieagenda Actieve Mobiliteit’. “Een hoogwaardig mobiliteitssysteem, gericht op actieve mobiliteit, is niet altijd vanzelfsprekend en er is veel werk aan de winkel”, aldus de provincie. “Het is daarom tijd om fietsen en wandelen een centrale plek te geven in het ruimtelijk beleid en samen te investeren in actieve mobiliteit.” De plannen worden nog voorgelegd aan Provinciale Staten.

Plannen

De komende jaren wil Noord-Holland fietsen en lopen een vast onderdeel maken van OV-, weg- en fietsprojecten, ook op financieel gebied. De fiets pakken of wandelen wordt gestimuleerd door regionale fietsverbindingen te verbeteren, door doorfietsen mogelijk te maken op afstanden van 15 tot 20 kilometer, door OV-knooppunten beter bereikbaar te maken én recreatieve routes worden versterkt.

Daarnaast wil de provincie aansluiten op bestaande campagnes, die erop gericht zijn om inwoners aan het lopen en fietsen te krijgen en door te investeren in extra voorlichting. Campagnes kunnen zich bijvoorbeeld richten op verkeersveiligheid. Het wordt drukker op de paden en daarnaast komen er steeds meer elektrische fietsen en de speed pedelecs bij.

Maatschappelijke kosten

Investeren in actieve mobiliteit levert onder de streep een flink hogere maatschappelijke winst op dan investeren in andere vormen van mobiliteit, stelt de provincie. Eén kilometer fietsgebruik levert de samenleving gemiddeld 0,68 euro op, terwijl deze kilometer per auto of bus de maatschappij juist geld kost. Bovendien leveren deze investeringen sociale meerwaarde op en verbetert hierdoor de verkeersveiligheid.

De provincie zal deze plannen niet alleen oppakken: het is de bedoeling samen te werken met gemeenten, de inwoners zelf en betrokken organisaties. Op die manier kan slim ingespeeld worden op veranderingen, zoals in de manier waarop mensen zich bewegen, keuze voor vervoersmiddel en aantal reizigers. De provincie wisselt kennis, data en informatie uit met de omgeving.

Acht opgaven

In 2018 stelde Noord-Holland al acht opgaven op in het Perspectief Fiets. Die zijn in dit nieuwe document vertaald naar acht actielijnen voor actieve mobiliteit voor de komende jaren. Het gaat dan om:

  • Volwaardige positie voor actieve mobiliteit binnen de provinciale infrastructuur
  • Verbeteren van Regionaal Fietsnetwerk en de verkeersveiligheid
  • Regionale aanpak voor doorfietsroutes
  • Versterken van ketenverplaatsingen
  • Actieve mobiliteit stimuleren (gedragsbeïnvloeding)
  • Verbeteren van recreatieve netwerken voor actieve mobiliteit
  • Versterken van innovatievekracht en (inter)nationaal kennisnetwerk
  • Data op orde brengen

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een gratis proefabonnement van een maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.