Verkeersbord voor 30 kilometer per uur in een wijk

‘Van 30 naar 15 km/u alleen effectief bij juiste weginrichting’

Het college van B en W in Breda is geen voorstander van de mogelijkheid waarbij bewoners een aanvraag kunnen doen om de snelheid in de straat te verlagen naar 15 kilometer per uur. Dat schrijft het college op vragen van de lokale PvdA-fractie. De weginrichting moet passen bij zo’n snelheid. Het aanpassen van die inrichting is erg kostbaar om dit te realiseren. 

De PvdA is geïnspireerd door een debat dat onlangs in de provincie Utrecht werd gehouden over het verlagen van de maximumsnelheid naar 15 kilometer per uur. Dit is dus nog een stap verder dan het voorstel uit de onlangs aangenomen motie om de standaard maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. “Door het verlagen van de maximumsnelheid van 30 naar 15 kilometer per uur wordt de veiligheid en de leefbaarheid in onze buurten en woonstraten vergroot, zonder dat de bereikbaarheid in het geding is”, aldus de Partij van de Arbeid.

Pluspunten snelheidsverlaging

Raadslid Rob Sips vroeg of het college bereidheid was te onderzoeken welke pluspunten en consequenties het nog verder verlagen van de snelheid heeft. Onder welke voorwaarden zouden buurtbewoners een aanvraag kunnen doen bij de gemeente om de snelheidsverlaging door te voeren? Hij zou daarnaast graag zien dat in één of meerdere buurten van Breda een pilot uitgevoerd wordt en vroeg het college wat daarvoor nodig zou zijn. De gemeente ziet hier echter weinig in.

Een belangrijk motief is dat een lagere snelheid overeen moet komen met de weginrichting. “Anders zal de snelheid van het autoverkeer niet afnemen”, aldus het college van burgemeester en wethouders. In het antwoord op de vragen wijst het college op de woonerven. Hier geldt een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur en daar is de inrichting dan ook naar. “Veel andere woonstraten hebben een inrichting als 30km-straat. Om deze straten om te bouwen tot woonerf zijn grote investeringen nodig.”

Het college vult aan dat hier bij herinrichtingen en nieuwbouw wel naar wordt gekeken. “Als college hechten we veel waarde aan de leefbaarheid van woonwijken, daarom is er in de ontwikkelopgaves veel aandacht voor langzaam verkeer en het mogelijk toepassen van autoluwe straten. Wellicht dat in de toekomst met ontwikkelingen zoals Intelligente SnelheidsAanpassing (ISA) meer mogelijkheden ontstaan om de maximumsnelheid in woonstraten te verlagen zonder infrastructurele aanpassing.”

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

'Van 30 naar 15 km/u alleen effectief bij juiste weginrichting' - VerkeersNet
Verkeersbord voor 30 kilometer per uur in een wijk

‘Van 30 naar 15 km/u alleen effectief bij juiste weginrichting’

Het college van B en W in Breda is geen voorstander van de mogelijkheid waarbij bewoners een aanvraag kunnen doen om de snelheid in de straat te verlagen naar 15 kilometer per uur. Dat schrijft het college op vragen van de lokale PvdA-fractie. De weginrichting moet passen bij zo’n snelheid. Het aanpassen van die inrichting is erg kostbaar om dit te realiseren. 

De PvdA is geïnspireerd door een debat dat onlangs in de provincie Utrecht werd gehouden over het verlagen van de maximumsnelheid naar 15 kilometer per uur. Dit is dus nog een stap verder dan het voorstel uit de onlangs aangenomen motie om de standaard maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. “Door het verlagen van de maximumsnelheid van 30 naar 15 kilometer per uur wordt de veiligheid en de leefbaarheid in onze buurten en woonstraten vergroot, zonder dat de bereikbaarheid in het geding is”, aldus de Partij van de Arbeid.

Pluspunten snelheidsverlaging

Raadslid Rob Sips vroeg of het college bereidheid was te onderzoeken welke pluspunten en consequenties het nog verder verlagen van de snelheid heeft. Onder welke voorwaarden zouden buurtbewoners een aanvraag kunnen doen bij de gemeente om de snelheidsverlaging door te voeren? Hij zou daarnaast graag zien dat in één of meerdere buurten van Breda een pilot uitgevoerd wordt en vroeg het college wat daarvoor nodig zou zijn. De gemeente ziet hier echter weinig in.

Een belangrijk motief is dat een lagere snelheid overeen moet komen met de weginrichting. “Anders zal de snelheid van het autoverkeer niet afnemen”, aldus het college van burgemeester en wethouders. In het antwoord op de vragen wijst het college op de woonerven. Hier geldt een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur en daar is de inrichting dan ook naar. “Veel andere woonstraten hebben een inrichting als 30km-straat. Om deze straten om te bouwen tot woonerf zijn grote investeringen nodig.”

Het college vult aan dat hier bij herinrichtingen en nieuwbouw wel naar wordt gekeken. “Als college hechten we veel waarde aan de leefbaarheid van woonwijken, daarom is er in de ontwikkelopgaves veel aandacht voor langzaam verkeer en het mogelijk toepassen van autoluwe straten. Wellicht dat in de toekomst met ontwikkelingen zoals Intelligente SnelheidsAanpassing (ISA) meer mogelijkheden ontstaan om de maximumsnelheid in woonstraten te verlagen zonder infrastructurele aanpassing.”

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.