Elektrische bakfiets (LEV)

IenW komt met regelgeving voor LEV’s; ‘fietspad kan geen afvoerputje worden’

Foto: Inge

Lichte elektrische voertuigen mogen niet breder zijn dan één meter en een kenteken is verplicht voor e-steps en grotere LEV’s. De RDW moet alle grote elektrische bakfietsen controleren voor ze op de weg komen. Dat zijn enkele regels uit de nieuwe, eenduidige regelgeving voor lichte elektrische voertuigen (LEV’s). Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over dit LEV-kader, dat over twee jaar in werking moet treden. 

Deze eenduidige regelgeving biedt helderheid voor consumenten, fabrikanten en wegbeheerders over de wijze van toelating, de technische eisen en het veilig gebruik van LEV’s. Tegelijkertijd blijken bij betrokken organisaties nog enkele punten van zorg te bestaan. Vooral over de plaats van deze LEV’s op de weg. Het uitgangspunt is nu dat deze voertuigen op het fietspad rijden, aangezien hierdoor de snelheidsverschillen zo beperkt mogelijk blijven.

Dit tot onvrede van de Fietsersbond. Hierdoor komen er nog meer voertuigen bij op de vaak al drukke fietspaden. “Wij vinden niet dat het fietspad gezien kan worden als het afvoerputje van het verkeerssysteem. Binnen het LEV-kader is het dat wel geworden. Wij leggen ons hier niet bij neer en zullen de Kamer vragen om dit onderdeel van het LEV-kader niet te accepteren”, aldus de Fietsersbond.

Regels

Het doel van het nu opgestelde kader is ervoor zorgen dat de LEV’s die op de weg komen technisch veilig zijn en veilig gebruikt kunnen worden. De belangrijkste nieuwe regels zijn dat de voertuigen dus niet breder mogen zijn dan één meter en dat de bakfietsen maximaal acht kinderen mogen vervoeren als passagier. Voor personen- en goederenvervoer is een rijbewijs nodig en geldt dus een minimale leeftijd van 18 jaar.

De lichte elektrische voertuigen voor goederen- en personenvervoer moeten altijd een kenteken hebben, net als e-steps en grotere LEV’s. Voor deze vervoersmiddelen is bovendien een verzekering verplicht. Als laatste moeten grote, elektrische bakfietsen worden gecontroleerd door de RDW voor ze de weg op mogen. De minister verwacht dat het kader 1 januari 2023 in werking treedt. Twee jaar later wil ze dit kader evalueren.

PostNL bakfiets, LEV in Breda

Maatschappelijke doelen

Hoewel het kader pas over twee jaar ingaat, wordt hiermee duidelijk gemaakt aan consumenten met welke LEV’s ze nu de weg op mogen. Fabrikanten weten bovendien aan welke technische eisen de voertuigen straks moeten voldoen en het biedt helderheid voor wegbeheerders. Voor LEV’s die in het kader komen te vallen, maar volgens de huidige regels toegelaten zijn tot de weg en nu al rondrijden, gaan alleen de gebruikerseisen gelden.

“Consumenten kunnen dus met deze LEV’s op de weg blijven rijden met nieuwe regels voor het gebruik”, schrijft  minister Cora van Nieuwenhuizen. “Ook fabrikanten en verkopers krijgen tijd om zich aan te passen aan het nieuwe LEV-kader. Hiervoor zal in overleg met de relevante stakeholders een overgangsregeling opgesteld worden. Dit wil ik zorgvuldig doen. Deze regeling verwacht ik uiterlijk begin volgend jaar naar uw Kamer te kunnen sturen.”

Geen speelgoed op de weg

Veilig Verkeer Nederland (VVN) kan zich in het LEV-kader vinden en is blij met de helderheid die deze eenduidige regelgeving biedt. Deze voertuigen kunnen namelijk een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen, maar het borgen van de veiligheid voorop moet staan. Goedkeur is dan ook onmisbaar; ook om ‘speelgoed’ op de weg te voorkomen.

Rob Stomphorst van de VVN: “Grotendeels rijdt dit speelgoed op dit moment onverzekerd rond. Verder is onduidelijk wat de ontwikkeling van ‘fun-voertuigen’, die recreatief worden ingezet, doet met de verkeersveiligheid.” De organisatie is eveneens te spreken over over de evaluatie na twee jaar die door de minister is voorgesteld. Dit is belangrijk omdat de markt nog volop in ontwikkeling is.

Plaats op de weg

Het ministerie legde dit kader onlangs ook al voor aan verschillende betrokken organisaties, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de ANWB en SWOV. Er blijken nogal wat verschillende visies te bestaan op dit kader en de organisaties hebben het ministerie meerdere aandachtspunten meegegeven. Een belangrijke is dus de plaats op de weg. Verschillende organisaties hebben aangegeven dat meer tijd gewenst is om de afweging voor de plaats op de weg zorgvuldig te kunnen maken.

De Mobiliteitsalliantie ziet een goede inpassing van deze innovatieve voertuigen in de infrastructuur als een cruciaal punt. Dit samenwerkingsverband maakt zich zorgen over de drukte op fietspaden en de fietsinfrastructuur die niet overal op orde is. Het IPO, Interprovinciaal Overleg, is van mening dat het uitgangspunt van het fietspad niet meer van deze tijd is. Deze partij ziet mogelijkheden in andere concepten, zoals de fietsstraat.

30 kilometer-wegen

Bij een duidelijk besluit over de plaats van de weg moet ook de ontwikkeling van meer 30 kilometer-wegen worden betrokken, vinden bijvoorbeeld wegbeheerders en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VVN ziet hier ook kansen. “VVN adviseert tegelijkertijd om de invoering van 30 kilometer per uur ter hand te nemen daar waar kwetsbare verkeersdeelnemers en het gemotoriseerde verkeer elkaar kunnen treffen”, aldus Stomphorst.

Het ministerie speelt hier op in door samen met de wegbeheerders onderzoek te doen naar de mogelijkheden en noodzaak van eventueel maatwerk voor de plaats op de weg. “Hierbij wordt rekening gehouden met de helderheid voor weggebruikers en met nieuwe ontwikkelingen zoals het afweegkader voor 30 kilometer binnen de bebouwde kom. Ik streef er naar begin volgend jaar de uitkomsten van het onderzoek met uw Kamer te delen”, schrijft de minister. Ze is ook van plan om de Tweede Kamer voor het eerstvolgende commissiedebat Verkeersveiligheid te informeren over de voortgang van de implementatie van het gehele LEV-kader.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.