Amaze-app

Wethouder Amsterdam: gebruik MaaS-apps geeft inzicht in mobiliteitsbehoefte

Amaze-app

Reizigers die MaaS-apps gebruiken, laten door hun keuzes zien waaraan ze behoefte hebben. Dit soort informatie kan een gemeente verder helpen om besluiten te maken over bepaalde investeringen. Bijvoorbeeld door extra deelfietsen beschikbaar te stellen, als daar veel vraag naar is, of door ruimte te zoeken voor een nieuwe fietsenstalling. Dat zei de Amsterdamse verkeerswethouder Egbert de Vries tijdens een panelgesprek bij de lancering van de nieuwe MaaS-app Amaze.

De Amaze Mobility-app werd vrijdag geïntroduceerd en is ontstaan uit een van de zeven MaaS-pilots van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel van deze pilot op de Zuidas is om met name het woon-werkverkeer te verduurzamen en solitair autogebruik terug te dringen. Omdat de app grotendeels gericht is op de reizen voor forenzen, is het erg gemakkelijk om ritten met verschillende vervoersmiddelen te declareren.

Het is belangrijk dat werknemers gemakkelijk gebruik kunnen maken van dergelijke apps, meent de wethouder. Werkgevers spelen namelijk een belangrijke rol in het veranderen van het gedrag van hun werknemers en kunnen stimuleren dat werknemers een andere vorm van vervoer kiezen of meer modaliteiten combineren. De Vries wijst erop dat veel mensen een veronderstelling hebben over hoe zijn werkgever wil dat hij zich gedraagt. “Het is daarom belangrijk dat werkgevers voorbeelden stellen of mensen uitdagen om ander gedrag te vertonen.”

Financiële beloning voor duurzaam woon-werkverkeer

Aan tafel tijdens het gesprek zat ook Tanya Sancisi van Arcadis. Dit bedrijf heeft al jaren beleid dat gericht is op het duurzamer maken van het woon-werkverkeer. Grote kantoren zijn de laatste jaren verhuisd naar locaties bij IC-stations en het thuiswerken wordt zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Bovendien heeft het bedrijf het streven om een financiële beloning te geven voor het gebruik van de meer duurzame opties zoals metro, fiets of wandelen.

Sancisi: “Dat heeft nog wel wat voeten in de aarde, maar het is onze ambitie om àlle modaliteiten te belonen en niet alleen een kilometervergoeding te geven voor de auto. We willen duurzame modaliteiten meer gaan belonen dan de minder duurzame.” Ze is positief over de optie in de Amaze-app om ritten gemakkelijk te declareren. “Het scheelt dat je niet meer met vijftig verschillende bonnetjes hoeft te werken. Hoe minder werk, hoe beter het is.”

Flexibiliteit

Volgens Frank van Tussenbroek, algemeen directeur van Amaze, biedt de app niet alleen voordelen voor werkgevers, maar ook voor lokale overheden en eindgebruikers. De app moet bijdragen aan een beter straatbeeld omdat die bijdraagt aan het gebruik van deelmobiliteit. Dat betekent minder private voertuigen in de openbare ruimte. En voor de eindgebruiker is vooral de flexibiliteit een voordeel.

De Vries is in ieder geval enthousiast. “We hebben als gemeente gezien dat de reis van deur tot deur met eigen auto het meest gemakkelijk is. We weten echter ook dat alleen autoritten in een stad als Amsterdam niet haalbaar is, vanwege het milieu en het ruimtebeslag. Waar parkeer je? Maar, de overstap naar andere vormen van vervoer en vooral het combineren van meerdere modaliteiten – dat moeten mensen nog wel in de vingers krijgen. En zulke apps stimuleren dat.”

Gedragsverandering

Gaat alleen die app ervoor zorgen dat mensen hun gedrag ook echt veranderen? Gedragsdeskundige Dirkje van der Ven is er kort over: nee. Dat komt vooral omdat hierdoor de gelegenheid wel beter wordt, maar mensen nog steeds vastgeroest zitten in de oude gewoontes. Gemak is voor veel mensen een reden om vast te houden aan het oude gedrag, net zoals angst voor het onbekende. Ze somt enkele vragen op. “Als ik die app ga gebruiken, komt het dan wel goed? En werkt het wel?”

Om wel verandering te bewerkstelligen is het allereerst noodzakelijk om de oude gewoonte te doorbreken en de trigger weg te halen waardoor mensen het bestaande gedrag blijven vertonen. Dat kan bijvoorbeeld door een nieuw mobiliteitsbeleid van de werkgever of door de aanleg van nieuwe infrastructuur. Het vervolg is het aanbieden van een alternatief. Volgens Van der Ven gaat dat het beste stapje voor stapje. “Je wilt mensen verleiden, zodat ze vervolgens elkaar overhalen en meenemen in het nieuwe gedrag.”

Veel Nederlanders hebben inmiddels maandenlang thuisgewerkt door de coronapandemie. Is de tijd dus nu rijp om alle leaseauto’s af te pakken en een mobiliteitsbudget te geven? Van der Ven erkent dat nu een belangrijk momentum is voor gedragsverandering, maar ze waarschuwt voor een te groot gebaar. “Mensen kunnen dan nogal eens in de weerstand schieten. Ze krijgen wel een alternatief, maar de pijn van iets afpakken is altijd groter dan de winst van wat je ervoor terugkrijgt.”

Impact van MaaS-app

De wethouder vult aan dat hij nieuwsgierig is of de huidige apps zo aantrekkelijk zijn dat ze nieuw gedrag kunnen uitlokken. Tot nog toe wordt veelal ingezet op negatieve prikkels, zoals duurdere benzine of tolheffing. Biedt deze app echt voldoende voordelen zodat mensen deze willen gebruiken? “Wat gaat maken dat mensen met Amaze gaan reizen – wat zijn daarvan dan de voordelen”, vraagt hij.

De toehoorders zijn nog niet overtuigd dat MaaS-apps de beslissende factor gaan zijn. Op de stelling of mensen verwachten over twee jaar compleet anders gaan reizen, geeft de grote meerderheid aan te denken dat dat niet gaat gebeuren. “Het zal niet vanzelf gaan”, concludeert Van Tussenbroek daarna. “Als wij het niet stimuleren, dan zal het nog lang duren voordat het gedrag verandert.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.