Greenwheels deelauto Schiedam

‘Ook zonder enorm budget kunnen gemeenten autodelen stimuleren’

Foto Dylan

Het spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’ gaat ook op voor autodelen. Maar andersom geldt het ook: hoe meer bekendheid dit concept krijgt, hoe meer deelauto’s gebruikt zullen worden. Gemeenten hoeven geen enorm budget te hebben om ervoor te zorgen dat meer inwoners bekend raken met deze vorm van mobiliteit. Dat vertelde Wouter de Wit van Deloitte Nederland tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit.

Hij lichtte hier een onderzoek naar de kansen van autodelen bij tientallen Nederlandse gemeenten verder toe. Die studie is uitgevoerd op verzoek van drie ministeries en in opdracht van de Europese Commissie, omdat niet alle doelen uit de Greendeal werden gehaald. Bovendien blijkt het overheidsbeleid een van de belangrijkste succesfactoren voor autodelen. Het is daarom wenselijk om gemeenten verder te ondersteunen bij de implementatie van deelauto’s.

Mogelijkheden

Hoewel er inmiddels duizenden deelauto’s door Nederland rijden en het doel van 700.000 gebruikers in 2021 is behaald, bevindt autodelen zich nog aan het begin van de ontwikkeling. Daarom is het noodzakelijk dat gemeenten moeite doen om autodelen te stimuleren en het concept bekender maken bij de inwoners. Het gaan delen van een auto vergt namelijk een gedragsverandering en communicatie is noodzakelijk om die gedragsverandering te bewerkstelligen. Het vraagstuk daarbij is volgens De Wit vooral welke doelgroep je gaat bereiken via welke communicatiekanalen? En welke contactmomenten gebruik je daarvoor en welke boodschappen of prikkels zet je dan in?

De Wit deelt op basis van het onderzoek vijf adviezen. Allereerst is het belangrijk om vooral in te spelen op grote veranderingen in het leven van inwoners. Dan valt te denken aan een verhuizing. Een gemeente zou op dat moment kunnen benadrukken welke opties er in de omgeving zijn om auto’s te delen. Lokale overheden kunnen verder contactmomenten beter benutten. “Geef een jongere die zijn rijbewijs komt ophalen ook een flyer met een probeeractie voor een deelauto. Of wijs op de voordelen van deelauto’s als je communiceert over de parkeertarieven”, aldus De Wit.

Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld afspraken met aanbieders over probeeracties voor inwoners, het creëren van ambassadeurs en zelf het goede voorbeeld geven. Daarnaast is het belangrijk om het belang en de voordelen van autodelen duidelijk te maken. Wanneer het gebruik van deelauto’s toeneemt, kan dat voordelig zijn voor de openbare ruimte en voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Gebruikers zelf zouden er verder financieel op vooruit kunnen gaan.

Stimuleren

Het onderzoek van Deloitte heeft uitgewezen dat veel gemeenten nu afwachtend zijn, maar de ambitie hebben om autodelen in de toekomst meer actief te stimuleren. Redenen om nog niet aan de slag te gaan zijn vaak gebrek aan kennis, capaciteit en angst voor weerstand. “Als je een deelauto wilt plaatsen in een gebied waar al parkeerdruk is, zou dat een reden kunnen zijn voor bewoners om te klagen. Terwijl onderzoek uitwijst dat er daardoor eigenlijk juist parkeerruimte wordt vrijgespeeld.”

Meer concrete handvatten, standaarden en instrumenten voor het opstellen van autodeelbeleid zijn dan ook gewenst. Het harmoniseren van beleidsstukken kan helpen bij het creëren van een grotere schaal. Meer kennisuitwisseling zou hier eveneens aan bijdragen, net als ondersteuning van regionale overheden en het Rijk. Dan valt ook te denken aan steun op fiscaal vlak, benadrukt De Wit.

Green deal Autodelen II

Door veel partijen  delen van auto’s is de afgelopen jaren al gestimuleerd door de Green Deal Autodelen II. Voorzitter Betty de Boer sprak over de resultaten en het vervolg van de Green Deal Autodelen II, want die is onlangs afgelopen. “De vraag die cruciaal is: staan we aan het einde of staan we in feite aan een nieuw begin? Als voorzitter vind ik dat er sprake is van een nieuw begin.”

Dat betekent niet dat er niets meer hoeft te gebeuren, want autodelen moet nog meer bij iedereen tussen de oren terecht komen. Dit kan bijvoorbeeld door een landelijke campagne te starten, die de bekendheid kan vergroten en de voordelen voor gebruiker extra duidelijk maakt. Daarnaast is het mogelijk om autodelen te verankeren in de verkeerswet. De Boer: “Zo kunnen we landelijk beleid veel beter stroomlijnen.”

En kan fiscaliteit deze vorm van vervoer aantrekkelijker maken. Het openbaar vervoer heeft een heffing van 9 procent btw, kan dat ook voor autodelen gaan gelden? Een ander vraagstuk is de verzekering. De Boer: “Kun je mobiliteitsverzekering ontwikkelen die rust op je echte mobiliteitsgedrag? Die is veel meer op maat en past beter bij jouw keuze als individu.”

Als laatste moet in de toekomst verder worden gewerkt aan de verdere opschaling en uitrol van dit concept in gemeenten. En voor de eindgebruiker zou het heel plezierig zijn als het lukt om via één app de mobiliteit te kunnen regelen. Dan kun je autodelen veel gebruikersvriendelijker maken. “Dat staat allemaal nog in kinderschoenen”, aldus De Boer.

De verandering van gedrag staat op 7 december centraal tijdens het MaaS Congres in AMUZ Antwerpen. U kunt dit congres zowel fysiek als online volgen. Registreer u hier

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.