Veel discussie in gemeenteraad om plan deelmobiliteit bij nieuwbouw

Mobility as a Service is een mooi en kansrijk concept. Maar projectontwikkelaars korting geven op het aantal parkeerplaatsen als zij volgens het MaaS-concept deelmobiliteit aanbieden; dat is wel erg spannend en ingewikkeld. Een voorstel van het college van B en W in Amersfoort levert dan ook veel discussie op. “We zijn zeer voor MaaS, maar willen geen kat in de zak kopen”, aldus Gert Hunink van de ChristenUnie.

De raad heeft de ambitie om deelmobiliteit en MaaS in te zetten om zo minder parkeerplaatsen en auto’s te hoeven faciliteren in de stad. Dit leidde tot een voorstel waarmee het mogelijk wordt om projectontwikkelaars een reductie te geven op het aantal te ontwikkelen parkeerplaatsen. In de plaats van die parkeerplaatsen moet er dan deelmobiliteit worden aangeboden. Dit biedt bovendien ruimte voor de extra woningen waar nood aan is. “We hebben de plek niet om overal de volledige parkeernorm uit te dragen. Dan loopt het verkeer op den duur vast”, aldus wethouder Roald van der Linde (Mobiliteit).

Tekst loopt door onder afbeelding

Afbeelding raadsbrief Amersfoort

Verdeling

Dit voorstel werd eind oktober al behandeld door de gemeenteraad, maar op dat moment bleken er dusdanig veel vragen te leven dat er nog een keer over gedebatteerd werd. En nog steeds blijkt de gemeenteraad te worstelen met het voorstel. Hoewel vrijwel alle partijen geloven in het concept, zijn ze huiverig om een voorstel door te voeren dat wellicht onsuccesvol kan uitpakken. “Ik geloof in MaaS, maar denk dat het echt iets is voor de toekomst”, stelde Maarten Flikkema van de VVD. Hij maakt zich zorgen over de risico’s omdat het concept nog niet volwassen is.

Dit wordt erkend door het college zelf. In het voorstel worden namelijk enkele kanttekeningen geplaatst: MaaS is nog geen bewezen concept, de gemeente heeft geen zeggenschap over de tarieven van deelmobiliteit en het succes van MaaS is afhankelijk van verschillende omgevingsfactoren. Tegelijkertijd denkt het bestuur dat niet kan worden gewacht tot het concept zich heeft bewezen, omdat er op korte termijn duizenden woningen gebouwd moeten worden. “Mocht het concept niet aan de verwachtingen voldoen, dan zullen we moeten bijsturen”, schrijft het gemeentebestuur.

Plan B

Ondanks die toezegging bleven veel raadsleden terughoudend. Hoe kan zo’n alternatief eruitzien als pas na oplevering van een project duidelijk wordt dat deelmobiliteit toch niet zo succesvol is en er dus te weinig parkeerplaatsen zijn? “We kunnen niet plotseling extra parkeerplaatsen of een parkeergarage bijbouwen”, verwoordde CDA-raadslid Jan van der Schueren zijn twijfels. De vrees wordt ook gevoeld door de partijen Amersfoort2014 en de VVD.

Maar zijn plan om ruimte beschikbaar te houden om in geval van nood extra parkeerplaatsen te creëren, werd evenmin omarmd. “Ik vraag me af hoe succesvol MaaS kan worden als je altijd plan B in je achterzak hebt. Gaan mensen een andere keuze maken, zolang we de auto bijven faciliteren”, vroeg Dillian Hos van GroenLinks.

Uiteindelijk is de vraag of het wel de taak van de gemeente is om een oplossing te bedenken. “Het is aan projectontwikkelaars om hier een succes van te maken”, reageerde wethouder Van der Linde. “Als MaaS niet blijkt te werken, ben ik niet eens zo bang voor parkeerproblemen. Het grootste probleem ligt dan bij de projectontwikkelaars, want zij raken hun appartementen niet kwijt.”

Autoafhankelijkheid

Om te zorgen dat deelmobiliteit populairder wordt, wil de gemeenteraad vergunningparkeren op meer plekken invoeren. Vooral de VVD is kritisch dat dit effect gaat hebben op het autobezit. Volgens Flikkema is het daarvoor vooral noodzakelijk dat inwoners zelf ervaren dat het bezit van een auto niet meer noodzakelijk is. Dat kan volgens hem alleen door een goed aanbod. “We zijn met verkeerde redenen bezig om MaaS in te voeren. Het gaat pas werken als mensen echt auto gaan verkopen of geen nieuwe gaan kopen.”

Maar betalen voor parkeren is wel een eerste stap, vindt Menno Fousert van Amersfoort2014. Om gedrag te veranderen denkt hij dat inwoners zelf moeten gaan ervaren dat de auto een last is. Daarvoor is een goed aanbod van deelmobiliteit nodig, dat ook nog eens financieel aantrekkelijk is. Het uitbreiden van vergunningparkeren speelt daarbij een rol. “Als je een alternatief blijft aanbieden in de vorm van genoeg parkeerplekken, dan zal dit concept nooit een succes worden.”

Pilot

Om te voorkomen dat het concept breed wordt uitgerold en geen succes wordt, zijn de ChristenUnie, PvdA en VVD voor een pilot. Dirk-Joost van Hamersveld (D66) wees echter op de hoge nood die er bestaat om nieuwe woningen te bouwen. “We gaan aan de slag met MaaS omdat we een opgave hebben en daar een oplossing voor moeten zoeken. Als we het aanvliegen met een pilot, missen we het tempo.”

Hij botste op dit vlak met het raadslid van de VVD. “MaaS is nog een concept waarvan niet is aangetoond dat het werkt. Je moet woningen bouwen, maar mensen moeten daar wel willen wonen. Ze moeten daarvan met de mobiliteit uit de voeten kunnen. Ik denk dat MaaS over tien of twintig jaar goed werkt, maar voor de komende vijf jaar weet ik het nog niet.”

Vervolg

Om de gemeenteraadsleden gerust te stellen, legde de wethouder uit dat, hoewel in het voorstel al percentages van 10 tot 50 procent worden genoemd, deze korting niet altijd zal gelden. De mate van reductie is altijd afhankelijk van de mate van deelmobiliteit die wordt geboden en de genoemde percentages zijn altijd een maximum. De gemeenteraad zal daarbij bij elk project worden betrokken. Van der Linde: “We voeren de projecten een voor een uit, dus er is veel ruimte om bij te sturen. Na elke stap zullen we kritisch terugblikken.”

Uiteindelijk bleken er toch nog verschillende partijen die behoefte hadden aan een volgend debat over onder andere de volwassenheid van het concept, de digitalisering, de invulling van het Parkeerfonds en de financiële kant. Daarom zal het onderwerp nog een keer op de agenda komen.

Wil je meer leren over MaaS en over het betrekken van reizigers? Neem dan deel – fysiek of online – aan het MaaS Congres op 7 december in AMUZ Antwerpen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.