David Schoenmaekers (FOD Mobiliteit) op MaaS Congres Be 2021

Deze motieven hebben reizigers om een MaaS-app te gebruiken

David Schoenmaekers (FOD Mobiliteit) op MaaS Congres Be 2021

Circa 60 procent van de Belgische bevolking heeft interesse om een MaaS-app te gebruiken. Redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld gemak, maar ook duurzaamheid. Bovendien willen mensen de app vooral inzetten bij toeristische verplaatsingen. “MaaS kan een modal shift bewerkstelligen”, aldus David Schoenmaekers van de Directie Mobiliteit van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Hij presenteerde dinsdag de eerste resultaten van een enquête die onder 3.000 Belgen is uitgevoerd tussen 2 en 17 november. Deze resultaten wil de overheidsdienst gebruiken om beleid te maken en de MaaS-sector verder te helpen. Zij werden onder andere gevraagd of ze nu al gebruikmaken van een mobiliteitsapp en waarom niet? En welke motieven zij zouden hebben om een MaaS-app te gebruiken en hoe dat van invloed is op het toekomstige mobiliteitsgedrag?

Geen mobiliteitsapp?

Er is allereerst dus gepeild wat het huidige gebruik van mobiliteitsapps is. Routeplanners voor auto en trein zijn populair, net als de app om online een kaartje te kopen voor de trein. Motieven om geen mobiliteitsapp te gebruiken zijn tweeledig. Enerzijds zijn de respondenten al tevreden met hun vervoersmiddelen die ze nu vaak pakken en hebben ze al voldoende informatie over hun verplaatsing. 52 procent van de ondervraagden die geen mobiliteitsapp gebruiken, zegt geen behoefte te hebben om verschillende modaliteiten met elkaar te vergelijken.

Aan de andere kant waren er hindernissen die te maken hadden met de smartphone. Niet alle respondenten hebben buitenshuis intern. Ook juridisch blijken er enkele drempels te bestaan. Bijna 56 procent vindt het gebrek aan transparantie op het gebied van gegevensbescherming maar niets. Schoenmaekers: “Dat is alvast iets waar beleid op kan inspelen.”

Potentiële motieven

Ondanks deze drempels geeft in totaal 58,5 procent aan enige tot heel veel interesse te hebben in een geïntegreerde MaaS-app. De resterende 41,5 procent ziet het niet zitten. De groep die heel erg geïnteresseerd is, is daarbij bijna even groot als de groep die helemaal geen interesse heeft: allebei iets meer dan 13 procent.

Maar waarom zouden mensen een MaaS-app willen gebruiken? Convenience is belangrijk, legt Schoenmaekers uit. Het kunnen vergelijken van routes op basis van reistijd, het vermijden van files, de flexibiliteit om realtime de route te kunnen aanpassen en het gebruiksgemak scoren allemaal hoger dan 70 procent. Tegelijkertijd blijkt het duurzaamheidsmotief ook bij een redelijk deel van de respondenten gehoor te vinden. Bijna 60 procent vindt een MaaS-app een handig alternatief voor de eigen auto.

Tekst loopt door onder afbeelding

Toeristische motieven

Meer dan drie kwart van de geënquêteerden voorspelt de app hoofdzakelijk te gebruiken voor toeristische trips en 50 procent zou de app ook inzetten voor vrijetijdsverplaatsingen. Schoenmaekers begrijpt wel dat reizigers juist voor dit soort trips informatie nodig hebben. “Dan leg je langere afstanden af en in een omgeving die onbekend is. Voor je dagelijkse traject ken je alle wegen wel.”

Voor de utilitaire ritten lijkt de app iets minder aantrekkelijk. Net geen 30 procent denkt iets te kunnen met een MaaS-app voor woon-werkverkeer of een rit richting de opleiding en voor bijvoorbeeld boodschappen of een doktersafspraak denkt ongeveer één op de vijf mensen ooit een app te willen gebruiken.

Tekst loopt door onder afbeelding

Potentie bij verschillende leeftijdsgroepen

In de enquête valt op dat vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar oud bereid zijn om een app te gebruiken om bijvoorbeeld te betalen voor een het OV, een taxi of deelmobiliteit. “Dat is een rode draad in het onderzoek”, vat Schoenmaekers samen. “Jongeren maken nu al meer gebruik van mobiliteitsapps en tonen hier meer interesse in.”

Maar dit verschil valt weg wanneer er wordt gevraagd naar de interesse in een geïntegreerde MaaS-app. Bij alle leeftijdsgroepen is de interesse meer dan 50 procent en de verschillen zijn marginaal. Schoenmaekers: “Schrijf de oudere leeftijdsgroepen dus zeker niet af. Hier ligt zeker een groot potentieel.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Schoenmaekers kon ook alvast een tipje van de sluier oplichten over andere sociodemografische kenmerken die van invloed zijn op de bereidwilligheid om MaaS te omarmen. Zo blijken hogergeschoolden, werkenden en stedelingen nu vaker mobiliteitsapps te gebruiken en dus ook meer interesse te hebben. Maar: “In alle doelgroepen is meer dan de helft geïnteresseerd in MaaS-app.”

Impact

Een belangrijke vraag blijft wat voor impact zo’n app zou hebben op het daadwerkelijke mobiliteitsgedrag? De geënquêteerden moesten zelf een inschatting maken en daarom moet er voorzichtig worden omgegaan met de resultaten, maar Schoenmaekers benadrukt dat deze resultaten toch erg interessant zijn. “Weliswaar zegt 60 procent dat het gebruiken van een MaaS-app geen impact heeft op zijn mobiliteitsgedrag, maar dat betekent dat vier op de tien mensen wel denken dat ze anders gaan reizen en ook nog eens in de gewenste richting.”

De aanname dat reizigers duurzamer op pad gaan mag niet automatisch gemaakt worden, maar uit dit onderzoek blijkt dat gevolg wel degelijk. 28 procent schat door een MaaS-app meer gebruik te gaan maken van het OV. “Terwijl er niets verandert aan het aanbod van OV en de prijs wordt niet verlaagd. Dat is puur het resultaat van het gebruik van zo’n MaaS-app.”

Een op de vijf respondenten zegt daarnaast vaker te gaan wandelen of fietsen en gemiddeld bijna 15 procent verwacht minder vaak in de auto te stappen. “Dit zijn zeer bemoedigende cijfers”, aldus Schoenmaekers. “Het is mede de rede waarom wij als FOD en onze minister inzetten op MaaS.” De komende weken worden de resultaten meer in detail geanalyseerd en begin volgend jaar volgt een eindrapport.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.