Rechter, rechtbank en uitspraak (Bron: iStock / Wavebreakmedia (onbeperkt gebruik)

RvS vernietigt inpassingsplan grootste Brabantse wegenproject ooit

De provincie Noord-Brabant moet terug naar de tekentafel voor een nieuw inpassingsplan voor de N279 tussen de Brabantse plaatsen tussen Veghel en Asten. Volgens de Raad van State heeft de provincie bij onderzoek een verkeersmodel gebruikt dat ‘onvoldoende betrouwbare verkeersprognoses oplevert’. Bovendien is het plan is in strijd met de eisen voor een goede ruimtelijke ordening. De provincie reageert teleurgesteld omdat ‘de problemen die op en rond de N279 spelen zoals veiligheid, leefbaarheid en doorstroming niet minder urgent zijn dan voor de uitspraak’. 

De provincie koos bewust voor een inpassingsplan, waarbij niet alles vastlag en waarin ruimte was voor samenspraak met de omgeving om samen tot een optimale invulling te komen. Ze zagen het plan als flexibel, toekomstbestendig en passend binnen de omgevingsvisie. Er bestond echter veel weerstand tegen het plan en er werden maar liefst zestig beroepschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft nu ook een streep gezet door het plan.

Grootste wegenproject

Dit zou het grootste provinciale wegenproject ooit in Brabant worden, waarmee een bedrag van 275 miljoen euro is gemoeid. Het is een belangrijke weg voor de bereikbaarheid van Noord-Brabant en met het aanpassingsplan willen de provincie, de betrokken gemeenten en waterschap Aa en Maas de problemen omtrent veiligheid, leefbaarheid en doorstroming in het gebied oplossen. Het voornemen maakte een verbreding van de N279 mogelijk bij Veghel. Bij Helmond zou de weg om de wijk Dierdonk heen gelegd worden. Verder zouden de aansluitingen en kruisingen ongelijkvloers worden aangelegd.

Maar deze uitspraak heeft roet in het eten gegooid. De Raad van State wijst erop dat de zeer ruime verkeersbestemmingen het mogelijk maken om met de weg te ‘schuiven’. De weg kan daardoor veel dichter bij woningen en bedrijven komen te liggen dan waar in de onderzoeken van uit is gegaan. Verder is in de onderzoeken naar geluid-, licht,- en trillinghinder van de weg niet uitgegaan van de maximale mogelijkheden van het plan, waardoor deze hinder mogelijk onderschat is. Een andere hindernis is dus dat de verkeersprognoses voor 2030 niet genoeg te vertrouwen zijn.

Als de provincie een nieuw plan voor het ombouwen van de N279 wil vaststellen, zal zij eerst nieuw verkeersonderzoek moeten laten doen en op basis daarvan een nieuwe afweging moeten maken over onder meer de keuze van het tracé en het benodigde aantal rijstroken.

Provincie

De provincie noemt de uitspraak een ‘forse tegenvaller’, maar zegt ook dat het aan de bij het project betrokken partners om aan de door de Raad gedane uitspraak te voldoen. Gedeputeerde Christophe van der Maat, wethouders en vertegenwoordigers hebben donderdagochtend al gedachten uitgewisseld. De nieuwe uitdaging is om te zoeken naar de balans tussen ruimte bieden aan de omgeving om samen met ons tot de precieze inpassing te komen en het bieden van voldoende rechtszekerheid.

Tijdens het overleg gaven de aanwezigen allemaal aan dat de uitspraak het vervelendst is voor de inwoners en bedrijven in Oost-Brabant die nu nog langer in onzekerheid blijven over wat de toekomst brengt, benadrukt de provincie. “Zij, en andere belanghebbenden, hebben behoefte aan duidelijkheid en zullen ook in de toekomst actief worden geïnformeerd over de ontwikkelingen.”

Opknippen in deelprojecten

Het is nu de ambitie van het provinciebestuur om het project op te knippen in separate projecten om op die manier verder te kunnen. Alle betrokken partners zijn er namelijk van overtuigd dat ongelijkvloerse kruisingen op de N279 in alle scenario’s een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van eerder genoemde problemen en dat het aanpassen van kruisingen, rotondes en aansluitingen tot toekomstbestendige ongelijkvloerse kruisingen nog steeds relatief snel kan worden gerealiseerd.

“Alles is er in elk geval op gericht om op een toekomstbestendige manier de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op en rond deze belangrijke verkeersader te verbeteren, waarbij nader moet worden ingevuld hoe dat gebeurt”, aldus de provincie.

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

RvS vernietigt inpassingsplan grootste Brabantse wegenproject ooit - VerkeersNet
Rechter, rechtbank en uitspraak (Bron: iStock / Wavebreakmedia (onbeperkt gebruik)

RvS vernietigt inpassingsplan grootste Brabantse wegenproject ooit

De provincie Noord-Brabant moet terug naar de tekentafel voor een nieuw inpassingsplan voor de N279 tussen de Brabantse plaatsen tussen Veghel en Asten. Volgens de Raad van State heeft de provincie bij onderzoek een verkeersmodel gebruikt dat ‘onvoldoende betrouwbare verkeersprognoses oplevert’. Bovendien is het plan is in strijd met de eisen voor een goede ruimtelijke ordening. De provincie reageert teleurgesteld omdat ‘de problemen die op en rond de N279 spelen zoals veiligheid, leefbaarheid en doorstroming niet minder urgent zijn dan voor de uitspraak’. 

De provincie koos bewust voor een inpassingsplan, waarbij niet alles vastlag en waarin ruimte was voor samenspraak met de omgeving om samen tot een optimale invulling te komen. Ze zagen het plan als flexibel, toekomstbestendig en passend binnen de omgevingsvisie. Er bestond echter veel weerstand tegen het plan en er werden maar liefst zestig beroepschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft nu ook een streep gezet door het plan.

Grootste wegenproject

Dit zou het grootste provinciale wegenproject ooit in Brabant worden, waarmee een bedrag van 275 miljoen euro is gemoeid. Het is een belangrijke weg voor de bereikbaarheid van Noord-Brabant en met het aanpassingsplan willen de provincie, de betrokken gemeenten en waterschap Aa en Maas de problemen omtrent veiligheid, leefbaarheid en doorstroming in het gebied oplossen. Het voornemen maakte een verbreding van de N279 mogelijk bij Veghel. Bij Helmond zou de weg om de wijk Dierdonk heen gelegd worden. Verder zouden de aansluitingen en kruisingen ongelijkvloers worden aangelegd.

Maar deze uitspraak heeft roet in het eten gegooid. De Raad van State wijst erop dat de zeer ruime verkeersbestemmingen het mogelijk maken om met de weg te ‘schuiven’. De weg kan daardoor veel dichter bij woningen en bedrijven komen te liggen dan waar in de onderzoeken van uit is gegaan. Verder is in de onderzoeken naar geluid-, licht,- en trillinghinder van de weg niet uitgegaan van de maximale mogelijkheden van het plan, waardoor deze hinder mogelijk onderschat is. Een andere hindernis is dus dat de verkeersprognoses voor 2030 niet genoeg te vertrouwen zijn.

Als de provincie een nieuw plan voor het ombouwen van de N279 wil vaststellen, zal zij eerst nieuw verkeersonderzoek moeten laten doen en op basis daarvan een nieuwe afweging moeten maken over onder meer de keuze van het tracé en het benodigde aantal rijstroken.

Provincie

De provincie noemt de uitspraak een ‘forse tegenvaller’, maar zegt ook dat het aan de bij het project betrokken partners om aan de door de Raad gedane uitspraak te voldoen. Gedeputeerde Christophe van der Maat, wethouders en vertegenwoordigers hebben donderdagochtend al gedachten uitgewisseld. De nieuwe uitdaging is om te zoeken naar de balans tussen ruimte bieden aan de omgeving om samen met ons tot de precieze inpassing te komen en het bieden van voldoende rechtszekerheid.

Tijdens het overleg gaven de aanwezigen allemaal aan dat de uitspraak het vervelendst is voor de inwoners en bedrijven in Oost-Brabant die nu nog langer in onzekerheid blijven over wat de toekomst brengt, benadrukt de provincie. “Zij, en andere belanghebbenden, hebben behoefte aan duidelijkheid en zullen ook in de toekomst actief worden geïnformeerd over de ontwikkelingen.”

Opknippen in deelprojecten

Het is nu de ambitie van het provinciebestuur om het project op te knippen in separate projecten om op die manier verder te kunnen. Alle betrokken partners zijn er namelijk van overtuigd dat ongelijkvloerse kruisingen op de N279 in alle scenario’s een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van eerder genoemde problemen en dat het aanpassen van kruisingen, rotondes en aansluitingen tot toekomstbestendige ongelijkvloerse kruisingen nog steeds relatief snel kan worden gerealiseerd.

“Alles is er in elk geval op gericht om op een toekomstbestendige manier de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op en rond deze belangrijke verkeersader te verbeteren, waarbij nader moet worden ingevuld hoe dat gebeurt”, aldus de provincie.

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.