Gebrek aan Rijksfinanciering kan implementatie 30 km/u vertragen

Het is een barrière dat de coalitie geen geld heeft gereserveerd voor de herinrichting van wegen waarop de snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur wordt afgeschaald. Daarom moeten gemeenten zelf voor de kosten opdraaien, met mogelijk vertraging tot gevolg. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een reflectie van het coalitieakkoord.

De verlaging van de maximumsnelheid op bepaalde wegen binnen de bebouwde kom van 50 naar 30 kilometer per uur is effectief voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Maar dat het plaatsen van een bordje niet voldoende is, is inmiddels bekend. Tegelijkertijd lopen de kosten voor het herinrichten van die wegen fors op en dat plaatst gemeenten voor een uitdaging. Daarbij komt ook nog eens de beoogde uitname van 1,6 miljard uit het Gemeentefonds. “Dat kan de implementatie vertragen”, waarschuwt het PBL.

Zorgen over financiering

Eind 2020 werd door de landelijke politiek een motie aangenomen om van 30 kilometer per uur de norm te maken binnen de bebouwde kom. Maar al snel kwamen hier vragen over. Onderzoek liet begin dit jaar zien dat circa de helft van alle gemeenten van plan is om in ieder geval op een aantal wegen de snelheid te verlagen, maar dat ze zich ook zorgen maakten over de financiering. Een schatting in deze studie becijferde dat er zeker één miljard euro nodig is om alle wegen aan te pakken.

Inmiddels is het afwegingskader van CROW naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee kunnen wegbeheerders bepalen op welke wegen het wenselijk is om de snelheidslimiet te verlagen naar 30 kilometer per uur en op welke wegen een limiet van 50 kilometer per uur veilig mogelijk is.

Dit afwegingskader verschilt met de bestaande categorisering van de basiskenmerken wegontwerp, omdat er rekening wordt gehouden met de omgeving van de weg en de voorzieningen langs de weg. In dit kader is dus ruimte voor wegen die een dubbele functie hebben, waar eerder een weg altijd voor verkeer of voor verblijven was. Een tweede verschil is de introductie van het nieuwe wegtype GOW30. Tegelijkertijd geeft het alleen handvatten aan wegbeheerders zodat zij een geïnformeerde keuze kunnen maken. Het is geen ontwerpprincipe of richtlijn voor de inrichting voor een weg waarop de snelheid is beperkt op 30 kilometer per uur.

Verkeersveiligheid

Het PBL noemt de verkeersveiligheid specifiek als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Dit komt omdat de maatschappelijke kosten van verkeersonveiligheid jaarlijks zo’n 17 miljard euro behelzen. Daarnaast wijzen de cijfers uit dat de daling van het aantal verkeersslachtoffers en -doden stagneert. Onder andere SWOV, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond deden het afgelopen jaar al meermaals een dringend beroep op de overheid om meer geld te investeren in verkeersveiligheid.

Daarnaast is het volgens de partijen tijd voor daadwerkelijke acties. Een betere verkeersveiligheid vraagt volgens deze drie het verbeteren van infrastructuur, het omarmen van slimme technieken, meer educatie, het ontmoedigen van autoverkeer en dus het verlagen van de snelheid voor auto’s. Het is heel simpel: lagere snelheden zorgen voor minder ernstige ongevallen, daar is iedereen het over eens”, concludeerde directeur Esther van Garderen begin deze maand.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

3 reacties op “Gebrek aan Rijksfinanciering kan implementatie 30 km/u vertragen”

Ewout Wijnveldt|23.12.21|17:04

Alleen doorgaande wegen zijn nog 50km/u, de rest is bijna overal 30. Dus dit is gewoon geld weggooien, symboolpolitiek. Investeer liever in een verplichte theoretische bijscholing voor rijbewijs bezitters elke keer bij het verlengen (hoeft geen examen) het kennisniveau van de gemiddelde automobilist is bedroevend.

Ewout Wijnveldt|23.12.21|16:59

Alle niet-doorgaande wegen zijn al 30km/u zone, dus dit is gewoon geld weggooien aan borden inrichting etc. Laten ze alleen het strikt noodzakelijke doen.

Symboolpolitiek

Peter Buter|23.12.21|16:24

Beste Inge,
Door de max. snelheid bibeko van 50 te wijzigen in 30 kunnen alle 30 km zone borden en veel snelheidsremmers worden verwijderd. Een enorme kostenbesparing en geen belemmering voor handhaving. Op wegen met vrijliggende fietspaden 50 toestaan
Stel komgrenscriteria vast
GOW ’s zijn voorrangsweg. Koppel bordje voorrangsweg aan 50 km dan zijn extra borden 50 niet nodig. Besparing wegbeheerders!
Mag ik hiervoor aandacht in uw programma?
Peter Buter, VVN consulent verkeersveiligheid

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.