Geld. Foto: iStock / darkojow

Rijk gaf minder uit aan infrastructuur; provincie en regio juist meer

Provincies en vervoerregio’s zijn in de periode tussen 2008 en 2019 meer gaan uitgeven aan infrastructuur. Het Rijk was in diezelfde periode relatief gezien iets minder kwijt. Voor gemeenten zijn de uitgaven grotendeels gelijk gebleven. Dat blijkt uit het nieuwe rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). 

In ‘Nederlandse overheidsuitgaven en inkomsten verkeer en vervoer‘ wilde het KiM de trends in inkomsten en uitgaven van Nederlandse overheden in kaart brengen. Zij zijn namelijk de infrabeheerders van de verschillende infrastructuren in Nederland en dragen bij aan de OV-exploitatie. Daarnaast krijgen zij uit verkeer en vervoer ook inkomsten binnen.

Uitgaven

In 2008 gaven de provincies en vervoersregio’s 1,8 miljard euro uit aan verkeer en vervoer. Elf jaar later was dat 2,6 miljard euro. Het extra geld ging vooral naar het OV. Gemeentelijke uitgaven stegen in dezelfde periode licht van 2,8 miljard euro naar ruim 3 miljard euro.

De uitgaven van het Rijk kwamen in 2008 uit op zo rond de 6 miljard euro – hetzelfde als in 2020. Voor 2021 en 2022 is wel sprake van een stijging van de begrote uitgaven. Dat komt voornamelijk door de coronapandemie en de beschikbaarheidsvergoedingen die zijn toegezegd aan het openbaar vervoer. Daarnaast zijn ook hogere uitgaven vanuit het Infrastructuurfonds. Het aandeel van het Rijk in de totale uitgaven over 2008-2019 daalde in deze periode van 59 procent naar 52 procent. Die van de provincies en streekregio’s steeg van 17 procent naar 22 procent.

Er werd over deze periode door de verschillende overheden iets minder uitgegeven aan wegen, spoor en openbaar vervoer. Aan waterwegen werd juist iets meer gespendeerd. Het aandeel dat aan beheer en onderhoud werd uitgegeven steeg. Veruit het meeste geld gaat nog steeds naar het wegverkeer.

Bron: ANP/ IJ

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

1 reactie op “Rijk gaf minder uit aan infrastructuur; provincie en regio juist meer”

Lex Boersma|18.01.22|08:25

Kan het KIM zich misschien nu eens gaan bezig houden met de echt belangrijke opgave en het hoe daarvan?

De transitie moet nu plaatsvinden, ook voor Mobiliteit ook in Nederland.

https://www.nu.nl/nu-klimaat/6178708/slinkende-koolstofbudget-maakt-klimaatdoelen-voor-2030-nog-belangrijker.html

Of heeft het kennisintsituut iet zoveel kennis op dit gebied ?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Rijk gaf minder uit aan infrastructuur; provincie en regio juist meer - VerkeersNet
Geld. Foto: iStock / darkojow

Rijk gaf minder uit aan infrastructuur; provincie en regio juist meer

Provincies en vervoerregio’s zijn in de periode tussen 2008 en 2019 meer gaan uitgeven aan infrastructuur. Het Rijk was in diezelfde periode relatief gezien iets minder kwijt. Voor gemeenten zijn de uitgaven grotendeels gelijk gebleven. Dat blijkt uit het nieuwe rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). 

In ‘Nederlandse overheidsuitgaven en inkomsten verkeer en vervoer‘ wilde het KiM de trends in inkomsten en uitgaven van Nederlandse overheden in kaart brengen. Zij zijn namelijk de infrabeheerders van de verschillende infrastructuren in Nederland en dragen bij aan de OV-exploitatie. Daarnaast krijgen zij uit verkeer en vervoer ook inkomsten binnen.

Uitgaven

In 2008 gaven de provincies en vervoersregio’s 1,8 miljard euro uit aan verkeer en vervoer. Elf jaar later was dat 2,6 miljard euro. Het extra geld ging vooral naar het OV. Gemeentelijke uitgaven stegen in dezelfde periode licht van 2,8 miljard euro naar ruim 3 miljard euro.

De uitgaven van het Rijk kwamen in 2008 uit op zo rond de 6 miljard euro – hetzelfde als in 2020. Voor 2021 en 2022 is wel sprake van een stijging van de begrote uitgaven. Dat komt voornamelijk door de coronapandemie en de beschikbaarheidsvergoedingen die zijn toegezegd aan het openbaar vervoer. Daarnaast zijn ook hogere uitgaven vanuit het Infrastructuurfonds. Het aandeel van het Rijk in de totale uitgaven over 2008-2019 daalde in deze periode van 59 procent naar 52 procent. Die van de provincies en streekregio’s steeg van 17 procent naar 22 procent.

Er werd over deze periode door de verschillende overheden iets minder uitgegeven aan wegen, spoor en openbaar vervoer. Aan waterwegen werd juist iets meer gespendeerd. Het aandeel dat aan beheer en onderhoud werd uitgegeven steeg. Veruit het meeste geld gaat nog steeds naar het wegverkeer.

Bron: ANP/ IJ

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

1 reactie op “Rijk gaf minder uit aan infrastructuur; provincie en regio juist meer”

Lex Boersma|18.01.22|08:25

Kan het KIM zich misschien nu eens gaan bezig houden met de echt belangrijke opgave en het hoe daarvan?

De transitie moet nu plaatsvinden, ook voor Mobiliteit ook in Nederland.

https://www.nu.nl/nu-klimaat/6178708/slinkende-koolstofbudget-maakt-klimaatdoelen-voor-2030-nog-belangrijker.html

Of heeft het kennisintsituut iet zoveel kennis op dit gebied ?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.