SWOV onderzoek veiligheid kruispunten
Analyse verkeersdata

SWOV wil veiligheid kruispunten samen met gemeenten aanpakken

SWOV werkt samen met gemeenten om de veiligheid op kruispunten te verbeteren.

Om het hoge aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, gaat SWOV samen met gemeenten onderzoek doen naar de inrichting van gevaarlijke kruispunten. “Een substantieel aandeel van de verkeersongelukken gebeurt op kruispunten. Als je tot nul verkeersdoden wil komen, moet je daar dus echt iets uit de kast gaan halen”, aldus initiatiefnemer Gert Jan Wijlhuizen van SWOV.

60% van de doden bij fietsongevallen binnen de bebouwde kom valt op een kruispunt. Bij ernstig gewonden is dit zelfs 75%. Maar wat een kruispunt meer of minder veilig maakt, daarover is eigenlijk weinig bekend. “Door van zo veel mogelijk kruispunten in Nederland verkeersstromen en onveilige situaties te analyseren, willen we onderzoeken welke kenmerken van een kruispunt om maatregelen vragen”, licht Wijlhuizen toe.

Dit doen de onderzoekers onder meer met software die videobeelden van verkeersmanoeuvres analyseert. Gemeenten die kruispunten opnieuw gaan inrichten of kruispunten als onveilig aanmerken, kunnen meedoen aan het onderzoek door beeldmateriaal en data beschikbaar te stellen.

Twee jaar geleden was SWOV betrokken bij de evaluatie van de herinrichting van twee kruispunten in Den Haag. Hier werden verkeersstromen en-conflicten vóór en na de aanpassing geanalyseerd en onderzocht. De wijzigingen leidden ertoe dat het aantal conflicten tussen fietsen en motorvoertuigen op die plekken is afgenomen: een aanwijzing dat het daar voor fietsers veiliger is geworden.

Meer betrokkenheid gemeenten

Met de studie probeert SWOV onder meer de grote gemene delers eruit te halen, oftewel de veel voorkomende problemen, om met een sterker verhaal te komen richting gemeenten. “We beogen schaalvergroting van het totale project. Meer casussen opnemen zorgt hopelijk voor meer betrokkenheid bij gemeenten”, verwacht Wijlhuizen. “Zij hebben hier natuurlijk zelf ook belang bij. Wellicht zijn er oplossingen die generiek zijn op alle kruispunten, of zijn er juist voor een specifieke groep kruispunten extra maatregelen te nemen.”

De huidige richtlijnen die gelden voor kruispunten hebben lang niet altijd alleen betrekking op de verkeersveiligheid, maar ook op een goede doorstroming van het verkeer. “Je moet dus ook met een andere blik naar kruispunten kijken en prioriteiten durven stellen”, zegt Wijlhuizen. “Op het moment dat je verkeersveiligheid als primair belang vaststelt, kunnen eventuele consequenties namelijk op gespannen voet staan met de doorstroming.”

SWOV hoopt in september en oktober de benodigde data te verzamelen om te starten met het onderzoek.

Lees ook: 

Auteur: Marloes Kanselaar

Marloes Kanselaar is vaste redacteur voor VerkeersNet en werkt nauw samen met de redacteuren van OVPro.nl en TaxiPro.nl. Na een studie Journalistiek werkte ze voor het AD/Rotterdams Dagblad en deed ze commerciële schrijfervaring op bij webwinkel Coolblue. Een Rotterdamse in hart en nieren, die de lezer van VerkeersNet graag op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen in de verkeers-en mobiliteitswereld.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

SWOV wil veiligheid kruispunten samen met gemeenten aanpakken - VerkeersNet
SWOV onderzoek veiligheid kruispunten
Analyse verkeersdata

SWOV wil veiligheid kruispunten samen met gemeenten aanpakken

SWOV werkt samen met gemeenten om de veiligheid op kruispunten te verbeteren.

Om het hoge aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, gaat SWOV samen met gemeenten onderzoek doen naar de inrichting van gevaarlijke kruispunten. “Een substantieel aandeel van de verkeersongelukken gebeurt op kruispunten. Als je tot nul verkeersdoden wil komen, moet je daar dus echt iets uit de kast gaan halen”, aldus initiatiefnemer Gert Jan Wijlhuizen van SWOV.

60% van de doden bij fietsongevallen binnen de bebouwde kom valt op een kruispunt. Bij ernstig gewonden is dit zelfs 75%. Maar wat een kruispunt meer of minder veilig maakt, daarover is eigenlijk weinig bekend. “Door van zo veel mogelijk kruispunten in Nederland verkeersstromen en onveilige situaties te analyseren, willen we onderzoeken welke kenmerken van een kruispunt om maatregelen vragen”, licht Wijlhuizen toe.

Dit doen de onderzoekers onder meer met software die videobeelden van verkeersmanoeuvres analyseert. Gemeenten die kruispunten opnieuw gaan inrichten of kruispunten als onveilig aanmerken, kunnen meedoen aan het onderzoek door beeldmateriaal en data beschikbaar te stellen.

Twee jaar geleden was SWOV betrokken bij de evaluatie van de herinrichting van twee kruispunten in Den Haag. Hier werden verkeersstromen en-conflicten vóór en na de aanpassing geanalyseerd en onderzocht. De wijzigingen leidden ertoe dat het aantal conflicten tussen fietsen en motorvoertuigen op die plekken is afgenomen: een aanwijzing dat het daar voor fietsers veiliger is geworden.

Meer betrokkenheid gemeenten

Met de studie probeert SWOV onder meer de grote gemene delers eruit te halen, oftewel de veel voorkomende problemen, om met een sterker verhaal te komen richting gemeenten. “We beogen schaalvergroting van het totale project. Meer casussen opnemen zorgt hopelijk voor meer betrokkenheid bij gemeenten”, verwacht Wijlhuizen. “Zij hebben hier natuurlijk zelf ook belang bij. Wellicht zijn er oplossingen die generiek zijn op alle kruispunten, of zijn er juist voor een specifieke groep kruispunten extra maatregelen te nemen.”

De huidige richtlijnen die gelden voor kruispunten hebben lang niet altijd alleen betrekking op de verkeersveiligheid, maar ook op een goede doorstroming van het verkeer. “Je moet dus ook met een andere blik naar kruispunten kijken en prioriteiten durven stellen”, zegt Wijlhuizen. “Op het moment dat je verkeersveiligheid als primair belang vaststelt, kunnen eventuele consequenties namelijk op gespannen voet staan met de doorstroming.”

SWOV hoopt in september en oktober de benodigde data te verzamelen om te starten met het onderzoek.

Lees ook: 

Auteur: Marloes Kanselaar

Marloes Kanselaar is vaste redacteur voor VerkeersNet en werkt nauw samen met de redacteuren van OVPro.nl en TaxiPro.nl. Na een studie Journalistiek werkte ze voor het AD/Rotterdams Dagblad en deed ze commerciële schrijfervaring op bij webwinkel Coolblue. Een Rotterdamse in hart en nieren, die de lezer van VerkeersNet graag op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen in de verkeers-en mobiliteitswereld.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.