Signum fietsteller
Dataverzameling

Signum fietsteller van MultiSensors geeft inzicht in fietsmobiliteit

De Signum fietsteller maakt het mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag, te meten hoeveel fietsers er langs een bepaald punt rijden en hoe hard ze rijden. MultiSensors

Dagelijks pakken in Amsterdam maar liefst zo’n 400.000 mensen de fiets om naar hun bestemming te komen. De populariteit van de fiets blijft toenemen en daardoor ook de drukte op de fietspaden. Een uitdaging die niet alleen gemeente Amsterdam herkent. Het bedrijf MultiSensors vroeg aan Ewald Dijkstra, senior adviseur mobiliteitsonderzoek van het team Onderzoek en Kennis bij de afdeling Verkeer en Openbare Ruimte, naar de uitdagingen op het gebied van fietsmobiliteit en waarom zij kiezen voor de Signum fietsteller van MultiSensors.

Wat zijn de huidige uitdagingen op het gebied van mobiliteit binnen de Gemeente Amsterdam?

“De verkeersmobiliteit van auto’s binnen de gemeente Amsterdam is goed bekend. Door de hele stad hangen heel veel camera’s en sensoren die het autoverkeer registreren en kunnen weergeven hoe druk het in bepaalde delen binnen de stad is. Al deze data wordt in het verkeersmodel Amsterdam gebruikt om voorspellingen te kunnen doen over te verwachten verkeersintensiteiten bij toekomstige ontwikkelingen.

Voor de fiets is dit niet mogelijk om een simpele reden: er is te weinig informatie. De enige vorm van data die wij binnenkregen was van de fietslussen, de fietstelweken en acties zoals Ping If You Care. Daarnaast doet de gemeente om het jaar een grootschalig onderzoek waarbij op ongeveer honderdvijftig locaties alle modaliteitsvormen en hoeveelheden worden geteld. Het probleem van al deze data is echter dat het momentopnames zijn. Hieruit kan niet geconcludeerd worden hoe deze aantallen zich verhouden tot andere momenten in het jaar.

Vooral tijdens spitsuren en bij fietsfiles (waarbij fietsers stil stonden rond de lussen) bleek dat de tellingen van fietslussen sterk afweken van de werkelijkheid. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van telslangen voor tijdelijke onderzoeken. Voor permanent gebruik zijn deze echter te kwetsbaar.

Steeds drukker wordende fietspaden, uitdagingen met fiets parkeren en de opkomst van snellere (snor/elektrische) fietsen vragen om betrouwbare data die een beeld geven van fietsstromen en fietsintensiteit gedurende het hele jaar. Hierdoor krijgt de gemeente Amsterdam een reëel beeld van de daadwerkelijke fietsdrukte in de stad.”

Hoe helpt de Signum telradar van MultiSensors daarbij?

“De gemeente Amsterdam had dus behoefte aan een betrouwbaar systeem waarin in ieder geval de relatieve drukte op een fietspad kan worden bepaald. Ofwel een systeem dat het hele jaar door de fietsintensiteit kan meten. Met het plaatsen van de Signum telradars heeft de gemeente nu het hele jaar door, 24 uur per dag en 7 dagen in de week, inzicht in de hoeveelheid en de snelheid van de fietsers die langs een bepaald punt rijden. Deze data kan real-time (live) op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau worden ingezien.

De Signum telradar blijkt bovendien een betrouwbaarder alternatief dan handmatige tellingen. Op een proeflocatie is een vergelijkend onderzoek gedaan, om de betrouwbaarheid te verifiëren. Deze resultaten waren erg positief. De Signum had een betrouwbaarheidsscore van ruim boven de 90%. Ook tijdens spitsuren en tijdens fietsfiles bleef de betrouwbaarheid van de radar boven de 90%.”

Signum fietsteller
De data die de Signum telradar genereert, helpen bij het verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroom op fietsen.

Waarvoor wordt de data gebruikt, die de Signum telradars genereren?

“De data worden gebruikt om de verkeersveiligheid op de fietspaden te meten en inzicht te krijgen in de verschillende knelpunten op de fietspaden. Ook helpen de opgehaalde gegevens bij het veiliger maken van de fietspaden en het optimaliseren van de doorstroom van fietsers.”

Hoe ging de implementatie van de Signum telradars in zijn werk?

“De implementatie van de Signum telradars verliep erg goed. MultiSensors installeerde de sensoren voor de gemeente Amsterdam, waardoor wij er geen omkijken meer naar hadden. Vervolgens konden wij eenvoudig alle data inzichtelijk krijgen in het online dashboard. Een voordeel van het dashboard is dat het overzichtelijk en simpel is. Je kan duidelijk, eenvoudig en in detail per meetpunt zien wat de verkeersintensiteit is.”

Zijn er nog adviezen voor andere gemeenten die meer inzichten willen krijgen in hun fietsmobiliteit?

“Let bij het verspreiden van de data erop dat deze gebundeld worden in blokken van vijf minuten (op drukke locaties) of een veelvoud daarvan (op rustige locaties). Hierdoor ben je als gemeente AVG-compliant en kunnen de meetpunten niet worden teruggeleid tot een individu. Neem voor het clusteren van de data een kort tijdsinterval om een zo gedetailleerd mogelijke momentopname te krijgen.

Daarnaast is het belangrijk te onderzoeken of er behoefte is aan een continue meting, of een periodieke meting, zoals aan het begin van het schooljaar of tijdens een event. Het voordeel van een continue meeting is dat hiermee de relatieve drukte op een fietspad bepaald kan worden. Bij een periodieke meting kunnen overige factoren zoals evenementen of het weer invloed hebben op de meting.”

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Signum fietsteller van MultiSensors geeft inzicht in fietsmobiliteit - VerkeersNet
Signum fietsteller
Dataverzameling

Signum fietsteller van MultiSensors geeft inzicht in fietsmobiliteit

De Signum fietsteller maakt het mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag, te meten hoeveel fietsers er langs een bepaald punt rijden en hoe hard ze rijden. MultiSensors

Dagelijks pakken in Amsterdam maar liefst zo’n 400.000 mensen de fiets om naar hun bestemming te komen. De populariteit van de fiets blijft toenemen en daardoor ook de drukte op de fietspaden. Een uitdaging die niet alleen gemeente Amsterdam herkent. Het bedrijf MultiSensors vroeg aan Ewald Dijkstra, senior adviseur mobiliteitsonderzoek van het team Onderzoek en Kennis bij de afdeling Verkeer en Openbare Ruimte, naar de uitdagingen op het gebied van fietsmobiliteit en waarom zij kiezen voor de Signum fietsteller van MultiSensors.

Wat zijn de huidige uitdagingen op het gebied van mobiliteit binnen de Gemeente Amsterdam?

“De verkeersmobiliteit van auto’s binnen de gemeente Amsterdam is goed bekend. Door de hele stad hangen heel veel camera’s en sensoren die het autoverkeer registreren en kunnen weergeven hoe druk het in bepaalde delen binnen de stad is. Al deze data wordt in het verkeersmodel Amsterdam gebruikt om voorspellingen te kunnen doen over te verwachten verkeersintensiteiten bij toekomstige ontwikkelingen.

Voor de fiets is dit niet mogelijk om een simpele reden: er is te weinig informatie. De enige vorm van data die wij binnenkregen was van de fietslussen, de fietstelweken en acties zoals Ping If You Care. Daarnaast doet de gemeente om het jaar een grootschalig onderzoek waarbij op ongeveer honderdvijftig locaties alle modaliteitsvormen en hoeveelheden worden geteld. Het probleem van al deze data is echter dat het momentopnames zijn. Hieruit kan niet geconcludeerd worden hoe deze aantallen zich verhouden tot andere momenten in het jaar.

Vooral tijdens spitsuren en bij fietsfiles (waarbij fietsers stil stonden rond de lussen) bleek dat de tellingen van fietslussen sterk afweken van de werkelijkheid. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van telslangen voor tijdelijke onderzoeken. Voor permanent gebruik zijn deze echter te kwetsbaar.

Steeds drukker wordende fietspaden, uitdagingen met fiets parkeren en de opkomst van snellere (snor/elektrische) fietsen vragen om betrouwbare data die een beeld geven van fietsstromen en fietsintensiteit gedurende het hele jaar. Hierdoor krijgt de gemeente Amsterdam een reëel beeld van de daadwerkelijke fietsdrukte in de stad.”

Hoe helpt de Signum telradar van MultiSensors daarbij?

“De gemeente Amsterdam had dus behoefte aan een betrouwbaar systeem waarin in ieder geval de relatieve drukte op een fietspad kan worden bepaald. Ofwel een systeem dat het hele jaar door de fietsintensiteit kan meten. Met het plaatsen van de Signum telradars heeft de gemeente nu het hele jaar door, 24 uur per dag en 7 dagen in de week, inzicht in de hoeveelheid en de snelheid van de fietsers die langs een bepaald punt rijden. Deze data kan real-time (live) op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau worden ingezien.

De Signum telradar blijkt bovendien een betrouwbaarder alternatief dan handmatige tellingen. Op een proeflocatie is een vergelijkend onderzoek gedaan, om de betrouwbaarheid te verifiëren. Deze resultaten waren erg positief. De Signum had een betrouwbaarheidsscore van ruim boven de 90%. Ook tijdens spitsuren en tijdens fietsfiles bleef de betrouwbaarheid van de radar boven de 90%.”

Signum fietsteller
De data die de Signum telradar genereert, helpen bij het verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroom op fietsen.

Waarvoor wordt de data gebruikt, die de Signum telradars genereren?

“De data worden gebruikt om de verkeersveiligheid op de fietspaden te meten en inzicht te krijgen in de verschillende knelpunten op de fietspaden. Ook helpen de opgehaalde gegevens bij het veiliger maken van de fietspaden en het optimaliseren van de doorstroom van fietsers.”

Hoe ging de implementatie van de Signum telradars in zijn werk?

“De implementatie van de Signum telradars verliep erg goed. MultiSensors installeerde de sensoren voor de gemeente Amsterdam, waardoor wij er geen omkijken meer naar hadden. Vervolgens konden wij eenvoudig alle data inzichtelijk krijgen in het online dashboard. Een voordeel van het dashboard is dat het overzichtelijk en simpel is. Je kan duidelijk, eenvoudig en in detail per meetpunt zien wat de verkeersintensiteit is.”

Zijn er nog adviezen voor andere gemeenten die meer inzichten willen krijgen in hun fietsmobiliteit?

“Let bij het verspreiden van de data erop dat deze gebundeld worden in blokken van vijf minuten (op drukke locaties) of een veelvoud daarvan (op rustige locaties). Hierdoor ben je als gemeente AVG-compliant en kunnen de meetpunten niet worden teruggeleid tot een individu. Neem voor het clusteren van de data een kort tijdsinterval om een zo gedetailleerd mogelijke momentopname te krijgen.

Daarnaast is het belangrijk te onderzoeken of er behoefte is aan een continue meting, of een periodieke meting, zoals aan het begin van het schooljaar of tijdens een event. Het voordeel van een continue meeting is dat hiermee de relatieve drukte op een fietspad bepaald kan worden. Bij een periodieke meting kunnen overige factoren zoals evenementen of het weer invloed hebben op de meting.”

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.