Bereikbaarheid regio
Publicatie KiM

Beleving bereikbaarheid stad en regio voor inwoners hetzelfde

Er blijkt nauwelijks verschil te zijn in de beleving van stads- en plattelandsbewoners, als het gaat om bereikbaarheid.Flickr / Daniël Bleumink

Bij het zoeken naar oplossingsrichtingen voor mobiliteit en bereikbaarheid, zou er meer aandacht moeten zijn voor de perceptie van inwoners. In de beleving van een groot deel van de inwoners van stedelijke en landelijke gebieden, zijn er namelijk nauwelijks bereikbaarheidsproblemen. Dit schrijft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de publicatie ‘De ontwikkeling van de mobiliteit en de bereikbaarheid in stedelijk en ruraal Nederland’.

Nu ligt de focus vooral op oplossingen voor problemen en knelpunten die de inwoners misschien niet als zodanig ervaren. Uit een grondige bereikbaarheidsanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving bleek onlangs nog dat de bereikbaarheid van voorzieningen voor veel mensen te wensen overlaat. In de publicatie van het KiM staat echter dat de meesten vinden dat zij werk of voorzieningen voor bijvoorbeeld onderwijs, zorg of winkels goed kunnen bereiken. Ook is er nauwelijks verschil in beleving tussen de stads- en plattelandsbewoners.

Bewoners van stedelijke en die van rurale gebieden ervaren de bereikbaarheid van voorzieningen nauwelijks anders. In plattelandsgebieden kunnen bepaalde factoren, zoals een hoog autobezit (meer dan in de steden), een positieve bijdrage leveren aan de ervaren bereikbaarheid.

4 typen gebieden

In het stedelijk gebied groeit de bevolking en komen er steeds meer banen en voorzieningen. In delen van het landelijke ofwel rurale gebied daarentegen, krimpen de bevolking en de werkgelegenheid en verschraalt het aanbod aan voorzieningen. Deze trends leiden ertoe dat de mobiliteit en de bereikbaarheid zich in deze gebieden verschillend ontwikkelen.

Het KiM heeft de verwachte ontwikkeling (2018-2040) van de mobiliteit en bereikbaarheid van inwoners van vier verschillende typen gebieden in beeld gebracht: het stedelijk gebied waar de bevolking groeit, het stedelijk gebied waar de bevolking afneemt, het rurale gebied waar de bevolking groeit en het rurale gebied waar de bevolking afneemt. De onderzoekers hebben dit gedaan voor een hoog en een laag groeiscenario. De resultaten van de analyses zijn vertaald naar kansen, bedreigingen en oplossingen die per type gebied verschillen.

Stimuleren e-bike

Beschikbaarheid van het openbaar vervoer in de landelijke gebieden is in de toekomst minder vanzelfsprekend. Kleinschalig openbaar vervoer (vervoer op maat) kan mogelijk als vangnet fungeren voor mensen die van dat openbaar vervoer afhankelijk zijn. In de rurale gebieden is het ook kansrijk om op afstanden tot 20 kilometer het gebruik van de elektrische fiets te stimuleren en doorfiets- en snelfietsroutes aan te leggen, zo stelt het KiM.

In een hoog groeiscenario wordt de leefomgeving van de bewoners in het stedelijk gebied meer aangetast door bijvoorbeeld meer files, toenemend ruimtegebruik van de auto, milieubelasting en geluidsoverlast. Om de kwaliteit van die leefomgeving in ieder geval op peil te houden zijn er verschillende oplossingsrichtingen voorhanden, denkt het KiM. Bijvoorbeeld door te zorgen voor nabijheid van wonen, werken en voorzieningen. Maar ook door stadscentra en nieuw te ontwikkelen wijken autoluw te maken en het parkeren te reguleren. Daarnaast behoort het stimuleren van deelmobiliteit en goede overstapfaciliteiten aan de randen van de stad (multimodale hubs) volgens de KiM-onderzoekers tot de mogelijkheden.

Op het Congres Mobiliteitstransitie is de bereikbaarheid van stad en platteland een belangrijk thema. Om alvast in de stemming te komen, hebben wij een aantal interessante artikelen voor u gebundeld in het Mobiliteitsmagazine.

Lees ook:

Auteur: Marloes Kanselaar

Marloes Kanselaar is vaste redacteur voor VerkeersNet en werkt nauw samen met de redacteuren van OVPro.nl en TaxiPro.nl. Na een studie Journalistiek werkte ze voor het AD/Rotterdams Dagblad en deed ze commerciële schrijfervaring op bij webwinkel Coolblue. Een Rotterdamse in hart en nieren, die de lezer van VerkeersNet graag op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen in de verkeers-en mobiliteitswereld.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Beleving bereikbaarheid stad en regio voor inwoners hetzelfde - VerkeersNet
Bereikbaarheid regio
Publicatie KiM

Beleving bereikbaarheid stad en regio voor inwoners hetzelfde

Er blijkt nauwelijks verschil te zijn in de beleving van stads- en plattelandsbewoners, als het gaat om bereikbaarheid.Flickr / Daniël Bleumink

Bij het zoeken naar oplossingsrichtingen voor mobiliteit en bereikbaarheid, zou er meer aandacht moeten zijn voor de perceptie van inwoners. In de beleving van een groot deel van de inwoners van stedelijke en landelijke gebieden, zijn er namelijk nauwelijks bereikbaarheidsproblemen. Dit schrijft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de publicatie ‘De ontwikkeling van de mobiliteit en de bereikbaarheid in stedelijk en ruraal Nederland’.

Nu ligt de focus vooral op oplossingen voor problemen en knelpunten die de inwoners misschien niet als zodanig ervaren. Uit een grondige bereikbaarheidsanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving bleek onlangs nog dat de bereikbaarheid van voorzieningen voor veel mensen te wensen overlaat. In de publicatie van het KiM staat echter dat de meesten vinden dat zij werk of voorzieningen voor bijvoorbeeld onderwijs, zorg of winkels goed kunnen bereiken. Ook is er nauwelijks verschil in beleving tussen de stads- en plattelandsbewoners.

Bewoners van stedelijke en die van rurale gebieden ervaren de bereikbaarheid van voorzieningen nauwelijks anders. In plattelandsgebieden kunnen bepaalde factoren, zoals een hoog autobezit (meer dan in de steden), een positieve bijdrage leveren aan de ervaren bereikbaarheid.

4 typen gebieden

In het stedelijk gebied groeit de bevolking en komen er steeds meer banen en voorzieningen. In delen van het landelijke ofwel rurale gebied daarentegen, krimpen de bevolking en de werkgelegenheid en verschraalt het aanbod aan voorzieningen. Deze trends leiden ertoe dat de mobiliteit en de bereikbaarheid zich in deze gebieden verschillend ontwikkelen.

Het KiM heeft de verwachte ontwikkeling (2018-2040) van de mobiliteit en bereikbaarheid van inwoners van vier verschillende typen gebieden in beeld gebracht: het stedelijk gebied waar de bevolking groeit, het stedelijk gebied waar de bevolking afneemt, het rurale gebied waar de bevolking groeit en het rurale gebied waar de bevolking afneemt. De onderzoekers hebben dit gedaan voor een hoog en een laag groeiscenario. De resultaten van de analyses zijn vertaald naar kansen, bedreigingen en oplossingen die per type gebied verschillen.

Stimuleren e-bike

Beschikbaarheid van het openbaar vervoer in de landelijke gebieden is in de toekomst minder vanzelfsprekend. Kleinschalig openbaar vervoer (vervoer op maat) kan mogelijk als vangnet fungeren voor mensen die van dat openbaar vervoer afhankelijk zijn. In de rurale gebieden is het ook kansrijk om op afstanden tot 20 kilometer het gebruik van de elektrische fiets te stimuleren en doorfiets- en snelfietsroutes aan te leggen, zo stelt het KiM.

In een hoog groeiscenario wordt de leefomgeving van de bewoners in het stedelijk gebied meer aangetast door bijvoorbeeld meer files, toenemend ruimtegebruik van de auto, milieubelasting en geluidsoverlast. Om de kwaliteit van die leefomgeving in ieder geval op peil te houden zijn er verschillende oplossingsrichtingen voorhanden, denkt het KiM. Bijvoorbeeld door te zorgen voor nabijheid van wonen, werken en voorzieningen. Maar ook door stadscentra en nieuw te ontwikkelen wijken autoluw te maken en het parkeren te reguleren. Daarnaast behoort het stimuleren van deelmobiliteit en goede overstapfaciliteiten aan de randen van de stad (multimodale hubs) volgens de KiM-onderzoekers tot de mogelijkheden.

Op het Congres Mobiliteitstransitie is de bereikbaarheid van stad en platteland een belangrijk thema. Om alvast in de stemming te komen, hebben wij een aantal interessante artikelen voor u gebundeld in het Mobiliteitsmagazine.

Lees ook:

Auteur: Marloes Kanselaar

Marloes Kanselaar is vaste redacteur voor VerkeersNet en werkt nauw samen met de redacteuren van OVPro.nl en TaxiPro.nl. Na een studie Journalistiek werkte ze voor het AD/Rotterdams Dagblad en deed ze commerciële schrijfervaring op bij webwinkel Coolblue. Een Rotterdamse in hart en nieren, die de lezer van VerkeersNet graag op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen in de verkeers-en mobiliteitswereld.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.