Kantoren bij ov-knooppunten staan net zo vaak leeg

kantorenNederland heeft een overaanbod aan kantoren. Begin 2013 stond ongeveer 15% van de kantoorvoorraad in Nederland leeg.

Stationslocaties doen het qua leegstand niet beter dan andere locaties, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente, de Vrije Universiteit Amsterdam en StedenbaanPlus.

Toch wil men, nationaal en in de Zuidelijke Randstad in het bijzonder, OV-knooppunten verder uitbouwen.

Dat lijkt logisch, want stationsgebieden met een goede autobereikbaarheid blijken uit de literatuur aantrekkelijke kantoorlocaties te zijn. Dit kan onder meer tot uiting komen in een hogere vastgoedwaarde van kantoren bij stations.

De werkgelegenheid is de afgelopen tien jaar rondom stations echter amper gegroeid. Ook is er deels sprake van knooppuntkannibalisme: de bouw van kantoren op nieuwe OV-knooppunten gaat deels ten koste van bestaande knooppunten.

Het knooppuntenbeleid moet dus niet gericht zijn op het toevoegen van nieuwe kantoren bij stations, maar op het terugdringen van de leegstand op goede OV-locaties, aldus de onderzoekers  Karst Geurs , Hans Koster en Gert de Visser

Stationslocaties in de Zuidelijke Randstad doen het qua leegstand niet beter dan andere locaties: leegstand van kantoorlocaties is er niet lager en leegstaande kantoren hebben statistisch gezien ook geen grotere kans om vol te raken.

Herprioritering van nieuwbouwlocaties, het saneren van het (over-)aanbod, en het herbestemmen van kantoorlocaties zijn de komende jaren essentiële elementen voor het succes van OV- knooppuntenbeleid in de Zuidelijke Randstad en elders in Nederland, aldus de onderzoekers.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.