Thuiswerken biedt grip op eigen leefritme

Internet en thuis en mobiel kunnen werken is van grotere positieve invloed is op een goed leefritme voor hoger opgeleiden dan voor midden- en lager opgeleiden.  Het vermijden van de spits daarentegen, is juist van grotere positieve invloed op het leefritme van de lager opgeleiden en autonavigatie op het leefritme van midden- én lager opgeleiden.

In opdracht van een marktonderzoekbureau  heeft RenM|Matrix een onderzoek uitgevoerd over levensstijlen, genaamd “Dutch Life Style Study”.  Men ondervroeg 1000 mensen naar zaken die van invloed zijn op hun leefritme en hun geluksgevoel.
Volgens tweederde van de ondervraagden het kunnen vermijden van de spits en een eigen auto een positief effect heeft op het leefritme; het leefritme wordt er beter door. Autonavigatie, het openbaar vervoer en een mobiele telefoon leveren maar volgens een klein aandeel van de respondenten (32% of minder) een beter leefritme op. Vrouwen zien significant minder heil in het internet en autonavigatie dan mannen.

Naar leeftijd valt op dat de positieve invloed van een mobiele telefoon en het internet op het leefritme in significante mate daalt, naarmate men ouder wordt. De positieve invloed van thuis en mobiel kunnen werken en het vermijden van de spits daarentegen, stijgt naar mate men ouder wordt. Ook de mate waarop het werk voldoende hulpmiddelen levert voor een prettig werk en privé ritme stijgt dan.  Tot slot valt op dat voor de jongste en de oudste leeftijdsgroep (15-29 en 60+) het gebruik van het openbaar vervoer van grotere positieve invloed is op het leefritme dan een eigen auto. Voor de tussengelegen leeftijdsgroepen (30-44 en 45-59 jaar) geldt juist het tegenovergestelde.

Het effect van het openbaar vervoer op het leefritme voor personen die wonen in de drie grote steden is groter dan voor personen die wonen in de overige regio’s. Dit geldt ook voor de mobiele telefoon, het internet en thuis en mobiel kunnen werken. Het vermijden van de spits daarentegen is juist in mindere mate van positieve invloed op het leefritme van personen die wonen in de 3 grote steden.

Naar levensfase valt op dat de positieve invloed van een mobiele telefoon en het internet op het leefritme in significante mate daalt en de positieve invloed van autonavigatie, thuis en mobiel kunnen werken in significante mate stijgt, naarmate men niet meer thuis bij de ouders woont. Er is ook in grotere mate sprake van een werksituatie die voldoende hulpmiddelen levert om een prettig werk en privé leefritme te organiseren naarmate men niet meer thuis woont. Het openbaar vervoer is voor gezinnen met kinderen in significant lagere mate van positief effect op het leefritme dan voor de andere personen. De auto daarentegen is van significant grotere invloed.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.