Computer wint het bij jongeren van de auto

kinparkJongeren die relatief veel achter de computer zitten maken minder gebruik van de auto. Dat vermoeden bestond al een tijdje, maar voor het eerst blijkt dat ook uit wetenschappelijk onderzoek. Het Sociaal Cultureel Planbureau vond in het tijdsbestedingsonderzoek een duidelijke relatie.

Het CBS meldde eerder al dat het autobezit onder 18-25-jarigen in het tweede jaar op rij is gedaald. En de mobiliteitsbalans van het KiM kwam tot conclusie dat jongvolwassenen (18-29 jaar) minder (auto)mobiel zijn geworden tussen 1995 en 2009. Ook onderzoek in Duitsland, Noorwegen en de Verenigde Staten wijst in die richting.

Naar de oorzaken werd meestal nog gegist. Naast een dalende koopkracht van jongeren door de economische crisis en verstedelijking zou het gebruik van mobiele en online media ertoe leiden dat jongeren minder mobiel zijn met de auto.

Dat laatste concludeert nu ook het SCP in de publicatie Met het oog op de tijd. Een blik op de tijdsbesteding van Nederlanders.

Jongeren die relatief veel tijd besteden aan internet- en computergebruik, dus ook online sociale contacten, maken minder gebruik van de auto in de vrije tijd dan jongeren die relatief weinig tijd besteden aan internet- en computergebruik. Dat geldt zowel voor 12-17-jarigen als voor 18-29-jarigen. Vooralsnog lijkt er onder jongvolwassenen inderdaad sprake te zijn van een relatie tussen veel tijd online en achter de computer doorbrengen en een verminderd autogebruik in de vrije tijd, aldus het SCP.

Opvallend is dat de relatie bij ouderen precies omgekeerd is. 40-plussers met veel online sociaal contact gebruiken de auto vaker in de vrije tijd.

Dat het autogebruik onder jongeren daadwerkelijk terugloopt bevestigt ook dit onderzoek.

computergebruik_autogebruik
Automobiliteit in de vrije tijd naar leeftijd en mate van internet- en computergebruik (incl. online communicatie) onder bevolking 12 jaar en ouder, 2011 (in uren per week) (bron: SCP).

In 2011 waren Nederlanders voor hun dagelijkse verplaatsingen in totaal ongeveer 9 uur per week onderweg. Wel is men de laatste jaren wat langer onderweg voor woon-werkverkeer en wat minder lang voor vrijetijdsdoeleinden. De afgenomen automobiliteit van gemiddeld een half uur per week tussen 2006 en 2011 is geconcentreerd bij jongvolwassenen (18-29 jaar). De grootste teruggang in autogebruik doet zich bij hen voor: in 2011 gemiddeld 1,4 uur per week minder dan in 2006. Deze afname komt vrijwel geheel doordat zij in de vrije tijd minder met de auto op pad gaan, bijna een uur minder per week.

De (bescheiden) toename van de reistijd in het woon-werkverkeer komt overigens voor rekening van het openbaar vervoer en doordat mensen wat vaker met de fiets of lopend naar het werk gaan en dat kost wat meer tijd.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.