Telewerken levert weinig op voor het milieu en de files

Telewerken leidt niet tot energiebesparing. Doordat de kachel thuis meer energie vraagt dan de kachel op kantoor, wordt het voordeel van thuiswerken geheel teniet gedaan.

Ook ten aanzien van de congestie gaat een groot deel van de winst verloren, bijvoorbeeld doordat mensen verder weg gaan wonen. En omdat de leeggevallen plek op de weg weer wordt ingenomen door nieuwe automobilisten.

Dit alles blijkt uit een studie van de universiteit van Leuven naar de zogenaamde rebound effecten van beleidsmaatregelen. Telewerken springt er in ongunstige zin uit.

De verschuiving van verwarming van kantoren naar het meer verwarmen van huizen en satellietkantoren levert een stijging van het energiegebruik op. En door het toestaan van telewerken wordt het woon-werkverkeer goedkoper en komt er meer budget vrij dat besteed wordt aan meer transport dan wel aan andere goederen. Doordat het woon-werkverkeer goedkoper wordt, gaat men verder wonen van het werk.

Verder worden in eerste instantie mensen van de weg gehaald, dit heeft een positief effect op congestie. Op langere termijn ontstaat daardoor een aanzuigeffect dat deze positieve effecten op congestie en energie/milieu weer deels teniet doet.

Het berekende rebound effect wat betreft het aantal autokilometers ligt rond de 70%, met andere woorden van de winst aan bespaarde autokilometers verdampt 70%. Voor het energiegebruik ligt het reboundeffect rond de 100%, soms zelf daarboven, en dan kost telewerken juist extra energie. En van de behaalde tijdswinst gaat 70 % verloren.

Als voorbeeld van oorzaken die tot deze teleurstellende resultaten leiden, noemen de onderzoekers onder andere het feit dat een verplaatsing van de auto relatief weinig energie vraagt, vergeleken met het opwarmen van een huis gedurende de hele dag.  En een deel van de telewerkers voert telewerk uit vanuit een satellietkantoor. Om naar dat satellietkantoor te gaan gebruiken ze de auto. Voorheen gebruikten ze de trein voor een weliswaar langere verplaatsing.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.