Bedrijfsleven en overheid maken afspraken over ‘slim reizen’ rond Utrecht

Het verleiden van de werknemer om op een slimme manier gebruik te maken van het woonwerkverkeer. Met als resultaat dat in 2012 tijdens de spits minimaal 5000 auto’s van de weg zijn verdwenen en het verkeer beter doorstroomt. Dat is de gezamenlijke ambitie van overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Midden-Nederland.

Op 18 maart hebben de overheden – vertegenwoordigd in VERDER – samen met de Kamers van Koophandel Midden-Nederland, Gooi-, Eem- en Flevoland, VNO-NCW, MKB-Midden Nederland en EVO afspraken gemaakt om van mobiliteitsmanagement een succes te maken. De acties zijn gericht op verbetering van de doorstroom van het verkeer op de Ring rondom Utrecht en de Driehoek A1/A27/A28. De belangrijkste werkkernen zijn daarvoor uitgekozen, met een doelgroep van in totaal 145.000 werknemers en bijna 100.000 auto’s.

Om werknemers te belonen buiten de spits te rijden met de auto loopt momenteel de campagne “Utrecht Bereikbaar”. Doelstelling van de campagne is om aan de westzijde van Utrecht 4000 auto’s uit de spits te halen. Afgesproken is dat nu ook aan de oostkant van Utrecht de voorbereidingen worden getroffen om werknemers financieel te belonen, wanneer zij buiten de spits rijden. Deze bonus loopt op tot maximaal 1200 euro per jaar. Om telewerken te bevorderen, kunnen werkgevers bovendien gebruik maken van een stimuleringsregeling. Deelnemers aan deze acties krijgen in de auto een ‘On Board Unit’; deze registreert het rijgedrag en houdt bij wat dit betekent voor de financiële bonus. Samen met een soortgelijke actie in de zomer van 2011 en 2012 voor het woon-werkverkeer over de Galecopperbrug (Utrecht) moeten deze pilots met spitsmijden een afname van 13.000 auto’s opleveren.
Met het totale pakket aan maatregelen is een bedrag van ruim 26 miljoen euro gemoeid. De besluitvorming voor de uitvoering ligt bij de betrokken gemeenteraden en bij de Provinciale Staten van Utrecht.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Bedrijfsleven en overheid maken afspraken over ‘slim reizen’ rond Utrecht - VerkeersNet

Bedrijfsleven en overheid maken afspraken over ‘slim reizen’ rond Utrecht

Het verleiden van de werknemer om op een slimme manier gebruik te maken van het woonwerkverkeer. Met als resultaat dat in 2012 tijdens de spits minimaal 5000 auto’s van de weg zijn verdwenen en het verkeer beter doorstroomt. Dat is de gezamenlijke ambitie van overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Midden-Nederland.

Op 18 maart hebben de overheden – vertegenwoordigd in VERDER – samen met de Kamers van Koophandel Midden-Nederland, Gooi-, Eem- en Flevoland, VNO-NCW, MKB-Midden Nederland en EVO afspraken gemaakt om van mobiliteitsmanagement een succes te maken. De acties zijn gericht op verbetering van de doorstroom van het verkeer op de Ring rondom Utrecht en de Driehoek A1/A27/A28. De belangrijkste werkkernen zijn daarvoor uitgekozen, met een doelgroep van in totaal 145.000 werknemers en bijna 100.000 auto’s.

Om werknemers te belonen buiten de spits te rijden met de auto loopt momenteel de campagne “Utrecht Bereikbaar”. Doelstelling van de campagne is om aan de westzijde van Utrecht 4000 auto’s uit de spits te halen. Afgesproken is dat nu ook aan de oostkant van Utrecht de voorbereidingen worden getroffen om werknemers financieel te belonen, wanneer zij buiten de spits rijden. Deze bonus loopt op tot maximaal 1200 euro per jaar. Om telewerken te bevorderen, kunnen werkgevers bovendien gebruik maken van een stimuleringsregeling. Deelnemers aan deze acties krijgen in de auto een ‘On Board Unit’; deze registreert het rijgedrag en houdt bij wat dit betekent voor de financiële bonus. Samen met een soortgelijke actie in de zomer van 2011 en 2012 voor het woon-werkverkeer over de Galecopperbrug (Utrecht) moeten deze pilots met spitsmijden een afname van 13.000 auto’s opleveren.
Met het totale pakket aan maatregelen is een bedrag van ruim 26 miljoen euro gemoeid. De besluitvorming voor de uitvoering ligt bij de betrokken gemeenteraden en bij de Provinciale Staten van Utrecht.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.