De auto kost 18 miljard per jaar

knooppuntDe externe en infrastructuurkosten voor de personenauto zijn voor 2010 ingeschat op ongeveer € 18,1 miljard. Fietsen is goedkoper, maar ook niet helemaal gratis. De kosten werden voor 2010 becijferd op € 1,2 miljard.

Het zijn enkele conclusies van een uitgebreide studie naar externe en infrastructuurkosten van verkeer.

De studie is ontwikkeld door CE Delft in samenwerking met de Vrije Universiteit in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In de studie zijn de kosten doorgerekend van alle vervoerwijzen, niet alleen de auto maar ook de vrachtauto, bestelauto, het schip en het vliegtuig komen aan bod.

Behalve infrastructuurkosten zijn ook de kosten van ruimtebeslag meegerekend evenals de niet geringe kosten van verkeersonveiligheid, luchtvervuiling en files. Aan de andere kant werden belastinginkomsten en subsidies verrekend in het totaal.

Zo komt men erop uit dat de gemiddelde kosten voor de benzine-, diesel- en LPG-auto in 2010 respectievelijk € 158, € 139 en € 134 per 1.000 reizigerskilometers bedroegen. De infrastructuurkosten vormen de hoofdmoot van de totale kosten (31 tot 34%). Daarnaast spelen ook bij de personenauto’s de ongevalskosten een belangrijke rol: zij vormen 26 tot 31% van de totale kosten. Congestiekosten (op het hoofdwegennet) vormen ongeveer 8 tot 13% van de totale kosten.

De totale externe en infrastructuurkosten voor de trein in 2010 zijn in deze studie ingeschat op ca. € 4,1 miljard. De gemiddelde kosten voor de personentreinen zijn geschat op € 189 (elektrisch) en € 351 (diesel) per 1.000 reizigerskilometers.

De totale netto externe en infrastructuurkosten voor de fiets zijn voor 2010 ingeschat op ca. € 1,2 miljard. Dit komt neer op gemiddelde kosten van € 86 per 1.000 reizigerskilometer. Alleen bij de fiets zijn ook gezondheidsbaten meegenomen,van € 535 miljoen.
De kosten van de fiets bestaan vooral uit de kosten van verkeersongevallen (62%) en de infrastructuurkosten (32%). Samen zijn deze kostenposten goed voor 94% van alle kosten (excl. de externe gezondheidsbaten van fietsen). Ook de kosten van ruimtebeslag hebben een significant aandeel in de totale kosten (5%).

De resultaten van het onderzoek kunnen onder meer worden gebruikt voor MKBA’s (maatschappelijke kosten- batenanalyses).

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

De auto kost 18 miljard per jaar - VerkeersNet

De auto kost 18 miljard per jaar

knooppuntDe externe en infrastructuurkosten voor de personenauto zijn voor 2010 ingeschat op ongeveer € 18,1 miljard. Fietsen is goedkoper, maar ook niet helemaal gratis. De kosten werden voor 2010 becijferd op € 1,2 miljard.

Het zijn enkele conclusies van een uitgebreide studie naar externe en infrastructuurkosten van verkeer.

De studie is ontwikkeld door CE Delft in samenwerking met de Vrije Universiteit in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In de studie zijn de kosten doorgerekend van alle vervoerwijzen, niet alleen de auto maar ook de vrachtauto, bestelauto, het schip en het vliegtuig komen aan bod.

Behalve infrastructuurkosten zijn ook de kosten van ruimtebeslag meegerekend evenals de niet geringe kosten van verkeersonveiligheid, luchtvervuiling en files. Aan de andere kant werden belastinginkomsten en subsidies verrekend in het totaal.

Zo komt men erop uit dat de gemiddelde kosten voor de benzine-, diesel- en LPG-auto in 2010 respectievelijk € 158, € 139 en € 134 per 1.000 reizigerskilometers bedroegen. De infrastructuurkosten vormen de hoofdmoot van de totale kosten (31 tot 34%). Daarnaast spelen ook bij de personenauto’s de ongevalskosten een belangrijke rol: zij vormen 26 tot 31% van de totale kosten. Congestiekosten (op het hoofdwegennet) vormen ongeveer 8 tot 13% van de totale kosten.

De totale externe en infrastructuurkosten voor de trein in 2010 zijn in deze studie ingeschat op ca. € 4,1 miljard. De gemiddelde kosten voor de personentreinen zijn geschat op € 189 (elektrisch) en € 351 (diesel) per 1.000 reizigerskilometers.

De totale netto externe en infrastructuurkosten voor de fiets zijn voor 2010 ingeschat op ca. € 1,2 miljard. Dit komt neer op gemiddelde kosten van € 86 per 1.000 reizigerskilometer. Alleen bij de fiets zijn ook gezondheidsbaten meegenomen,van € 535 miljoen.
De kosten van de fiets bestaan vooral uit de kosten van verkeersongevallen (62%) en de infrastructuurkosten (32%). Samen zijn deze kostenposten goed voor 94% van alle kosten (excl. de externe gezondheidsbaten van fietsen). Ook de kosten van ruimtebeslag hebben een significant aandeel in de totale kosten (5%).

De resultaten van het onderzoek kunnen onder meer worden gebruikt voor MKBA’s (maatschappelijke kosten- batenanalyses).

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.