Subsidies voor P+R-voorzieningen teruggeschroefd

PplusRProvincies, regio’s en gemeenten die een P+R-voorziening willen realiseren moeten snel handelen. Tot eind 2014 is er nog subsidie te halen, daarna zal men zelf meer moeten bijleggen.
Dat blijkt uit het Plan van aanpak ‘Park+Ride’ van staatssecretaris Mansveld.

In het verleden werden P+R-voorzieningen onder meer gesubsidieerd vanuit het Actieplan Groei op het Spoor. Op die manier werden sinds 2008 zo’n 12.000 P+R-plaatsen gerealiseerd. Dat houdt eind dit jaar op, maar er zit nog geld in de pot, aldus Mansveld.

Naast financiering via het Actieplan, is ook een aantal P+R-locaties mogelijk gemaakt door middelen vanuit het programma Beter Benutten. Ook locaties met een aansluiting op bus, tram of metro kwamen hiervoor in aanmerking.

Dit programma heeft recent een vervolg gekregen tot 2017. De komende maanden wordt bekeken welke projecten op rijkssubsidie kunnen rekenen, maar het is de vraag of er compleet nieuwe P+R-voorzieningen uit de bus rollen. Wel kan geld worden vrijgemaakt voor maatregelen die reizigers stimuleren van P+R gebruik te maken of het kwaliteitsniveau van een P+R locatie te verbeteren. En mocht er geld overblijven uit het Actieplan, dan zal dit – geoormerkt voor de verbetering van P+R locaties – worden toegevoegd aan het budget van Beter Benutten.

De rijksrol zal de komende jaren vooral gericht zijn op het vergaren en verspreiden van relevante kennis, het verbeteren van de vindbaarheid van P+R locaties en het stimuleren van de totstandkoming van informatiediensten ten behoeve van de reiziger, zo blijkt uit het Plan van aanpak.
Inmiddels is een actuele centrale database met P+R-locaties (in beheer bij de ANWB), die tot stand kwam door samenwerking van ANWB, NS en Q-Park (die veel P+R-voorzieningen beheert). De informatie over P+R-locaties is toegevoegd en verbeterd in het reisadvies op NS.nl en in de reisplanner Xtra mobiele applicatie en is ook op de ANWB-site terug te vinden.

Verder wordt samen met publieke en private parkeerexploitanten gewerkt aan het vrijgeven van ‘real time’ parkeerdata, inclusief P+R-plaatsen. Daarbij wordt begonnen met parkeerplaatsen die zich op een terrein achter een slagboom bevinden. Dat moet onder meer voeding geven aan nieuwe multimodale reisplanners voor het OV die in ontwikkeling zijn bij diverse partijen.

Uit cijfers van de Nederlandse Spoorwegen blijkt dat 8% van de reizigers met de auto naar het station reist. Uit onderzoek is bekend dat 25% tot 44% van deze reizigers de gehele reis met de auto hadden gemaakt, indien er geen of onvoldoende parkeergelegenheid bij het station aanwezig zou zijn. Op jaarbasis leidt dit tot ruim 500 miljoen bespaarde autokilometers.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.