Spitsmijden OV voor jongeren kansrijker

Jsynthusongeren tot 27 jaar denken meer de OV spits te kunnen mijden dan ouderen. Studenten uit HBO en WO zijn sterk gemotiveerd om de spits te mijden. MBO studenten zijn extra gevoelig voor financiële prikkels. Een onderwijsaanpak gecombineerd met een beloningsaanpak lijkt het meest effectief.

Dit blijkt uit onderzoek dat Dijksterhuis & Van Baaren in opdracht van het programma Beter Benutten in Twente heeft uitgevoerd.

Het bureau deed een reizigersonderzoek op de spoorlijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (Twente). De belangrijkste motivaties en weerstanden van verschillende groepen reizigers zijn onderzocht. Doel was om erachter te komen hoe de groepen zo gericht en effectief mogelijk kunnen worden verleid tot spitsmijden in het OV. Vergelijkbaar onderzoek was al verricht voor de Valleilijn.

Jongeren tot 27 jaar (studenten/scholieren) hebben een hogere motivatie en verwachting om te gaan spitsmijden dan ‘ouderen’ vanaf 27 jaar, aldus het onderzoek. Dit komt overeen met de conclusies bij de Valleilijn (waar de grens op 26 jaar lag).

Niet de mate van (in)flexibiliteit die men zegt te hebben, maar de motivatie (verwachte voordelen) is bepalend voor de mate waarin reizigers verwachten te gaan spitsmijden.

Veel reizigers die zeggen niet flexibel te zijn, geven later in het onderzoek aan bij een beloning wel te zullen spitsmijden. Dit strookt met de resultaten van het Valleilijn-onderzoek.

Studenten zeggen veel vaker dan forenzen de spits te zullen mijden. Een significant deel van de scholieren/studenten is kennelijk niet gebonden aan lesroosters die starten rond de spits (maar reist om andere redenen in de spits).

Anders dan bij de Valleilijn zijn de verschillende onderwijstypen (WO, HBO, MBO) bepalend voor de motivatie om te gaan spitsmijden, de weerstand om dit niet te doen en de daadwerkelijke verwachting dit te gaan doen als daar een beloning tegenover staat. HBO-ers en WO-ers hebben de grootste (interne) motivatie, ze hoeven alleen nog een zetje te krijgen om het ook te gaan doen. Voor een deel van de groep moeten scholen dit faciliteren. MBO-ers zijn extra gevoelig voor beloningen en verwachten bij een beloning te gaan spitsmijden.

De conclusie van het onderzoek is dan ook dat de focus voor ov-spitsmijden op regionale lijnen primair moet liggen op de doelgroep HBO/WO (hoogste motivatie, snel te verleiden).

Daarnaast ligt de focus op MBO-ers, zeker ook wegens de wijzigingen in de Studenten OV-kaart. Ze zijn met een snelle “probeer-het-eens-beloning” relatief makkelijk te verleiden tot spitsmijden.

Uit het onderzoek bleek verder dat e-learning en leren-op-afstand met name bij universiteitsstudenten gewaardeerd te worden. Met name MBO-ers zouden liefst later beginnen (waarbij je te maken krijgt met de contacturennorm).

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.